Mẫu đơn xin ý kiến phụ huynh học sinh mới nhất hiện nay

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin ý kiến ​​phụ huynh học sinh mới nhất hiện nay Trong bangtuanhoan.edu.vn

Yêu cầu về sự đồng ý của cha mẹ là gì? Giấy đồng ý mới nhất của cha mẹ học sinh? Hướng dẫn lấy ý kiến ​​cha mẹ học sinh? Vai trò của Ban đại diện HSSV trong việc đề xuất ý kiến ​​như thế nào?

Trong quá trình học tập, sinh hoạt tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học sinh của các cơ sở giáo dục này thực tế chưa đạt chuẩn. Công dân nên nhiều hoạt động, sự kiện cần có ý kiến ​​của cha mẹ học sinh để đảm bảo quyền lợi của các em. chính xác, bảo mật và tôn trọng ý kiến ​​của người đại diện hợp pháp trong một số trường hợp. . Trong bài viết dưới đây, THPT Trần Hưng Đạo sẽ hướng dẫn các bạn lập form xin ý kiến ​​đồng ý của cha mẹ.

1. Yêu cầu về sự đồng ý của phụ huynh là gì?

Phiếu lấy ý kiến ​​phụ huynh là văn bản do giáo viên chủ nhiệm hoặc nhà trường gửi đến phụ huynh học sinh đang học tại trường với nội dung chủ yếu là xin ý kiến ​​về một sự việc, sự việc. . ở đó để biểu diễn. cơ sở để điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp. với tình hình thực tế.

Phiếu lấy ý kiến ​​của phụ huynh học sinh là văn bản trình bày nguyện vọng của thí sinh xin ý kiến ​​của cha mẹ học sinh, là cơ sở để cha mẹ học sinh xem xét. hoàn cảnh, sự việc để nộp cho cha mẹ. ý kiến ​​xác đáng, khách quan. Trong thực tế, cha mẹ không bắt buộc phải tuân theo các yêu cầu hoặc bày tỏ ý kiến.

2. Phiếu lấy ý kiến ​​mới nhất của phụ huynh và học sinh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

………., ngày…. năm tháng…….

CẤU HÌNH ỨNG DỤNG CHO PHỤ HUYNH

(T/v: Xin ý kiến ​​của phụ huynh/học sinh về …………..)

Kính gửi: – Ông/Bà………… – Phụ huynh của…………

– Theo Luật Giáo dục 2019;

– Liên lạc…;

Tên tôi là:…… Sinh ngày…. Có lẽ….

Số CMND/thẻ CCCD:………… Ngày cấp:…./…./….. Cơ quan cấp (tỉnh, thành phố):…………

Địa chỉ thường trú:………

Chỗ ở hôm nay………….

Điện thoại liên hệ: ………

Chức vụ:………

Tôi muốn cho bạn thấy những sự thật sau đây:…

(Bạn chứng minh được hoàn cảnh và lý do dẫn đến việc xin ý kiến ​​của phụ huynh học sinh, có thể là việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thăm lớp/trường,…)

Vì vậy, tôi xin ý kiến ​​của ông về…………………….

Đặc sắc:

Trước hết./…………………..

2./………………. (Bạn đặt câu hỏi để lấy ý kiến ​​của phụ huynh, ví dụ bạn tổ chức một chuyến đi ngoại khóa, bạn có thể sử dụng câu hỏi về địa điểm du lịch mà phụ huynh mong muốn, thời gian, chi phí. Bạn nên đưa ra một số phương án trả lời cụ thể để phụ huynh lựa chọn, có thể với ) các tùy chọn khác (nếu có, ghi rõ chú thích)”)).

Cám ơn rất nhiều!

Ứng viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn mẫu phiếu lấy ý kiến ​​cha mẹ học sinh:

Đầu tiên, người làm đơn ghi địa danh, tháng, năm vào đơn.

Trong tên đơn, người làm đơn xác định sự việc, sự việc cần lấy ý kiến ​​và đơn vị, tổ chức lấy ý kiến, ví dụ:

CẤU HÌNH ỨNG DỤNG CHO PHỤ HUYNH

(Xin ý kiến ​​phụ huynh/học sinh trường THPT Bến Hải về địa điểm cắm trại qua đêm tại trường).

Địa chỉ: Thí sinh phải ghi tên bố mẹ, ví dụ:

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A- Phụ huynh cháu Nguyễn Văn B.

Thí sinh gửi thông tin cá nhân, cụ thể ở đây có thể là giáo viên chủ nhiệm bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, nơi cư trú theo chứng minh nhân dân. Nếu nơi tư vấn là trường học thì thông tin phải bao gồm tên trường, địa chỉ trường, số điện thoại liên hệ, người chịu trách nhiệm trực tiếp, v.v.

Người làm đơn trình bày lý do thành lập sự kiện, sự kiện, kế hoạch sơ bộ tổ chức hoạt động và nội dung cần xin ý kiến ​​cha mẹ học sinh.

Cuối đơn, người làm đơn ký và ghi rõ họ tên.

4. Vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc đề xuất ý kiến:

Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong từng năm học, do cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi là cha mẹ học sinh) đang học ở từng lớp, từng trường cử ra. sự kết hợp. cùng nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục.

Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp:

– Về tổ chức

+ Mỗi lớp có Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm từ 3 đến 5 thành viên, trong đó có trưởng ban và phó ban.

+ Các thành viên trong Ban đại diện cha mẹ học sinh là những người tận tâm, có trách nhiệm trong việc phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp. . thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh.

– Theo nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;

+ Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị nội dung hội cha mẹ học sinh trong năm học;

+ Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh yếu, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.

+ Quyết định triệu tập các cuộc họp cha mẹ học sinh theo quy định tại Điều 9 của Điều lệ này (trừ cuộc họp đầu năm học cử Ban đại diện cha mẹ học sinh) sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp;

+ Tổ chức lấy ý kiến ​​cha mẹ học sinh về các nguồn lực quản lý giáo dục học sinh để có đề xuất cụ thể với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn về các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng dạy học. giáo dục đạo đức, chất lượng giảng dạy;

+ Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh sau khi thống nhất với giáo viên. giáo viên chính. Phân chia lớp.

Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường:

Về tổ chức:

+ Mỗi trường đều có Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và trực ban (nếu cần).

+ Thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường là trưởng hoặc phó ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

+ Số lượng phó chủ tịch và các ủy viên thường trực (nếu có) của ban đại diện cha mẹ học sinh trường do trưởng, phó ban đại diện cha mẹ học sinh họp quyết định.

– Về nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhà trường và các hoạt động giáo dục theo nội dung đã thống nhất trong cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện CMHS Trường;

+ Phối hợp với Hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách về giáo dục đến cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;

+ Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh yếu kém để tiếp tục bồi dưỡng trong các kỳ nghỉ hè tại địa phương;

+ Phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh yếu kém; hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh bỏ học trở lại trường;

+ Lãnh đạo tổ chức và hoạt động của Ban công tác học sinh các lớp.

+ Quyết định triệu tập các cuộc họp theo quy định tại Điều 9 của Điều lệ này (trừ cuộc họp đầu năm học cử Ban đại diện CMHS Trường) sau khi thống nhất với Hiệu trưởng;

+ Trên cơ sở ý kiến ​​của Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, đề xuất với Hiệu trưởng các nguồn lực cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ năm học và phục vụ công tác quản lý, giáo dục học sinh;

+ Quyết định kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh từ các khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ theo quy định tại Điều 10 của Điều lệ này.

Trách nhiệm và quyền của cha mẹ học sinh:

– Phối hợp với nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh và thực hiện các nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra.

Xem thêm bài viết hay:  Giỏi Văn – Bài văn: Soạn bài: Tựa “Trích diễm thi tập”

– Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn của lớp chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, chấp hành các quy định của Điều lệ, quy chế nội bộ. Nội quy trường học. ngôi trường.

– Chịu trách nhiệm về những sai phạm, thiếu sót của con em mình theo quy định của pháp luật và thực hiện các kiến ​​nghị của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc phối hợp với nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh.

– Cha mẹ học sinh có các quyền quy định tại Điều 95 của Luật Giáo dục, có quyền yêu cầu nhà trường tạo điều kiện cho con em mình học tập, rèn luyện;

– Đề cử, cử đại diện lớp vào Ban CMHS;

– Từ chối hỗ trợ theo yêu cầu của Ban đại diện cha mẹ học sinh, nếu không tự nguyện.

– Thực hiện hoặc không thực hiện những nội dung chưa được thống nhất trong cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh hoặc cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Trách nhiệm của nhà trường và của lớp trưởng trong hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

– Hỗ trợ các hoạt động của CMHS theo nội dung đã thống nhất trong cuộc họp Ban đại diện CMHS đầu năm học.

– Tham gia họp định kỳ với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, tích cực phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác quản lý nhà trường, có giải pháp phối hợp, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. . , vận động học sinh bị đình chỉ trở lại lớp, khắc phục kiến ​​nghị của cha mẹ học sinh; góp ý về hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ học sinh.

– Nhà trường cử trưởng ban đại diện thường xuyên phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức các hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Bạn xem bài Mẫu đơn xin ý kiến ​​phụ huynh học sinh mới nhất hiện nay Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Mẫu đơn xin ý kiến ​​phụ huynh học sinh mới nhất hiện nay bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: bangtuanhoan.edu.vn

Xem thêm chi tiết về Mẫu đơn xin ý kiến phụ huynh học sinh mới nhất hiện nay ở đây:

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn xin ý kiến phụ huynh học sinh mới nhất hiện nay có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn xin ý kiến phụ huynh học sinh mới nhất hiện nay bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Mẫu đơn xin ý kiến phụ huynh học sinh mới nhất hiện nay tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận