Mẫu đơn kiến nghị trong đấu thầu qua mạng và hường dẫn viết đơn chi tiết nhất

Bạn đang xem: Mẫu giấy đề xuất trong đấu thầu qua mạng và hướng dẫn cách viết chi tiết nhất Trong bangtuanhoan.edu.vn

Khuyến nghị trong mua sắm điện tử là gì? Hình thức đấu thầu trong đấu thầu qua mạng? Hướng dẫn yêu cầu biểu mẫu trong đấu thầu qua mạng? Vấn đề pháp lý về kiến ​​nghị trong đấu thầu qua mạng?

Sự phát triển của Internet đã tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động kết nối, tận dụng lợi thế đó, các dịch vụ Internet được đánh giá sẽ mang lại những ưu điểm vượt trội như tiết kiệm thời gian, tốc độ, hiệu quả. . . Tuy nhiên, hoạt động này cũng chứa đựng những rủi ro và có thể còn ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của doanh nhân nên pháp luật cho phép doanh nhân có quyền nộp hồ sơ trong một số trường nhất định.

1. Khuyến nghị trong đấu thầu điện tử là gì?

Kiến nghị trong đấu thầu qua mạng là văn bản của bên tham gia đấu thầu gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét kết quả bầu chọn nhà thầu, kết quả bầu chọn nhà đầu tư và các vấn đề liên quan đến quá trình đấu thầu. Đấu thầu. nhà thầu. quá trình lựa chọn doanh nhân và nhà đầu tư khi họ nhìn thấy quyền và lợi ích của họ. bị ảnh hưởng

Đơn khởi kiện trong đợt chào bán trực tuyến được sử dụng để yêu cầu xem xét lại kết quả lựa chọn doanh nghiệp, kết quả lựa chọn nhà đầu tư và các vấn đề liên quan đến quá trình lựa chọn doanh nghiệp, nhà đầu tư tại thời điểm mua. thấy quyền và lợi ích của mình bị ảnh hưởng thì đây cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền ra quyết định. các quyết định. quản lý và. nắm được thực trạng hoạt động đấu thầu qua mạng.

2. Hình thức đấu thầu trong đấu thầu qua mạng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

…, tháng ngày năm …

ỨNG DỤNG

Kính thưa:

1. Đề xuất của nhà thầu: …………

2. Địa chỉ bên nhận thầu: ………….

3. Số ĐKKD/Quyết định thành lập của Nhà thầu: …………..

4. Người đại diện theo pháp luật của thương nhân: ………….

5. Nội dung đề xuất ………….

6. Tài liệu kèm theo ………….

……(7)…… Tôi xin cam đoan nội dung kiến ​​nghị nêu trong đơn là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trên./.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN ĐỀ XUẤT HỢP ĐỒNG

(Ghi tên, chức danh, chữ ký và đóng dấu (nếu có))

3. Hướng dẫn về mẫu yêu cầu trong đấu thầu qua mạng:

– Ứng viên điền họ tên, ngày nộp đơn, ví dụ: Hanoi, 21/04/2021.

– Đến: Ghi tên luật sư hoặc nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền mời luật sư và Chủ tịch Hội đồng tư vấn

(1) Ghi tên người nộp đơn.

(2) Ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của nhà thầu.

(3) Ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định của doanh nhân (nếu có).

(4) Ghi tên người đại diện theo pháp luật của doanh nhân và số chứng minh nhân dân.

(5) Nêu nội dung kiến ​​nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc các vấn đề có liên quan trong quá trình đấu thầu.

(6) Ghi rõ hồ sơ kèm theo nếu có.

(7) Ghi tên nhà thầu yêu cầu

Xem xét: Nội dung khởi kiện không được nhà thầu thụ lý tại Tòa án.

4. Các vấn đề pháp lý liên quan đến chào hàng trong chào hàng trực tuyến:

Đấu thầu qua mạng là đấu thầu được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trung tâm Đấu thầu trực tuyến quốc gia (gọi tắt là Trung tâm) thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là tổ chức vận hành Hệ thống theo quy định tại Điều 85 của Luật Đấu thầu, hỗ trợ dịch vụ chứng thực. có thật. chữ ký số thật dùng trong đấu thầu. Hệ thống và tổng đài hỗ trợ hỗ trợ người dùng giải đáp, hướng dẫn người dùng trong quá trình đăng ký tham gia Hệ thống, hỗ trợ, đăng tải thông tin về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Sửa hồ sơ đề xuất trong đấu thầu

– Thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, doanh nhân, nhà đầu tư có quyền:

+ Kiến nghị với luật sư chào giá, nhà đầu tư và người có thẩm quyền về các vấn đề trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư; về kết quả lựa chọn nhà đầu tư, nhà đầu tư theo trình tự xử lý hồ sơ quy định tại Điều 92 của Luật Đấu thầu;

+ Khởi kiện ra Tòa án bất cứ lúc nào, kể cả trong quá trình giải quyết vụ án hoặc sau khi có kết quả khởi kiện.

– Nhà thầu, nhà đầu tư đã khởi kiện ra Tòa án nhưng không gửi yêu cầu đến luật sư đấu thầu, nhà đầu tư hoặc người có thẩm quyền. Trường hợp đang trong quá trình khởi kiện mà doanh nhân, nhà đầu tư khởi kiện ra Tòa án thì việc khắc phục đơn khởi kiện sẽ bị dừng ngay.

xử lý đề xuất

Trình tự khắc phục các khiếu nại, vướng mắc trong quá trình lựa chọn nhà thầu như sau:

+ Doanh nghiệp có văn bản đề nghị chủ đầu tư thực hiện dự án; thời gian mời thầu mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung từ khi tổ chức sự kiện đến thời điểm công bố kết quả lựa chọn nhà thầu;

+ Chủ đầu tư, luật sư trưng cầu phải gửi văn bản phản đối đến nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phản đối của nhà thầu;

+ Trường hợp nhà đầu tư, luật sư đấu thầu không có văn bản khắc phục kiến ​​nghị hoặc doanh nhân không đồng ý với kết quả giải quyết kiến ​​nghị thì doanh nhân có quyền gửi văn bản kiến ​​nghị đến Người khởi kiện. ủy quyền trong vòng 5 ngày. ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc kể từ ngày nhận được văn bản khắc phục kiến ​​nghị của nhà đầu tư hoặc yêu cầu của luật sư;

Người có thẩm quyền phải có văn bản phản đối gửi nhà thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phản đối của nhà thầu.

Trình tự giải quyết khiếu nại về kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

+ Doanh nhân có văn bản kiến ​​nghị với nhà đầu tư về dự án; luật sư đấu thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu;

+ Chủ đầu tư, luật sư trưng cầu phải gửi văn bản phản đối đến nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phản đối của nhà thầu;

+ Trường hợp chủ đầu tư, luật sư đấu thầu không có văn bản trả lời hoặc doanh nhân không đồng ý với cách khắc phục kiến ​​nghị, doanh nhân có quyền đồng thời gửi văn bản phản đối đến người có thẩm quyền và Hội đồng quản trị. hợp tác đầu tư 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc nhận được văn bản yêu cầu khắc phục các ý kiến ​​phản đối của chủ đầu tư, bên mời thầu. Hội đồng tư vấn khắc phục kiến ​​nghị ở Trung ương do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập; cơ quan ngang bộ, cơ quan ngang bộ do Bộ trưởng, Thứ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định thành lập; cấp địa phương do người đứng đầu cơ quan đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu ở địa phương thành lập;

+ Khi nhận được văn bản phản đối, Ban tư vấn khắc phục kiến ​​nghị có quyền yêu cầu doanh nhân, nhà đầu tư, luật sư đấu thầu và các cơ quan liên quan hỗ trợ thông tin để xem xét, khắc phục. . bài báo cáo. người có thẩm quyền về phương án và nội dung trả lời. kiến nghị trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến ​​nghị của nhà thầu;

+ Trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến ​​nghị căn cứ ý kiến ​​phản đối của nhà thầu, kiến ​​nghị người có thẩm quyền xem xét, tạm dừng chào hàng. Nếu được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu khắc phục kiến ​​nghị của Hội đồng tư vấn, người có thẩm quyền sẽ có văn bản thông báo đình chỉ cuộc thầu. Văn bản tạm dừng thầu phải được gửi cho chủ đầu tư, tư vấn đấu thầu, thương nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản thông báo tạm dừng thầu. Thời hạn nộp chào bán được tính từ ngày nhà đầu tư hoặc luật sư chào bán nhận được thông báo tạm dừng chào bán cho đến khi người có thẩm quyền có văn bản khắc phục phản đối;

+ Người có thẩm quyền ra quyết định khắc phục kiến ​​nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản có ý kiến ​​của Hội đồng tư vấn khắc phục kiến ​​nghị, kiến ​​nghị.

– Trình tự giải quyết kiến ​​nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư như sau:

+ Nhà đầu tư gửi văn bản phản đối luật sư trưng cầu kể từ thời điểm xảy ra sự việc đến trước thời điểm công bố kết quả bầu nhà đầu tư;

+ Luật sư tư vấn phải gửi văn bản phản đối cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản phản đối của nhà đầu tư;

+ Trường hợp người kiến ​​nghị không có văn bản khắc phục hoặc chủ đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến ​​nghị thì chủ đầu tư có quyền gửi văn bản kiến ​​nghị đến người có thẩm quyền. . ngay trong vòng 5 ngày làm việc. làm việc, kể từ ngày hết thời hạn trả lời hoặc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu khắc phục kháng nghị;

Người có thẩm quyền phải gửi văn bản kiến ​​nghị cho chủ đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kiến ​​nghị của chủ đầu tư.

Trình tự xử lý kiến ​​nghị về kết quả biểu quyết của nhà đầu tư như sau:

+ Nhà đầu tư gửi văn bản phản đối đến luật sư tư vấn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

Xem thêm bài viết hay:  Tiết 8 – Ôn tập giữa học kì I trang 73 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

+ Luật sư tư vấn phải gửi văn bản phản đối cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản phản đối của nhà đầu tư;

+ Nếu tư vấn không phản hồi bằng văn bản hoặc chủ đầu tư không đồng ý với cách khắc phục phản đối thì chủ đầu tư có quyền đồng thời gửi văn bản phản đối đến người có thẩm quyền và Ban tư vấn để khắc phục. . phán quyết. quả quyết. khắc phục kiến ​​nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn trả lời hoặc kể từ ngày luật sư đấu thầu nhận được văn bản yêu cầu khắc phục kiến ​​nghị;

+ Khi nhận được văn bản phản đối, Hội đồng tư vấn khắc phục khiếu nại có quyền yêu cầu chủ đầu tư, bên chào bán và các cơ quan liên quan hỗ trợ thông tin để xem xét và báo cáo bằng văn bản. với cơ quan lập kế hoạch, đồng ý trả lời. kiến nghị trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến ​​nghị của nhà đầu tư;

+ Trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn khắc phục kiến ​​nghị trên cơ sở văn bản của nhà đầu tư đề nghị người có thẩm quyền xem xét, tạm dừng chào bán. Nếu được chấp thuận, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu khắc phục kiến ​​nghị của Hội đồng tư vấn, người có thẩm quyền sẽ có văn bản thông báo về việc tạm dừng yêu cầu. Thông báo tạm dừng chào bán phải được gửi cho bên chào bán hoặc nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản về việc tạm dừng chào bán. Thời hạn tạm ngừng chào hàng được tính từ ngày luật sư nhận được thông báo tạm dừng chào hàng cho đến khi người có thẩm quyền ra văn bản khắc phục kháng nghị;

+ Người có thẩm quyền ra quyết định khắc phục kiến ​​nghị về kết quả bầu chọn nhà đầu tư trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến ​​của Hội đồng tư vấn để khắc phục kiến ​​nghị.

– Trường hợp thương nhân, nhà đầu tư trực tiếp gửi văn bản phản đối đến người có thẩm quyền nhưng không thực hiện theo trình tự giải quyết kiến ​​nghị quy định tại Điều này thì kiến ​​nghị không được xem xét. xem xét và khắc phục.

Trên thực tế, không có nhiều khác biệt giữa chào hàng trực tuyến và gặp mặt trực tiếp.

Bạn xem bài Mẫu đơn đề xuất trong đấu thầu qua mạng và hướng dẫn viết đơn cụ thể nhất Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Mẫu đơn đề xuất trong đấu thầu qua mạng và hướng dẫn viết đơn cụ thể nhất bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: bangtuanhoan.edu.vn

Xem thêm chi tiết về Mẫu đơn kiến nghị trong đấu thầu qua mạng và hường dẫn viết đơn chi tiết nhất ở đây:

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn kiến nghị trong đấu thầu qua mạng và hường dẫn viết đơn chi tiết nhất có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn kiến nghị trong đấu thầu qua mạng và hường dẫn viết đơn chi tiết nhất bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Mẫu đơn kiến nghị trong đấu thầu qua mạng và hường dẫn viết đơn chi tiết nhất tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận