Mĩ La tinh bao gồm các bộ phận lãnh thổ

Bạn đang xem:
Mỹ Latinh bao gồm các bộ phận lãnh thổ
TRONG bangtuanhoan.edu.vn

Câu hỏi: Mỹ Latinh bao gồm các lãnh thổ?

A. Quần đảo Ca-ri-bê và Nam Mĩ.

B. Trung Mĩ và quần đảo Ca-ri-bê.

C. Trung Mĩ, Nam Mĩ và quần đảo Ca-ri-bê.

D. Trung Mỹ và Nam Mỹ.

Câu trả lời đúngC.

Châu Mỹ Latinh bao gồm các lãnh thổ Trung Mỹ, Nam Mỹ và quần đảo Caribê.

Sở dĩ chọn đáp án C đúng vì:

Châu Mỹ Latinh (tiếng Tây Ban Nha: América Latina hoặc Latinoamérica; tiếng Bồ Đào Nha: América Latina; tiếng Pháp: Amérique latine; tiếng Anh: Mỹ Latinh) là một khu vực của Châu Mỹ nơi người dân chủ yếu nói các ngôn ngữ khác nhau. . Roman (có nguồn gốc từ tiếng Latinh) – cụ thể là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha, và ở một mức độ nào đó là tiếng Pháp.

Châu Mỹ Latinh có diện tích khoảng 21.069.500 km² (7.880.000 dặm vuông Anh), chiếm gần 3,9% diện tích bề mặt và 14,1% tổng diện tích đất của Trái đất. Tính đến năm 2019, tổng dân số của Mỹ Latinh ước tính hơn 660 triệu người và tổng sản phẩm quốc nội của khu vực là 5,16 nghìn tỷ USD (6,27 nghìn tỷ USD theo sức mua tương đương). . Tốc độ tăng trưởng của Mỹ Latinh dự kiến ​​sẽ vào khoảng 5,7% vào năm 2010 và 4% vào năm 2011.

Theo một nghĩa nào đó, Châu Mỹ Latinh đề cập đến các lãnh thổ mà tiếng Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha chiếm ưu thế ở Châu Mỹ: Mexico, hầu hết Trung và Nam Mỹ, và Cuba, Cộng hòa Dominica và Puerto Rico trong Khu vực. Ca-ri-bê; Tóm lại, Châu Mỹ Latinh bao gồm Châu Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha và Châu Mỹ nói tiếng Bồ Đào Nha. Do đó, Châu Mỹ Latinh được khái niệm hóa là tất cả những phần của Châu Mỹ từng thuộc về đế chế Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Theo khái niệm này, Châu Mỹ Latinh cũng đồng nghĩa với Châu Mỹ Iberia.

Mỹ Latinh có thể được phân loại thành một số tiểu vùng dựa trên các yếu tố địa lý, chính trị, nhân khẩu học và văn hóa. Nếu Mỹ Latinh về mặt khái niệm là tất cả các khu vực phía nam của Hoa Kỳ, thì các tiểu vùng địa lý cơ bản là Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Caribe và Nam Mỹ; Nam Mỹ được phân chia thêm dựa trên các yếu tố địa chính trị: Hình nón phía Nam và Dãy núi Andes. Châu Mỹ Latinh cũng có thể được chia thành Châu Mỹ thuộc Tây Ban Nha và Châu Mỹ thuộc Bồ Đào Nha.

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về
Mĩ La tinh bao gồm các bộ phận lãnh thổ

” state=”close”]

Mỹ Latinh bao gồm các bộ phận lãnh thổ

Hình ảnh của:
Mỹ Latinh bao gồm các bộ phận lãnh thổ

Video về:
Mỹ Latinh bao gồm các bộ phận lãnh thổ

Wiki về
Mỹ Latinh bao gồm các bộ phận lãnh thổ


Mĩ La tinh bao gồm các bộ phận lãnh thổ

Câu hỏi: Mỹ Latinh bao gồm các lãnh thổ?

A. Quần đảo Ca-ri-bê và Nam Mĩ.

B. Trung Mĩ và quần đảo Ca-ri-bê.

C. Trung Mĩ, Nam Mĩ và quần đảo Ca-ri-bê.

D. Trung Mỹ và Nam Mỹ.

Câu trả lời đúngC.

Châu Mỹ Latinh bao gồm các lãnh thổ Trung Mỹ, Nam Mỹ và quần đảo Caribê.

Sở dĩ chọn đáp án C đúng vì:

Châu Mỹ Latinh (tiếng Tây Ban Nha: América Latina hoặc Latinoamérica; tiếng Bồ Đào Nha: América Latina; tiếng Pháp: Amérique latine; tiếng Anh: Mỹ Latinh) là một khu vực của Châu Mỹ nơi người dân chủ yếu nói các ngôn ngữ khác nhau. . Roman (có nguồn gốc từ tiếng Latinh) – cụ thể là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha, và ở một mức độ nào đó là tiếng Pháp.

Châu Mỹ Latinh có diện tích khoảng 21.069.500 km² (7.880.000 dặm vuông Anh), chiếm gần 3,9% diện tích bề mặt và 14,1% tổng diện tích đất của Trái đất. Tính đến năm 2019, tổng dân số của Mỹ Latinh ước tính hơn 660 triệu người và tổng sản phẩm quốc nội của khu vực là 5,16 nghìn tỷ USD (6,27 nghìn tỷ USD theo sức mua tương đương). . Tốc độ tăng trưởng của Mỹ Latinh dự kiến ​​sẽ vào khoảng 5,7% vào năm 2010 và 4% vào năm 2011.

Theo một nghĩa nào đó, Châu Mỹ Latinh đề cập đến các lãnh thổ mà tiếng Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha chiếm ưu thế ở Châu Mỹ: Mexico, hầu hết Trung và Nam Mỹ, và Cuba, Cộng hòa Dominica và Puerto Rico trong Khu vực. Ca-ri-bê; Tóm lại, Châu Mỹ Latinh bao gồm Châu Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha và Châu Mỹ nói tiếng Bồ Đào Nha. Do đó, Châu Mỹ Latinh được khái niệm hóa là tất cả những phần của Châu Mỹ từng thuộc về đế chế Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Theo khái niệm này, Châu Mỹ Latinh cũng đồng nghĩa với Châu Mỹ Iberia.

Mỹ Latinh có thể được phân loại thành một số tiểu vùng dựa trên các yếu tố địa lý, chính trị, nhân khẩu học và văn hóa. Nếu Mỹ Latinh về mặt khái niệm là tất cả các khu vực phía nam của Hoa Kỳ, thì các tiểu vùng địa lý cơ bản là Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Caribe và Nam Mỹ; Nam Mỹ được phân chia thêm dựa trên các yếu tố địa chính trị: Hình nón phía Nam và Dãy núi Andes. Châu Mỹ Latinh cũng có thể được chia thành Châu Mỹ thuộc Tây Ban Nha và Châu Mỹ thuộc Bồ Đào Nha.

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” text-align: justify;”>Câu hỏi: Châu Mỹ Latinh có bao gồm các phần lãnh thổ

A. Quần đảo Ca-ri-bê và Nam Mĩ.

B. Trung Mĩ và quần đảo Ca-ri-bê.

C. Trung Mĩ, Nam Mĩ và quần đảo Ca-ri-bê.

D. Trung Mỹ và Nam Mỹ.

Đáp án đúngC.

Châu Mỹ Latinh bao gồm các lãnh thổ Trung Mỹ, Nam Mỹ và quần đảo Caribê.

Sở dĩ chọn đáp án C đúng vì:

Châu Mỹ Latinh (tiếng Tây Ban Nha: América Latina hoặc Latinoamérica; tiếng Bồ Đào Nha: América Latina; tiếng Pháp: Amérique latine; tiếng Anh: Mỹ Latinh) là một khu vực của Châu Mỹ nơi người dân chủ yếu nói các ngôn ngữ. Roman (có nguồn gốc từ tiếng Latinh) – đặc biệt là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha, và ở một mức độ nào đó là tiếng Pháp.

Châu Mỹ Latinh có diện tích khoảng 21.069.500 km² (7.880.000 dặm vuông Anh), chiếm gần 3,9% diện tích bề mặt và 14,1% tổng diện tích đất của Trái đất. Tính đến năm 2019, tổng dân số của Mỹ Latinh ước tính hơn 660 triệu người và tổng sản phẩm quốc nội của khu vực này là 5,16 nghìn tỷ đô la Mỹ (6,27 nghìn tỷ USD theo sức mua tương đương). Tốc độ tăng trưởng của Mỹ Latinh dự kiến ​​sẽ vào khoảng 5,7% vào năm 2010 và 4% vào năm 2011.

Xem thêm bài viết hay:  Chế độ 2v2v2v2 LOL là gì, cách chơi chế độ 2v2v2v2 LMHT mới

Theo một nghĩa nào đó, Châu Mỹ Latinh đề cập đến các lãnh thổ mà tiếng Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha chiếm ưu thế ở Châu Mỹ: Mexico, hầu hết Trung và Nam Mỹ, và Cuba, Cộng hòa Dominica và Puerto Rico trong Khu vực. Ca-ri-bê; Tóm lại, Châu Mỹ Latinh bao gồm Châu Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha và Châu Mỹ nói tiếng Bồ Đào Nha. Do đó, Châu Mỹ Latinh được định nghĩa là tất cả những phần của Châu Mỹ từng thuộc về các đế chế Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Theo định nghĩa này, Châu Mỹ Latinh cũng đồng nghĩa với Châu Mỹ Iberia.

Mỹ Latinh có thể được phân loại thành một số tiểu vùng dựa trên các yếu tố địa lý, chính trị, nhân khẩu học và văn hóa. Nếu theo định nghĩa, Châu Mỹ Latinh là tất cả các khu vực phía nam của Hoa Kỳ, thì các tiểu vùng địa lý cơ bản là Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Caribe và Nam Mỹ; Nam Mỹ được phân chia thêm dựa trên các yếu tố địa chính trị: Hình nón phía Nam và dãy núi Andes. Cũng có thể chia Châu Mỹ Latinh thành Châu Mỹ thuộc Tây Ban Nha và Châu Mỹ thuộc Bồ Đào Nha.

[/box]

#Mỹ #pha lê #bao gồm #các bên #lãnh thổ #lãnh thổ

[/toggle]

Bạn xem bài
Mỹ Latinh bao gồm các bộ phận lãnh thổ

Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về
Mỹ Latinh bao gồm các bộ phận lãnh thổ

bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Giáo dục
#Mỹ #pha lê #bao gồm #các bên #lãnh thổ #lãnh thổ

Xem thêm chi tiết về Mĩ La tinh bao gồm các bộ phận lãnh thổ ở đây:

Bạn thấy bài viết Mĩ La tinh bao gồm các bộ phận lãnh thổ có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mĩ La tinh bao gồm các bộ phận lãnh thổ bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Mĩ La tinh bao gồm các bộ phận lãnh thổ tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận