[Phân biệt] Danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh

Danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh” state=”close”]
[Phân biệt] Danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh

Hình Ảnh về: [Phân biệt] Danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh

Video về: [Phân biệt] Danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh

Wiki về [Phân biệt] Danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh

[Phân biệt] Danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh -

Có rất nhiều cách phân loại danh từ dựa theo các tiêu chí không giống nhau nhưng nhóm danh từ nhưng mà chúng ta thường bắt gặp và sử dụng nhiều nhất đó là danh từ chung và danh từ riêng trong Tiếng Anh. Để bạn hiểu kỹ hơn về hai loại danh từ này, bangtuanhoan.edu.vn sẽ hướng dẫn bạn cách xác định và phân biệt chúng trong bài viết dưới đây.

Danh từ chung và danh từ riêng trong Tiếng Anh là gì?

Trước tiên, hãy cùng bangtuanhoan.edu.vn tìm hiểu về khái niệm của danh từ chung và danh từ riêng cùng những ví dụ cụ thể.

Khái niệm danh từ chung và danh từ riêng

Danh từ chung là gì? Danh từ chung là những danh từ chỉ chung một nhóm các sự vật. Những danh từ chung ko viết hoa.

Ví dụ: 

Alex is a wonderful player. (Alex là một cầu thủ tuyệt vời.)

Sydney is the city he lives in. (Sydney là thị thành anh đó đang sống.)

He is a man of dreams. (Anh đó là một người đàn ông của ước mơ.)

Michael Clarke is his mentor. (Michael Clarke là người cố vấn của anh đó.)

She goes for a walk by the river every day. (Cô đó đi dạo bên sông mỗi ngày.)

Danh từ riêng là gì? Danh từ riêng là những danh từ riêng chỉ tên riêng của một người hoặc vật. Danh từ riêng cần được viết hoa.

Ví dụ: 

She moved to Australia when he was young. (Cô chuyển tới Úc lúc anh còn trẻ.)

Michael Clarke is his mentor. (Michael Clarke là người cố vấn của anh đó.)

He has a house across the Georges River. (Anh ta có một ngôi nhà bên kia sông Georges.)

His friend Max accompanies him. (Bạn của anh đó Max đồng hành với anh đó.)

He is a fan of Hugh Jackman and the movie Wolverine. (Anh đó là một fan hâm mộ của Hugh Jackman và bộ phim Wolverine.)

Cách xác định danh từ chung – danh từ riêng

Để xác định danh từ chung và danh từ riêng, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chú ý tới cách viết hoa của hai loại danh từ này. Đối với danh từ chung, ta chỉ viết hoa lúc ở đầu câu. Quy tắc viết hoa danh từ riêng đặc trưng hơn lúc các danh từ này xoành xoạch được viết hoa.

Bước 2: Nếu danh từ là từ trước nhất trong câu, xem xét liệu danh từ có đang nói đến tới một người hoặc một sự vật cụ thể hay ko. Nếu đúng, chúng là một danh từ riêng. Nếu ko, thìa là danh từ chung.

Bước 3: Một nguyên tắc nhỏ là tất cả các tên và chức danh đều là danh từ riêng và sẽ luôn được viết hoa.

Xem thêm: [A-Z] Danh từ trong Tiếng Anh: Cách dùng, nhận mặt & Bài tập ứng dụng nhanh

Một số ví dụ danh từ riêng trong thực tiễn

Tên người

Blackpink is the most influential Kpop girl group today. 

(Blackpink là nhóm nhạc nữ Kpop có tầm tác động nhất hiện nay. )

Cristiano Ronaldo is a Portuguese professional football player. 

(Cristiano Ronaldo là một cầu thủ bóng đá nhiều năm kinh nghiệm người Bồ Đào Nha.)

Địa danh

The beautiful country of Thailand is considered as a tourist paradise, the “land of friendly smiles” in Southeast Asia. 

(Non sông xinh đẹp Thái Lan được coi như là một thiên đường du lịch, ” xứ sở của những nụ cười thân thiết” ở Đông Nam Á.)

Phiphi Island is a large archipelago located off the coast of Phuket, to the south of Thailand that is rated as one of the cleanest beaches in the world. 

(Đảo Phiphi là một quần đảo lớn nằm ngoài khơi Phuket, về phía Nam Thái Lan được giám định là một trong những bãi biển sạch nhất toàn cầu.)

Doanh nghiệp

The Coffee House switched to using paper cups and vibrating cards at the store. 

(The Coffee House chuyển sang sử dụng ly giấy và thẻ rung tại shop.)

Tiktok Shop is a store integrated on the platform of Tiktok. 

(Tiktok Shop là một gian hàng được tích hợp trên nền tảng của Tiktok.)

Giống động vật đặc trưng 

The Siberian tiger is an endangered species. (Cọp Siberia là một loài bị dọa nạt.)

The British shorthair is a popular breed of cat. (giống mèo Anh lông ngắn là một giống mèo được ưa thích)

Bài tập danh từ chung và danh từ riêng trong Tiếng Anh

Dựa vào những tri thức về danh từ chung và danh từ riêng ở đã học ở trên, các bạn hãy cùng bangtuanhoan.edu.vn thử sức với các dạng bài tập bên dưới nhé!

Bài tập 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

1. Choose the common noun

a. London

b. City

c. USA

d. Downunder

2. Pick the common noun in – Mike ran a mile across his neighborhood.

a. Mike

b. Mile

c. Neighborhood

d. Run

3. Common nouns are the exact opposite of which type of nouns?

a. Abstract nouns

b. Proper nouns

c. Concrete nouns

d. Countable nouns

4. “Tigers are more ferocious than cheetahs.” – what type of noun is the word “Tigers”?

a. Proper noun

b. Abstract noun

c. Common noun

d. Concrete noun

5. Which can never be common nouns?

a. Individual Names

b. Numbers

c. Places

d. Animals

6. Which one is the distinct characteristic of Common nouns?

a. Names of places

b. Names of people

c. Names of a category or type

d. None of the above

7. Choose the appropriate common noun(s): I often feel nostalgic about our ___________ days.

a. Country

b. Past

c. Melbourne

d. Lazy

8. Choose the common noun(s): Can you run as fast as ___________?

a. Rob

b. Cheetahs

c. My friend

d. Usain Bolt

9. Choose the common noun(s): Let’s look at the ___________?

a. Stars

b. Milky way

c. Moon

d. Rainbow

10. Choose the common noun(s): I have been waiting to watch a ___________ movie?

a. Tom Cruise

b. Animation

c. Disney

d. Studio Ghibli

11. Choose the common noun(s): I will be ordering ___________?

a. Burger King

b. Dessert

c. Pizza

d. Green curry

12. Choose the common noun(s): Did you buy a ___________?

a. Mountain bike

b. Chevrolet

c. Raphael

d. Car

13. Choose the common noun(s): Let’s go to ___________.

a. Central Park

b. This Park

c. The Park

d. None

14. Choose the common noun(s): My friends are enjoying ___________.

a. Cakes

b. Drinks

c. Both

d. None

15. Choose the common noun(s): Rim has joined a ___________?

a. Club

b. Book club

c. Science club

d. Debating club

16. Choose the common noun(s): I am reading ___________ right now.

a. Leo Tolstoy

b. The new Nicholas Sparks

c. Looking for Alaska

d. Novels

17. Choose the common noun(s): I need to get to ___________ in time.

a. The tennis court

b. London

c. School

d. Silicon Valley

18. Choose the common noun(s): Let’s have ___________ for lunch?

a. Rice 

b. Chinese

c. McDonald’s

d. Fried Chicken

Bài tập 2: Đọc các câu sau đây và xác định danh từ chung hoặc danh từ riêng trong đó

1. I gave my book to Riya to read.

2. The Taj Mahal in India is very beautiful.

3. Red Riding Hood met the fox in the forest.

4. Mr Tony Stark walks his dog everyday.

5. The boy ran to his mother.

6. The flat was in the middle of Lenin Street.

7. The reporter went to Noida to collect news.

8. This milk tastes sour.

9. Rose is a beautiful girl.

10. I have read the novel by Emily Bronte.

11. King Arthur was a noble king.

12. The author wrote a crime novel.

13. The captain steered the ship from hitting the iceberg.

14. The old judge passed a unique judgment.

15. The Milky Way is a big galaxy.

16. The Indian Express is the newspaper I read regularly.

17. Sheldon Cooper is an intelligent physicist.

18. The Ganga is an important river of India.

19. J.K Rowling wrote the famous novels on Harry Potter.

20. My uncle works in the Reserve Bank of India.

Bài tập 3: Phân loại các danh từ sau thành hai nhóm danh từ chung và danh từ riêng

new orleans, king, key, lake, budapest, great white shark, lotus, teacher, gwen, united nations, titanic, sailor, forest, mother, sun, jupiter, macbeth, tiger, duchess, steve rogers

Bài tập 4: Gạch chân dưới các danh từ riêng trong các câu sau

1. I met James at the post office.

2. Peter is my classmate.

3. India is the biggest democracy in the world.

4. Millions of people speak English as a second language.

5. She comes from Nigeria.

6. The Amazon is the largest river in the world.

7. Jupiter is the largest planet in our solar system.

8. Which is the capital city of Australia?

9. Greenland is the largest island in the world.

10. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water.

Bài tập 5: Viết hoa các danh từ riêng và sửa các danh từ chung sao cho đúng

1. johny is doing the Dishes.

2. he lives in a big City called new york. 

3. students should learn all important Subjects.

4. thomas works as an Engineer in a big Company. 

5. the University has many Scholarships for smart Students. 

6. bruce lee is a famous kung fu master. 

7. apple is one of the best technology Companies. 

8. everest is the tallest Mountain in the world.

9. donald trump used to be the president of america. 

10. napoleon is a great General of france.

Bài tập 6: Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong các câu sau đây

1. The Nile is the longest river in the world.

2. James is my best friend. 

3. America is one of the biggest countries in the world.

4. Hanoi is the capital of Vietnam. 

5. English is a popular language that many people speak. 

6. Tigers are endangered animals.

7. Mars is one of the nine planets in the solar system.

8. My class has many smart students. 

9. There are many trees in the forest. 

10. Books often contain a lot of useful knowledge.

Đáp án bài tập

Bài tập 1:

1. b

2. c

3. b

4. c

5. a

6. c

7. a

8. b

9. a

10. b

11. b

12. d

13. c

14. c

15. a

16. d

17. c

18. b

Bài tập 2: 

1. Book – danh từ chung

    Riya – danh từ riêng

2. Taj Mahal, India – danh từ riêng

3. Red Riding Hood – danh từ riêng

    fox, forest – danh từ chung

4. Mr Tony Stark – danh từ riêng

    dog – danh từ chung

5. Boy, mother – danh từ chung

6. Flat – danh từ chung

    Lenin Street – danh từ riêng

7. Reporter, news – danh từ chung

    Noida – danh từ riêng

8. Milk – danh từ chung

9. Rose – danh từ riêng

    Girl – danh từ chung

10. Novel – danh từ chung

      Emily Bronte – danh từ riêng

11. King Arthur – danh từ riêng

      king – danh từ chung

12. Author, novel – danh từ chung

13. Captain, ship, iceberg – danh từ chung

14. Judge, judgement – danh từ chung

15. Milky Way – danh từ riêng

      galaxy – danh từ chung

16. The Indian Express – danh từ riêng

      newspaper – danh từ chung

17. Sheldon Cooper – danh từ riêng

      physicist – danh từ chung

18. Ganga, India – danh từ riêng

      river – danh từ chung

19. J.K Rowling, Harry Potter – danh từ riêng

      book – danh từ chung

20. Uncle – danh từ chung

      Reserve Bank of India – danh từ riêng

Bài tập 3: 

Danh từ chung

Danh từ riêng

king

New Orleans

key

Gwen

lake

Great White Shark

lotus

Budapest

teacher

United Nations

sailor

Titanic

forest

Sun

mother

Jupiter

tiger

Macbeth

duchess

Steve Rogers

Bài tập 4: 

1. I met James at the post office.

2. Peter is my classmate.

3. India is the biggest democracy in the world.

4. Millions of people speak English as a second language.

5. She comes from Nigeria.

6. The Amazon is the largest river in the world.

7. Jupiter is the largest planet in our solar system.

8. Which is the capital city of Australia?

9. Greenland is the largest island in the world.

10. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water.

Bài tập 5: 

1. Johny; dishes

Johnny là tên người nên cần phải được viết hoa, danh từ chén dĩa là danh từ chung, ko cần viết hoa.

2. city; New York

City là một danh từ chung dùng cho các thị thành nên ko cần viết hoa; New York là danh từ riêng nên cần phải viết hoa.

3. subjects

Subjects là một danh từ chung để chỉ các môn học nên ko cần phải viết hoa.

Xem thêm bài viết hay:  Lời bài hát Từ chối nhẹ nhàng – Lyric Từ chối nhẹ nhàng – Bích Phương, Phúc Du

4. Thomas; engineer; company

Thomas là tên một người nên cần phải được viết hoa, còn những danh từ kỹ sư và doanh nghiệp là danh từ chung nên ko cần phải viết hoa. 

5. university; scholarships, students 

Tất cả những danh từ đại học, học bổng và sinh viên đều là những danh từ chung ko cần phải viết hoa. 

6. Bruce Lee

Bruce Lee là tên riêng của một người, vì vậy cần phải được viết hoa.

7. Apple; companies

Apple là tên riêng của một doanh nghiệp, do đó cần được viết hoa còn những danh từ doanh nghiệp là danh từ chung ko cần phải viết hoa.

8. Everest; mountain

Everest là tên riêng của một ngọn núi nên cần phải được viết hoa, còn danh từ núi nói chung thì ko cần phải viết hoa. 

9. Donald Trump; America

Donald Trump là tên người nên cần phải được viết hoa, tương tự Mỹ là một tên quốc gia cần phải được viết hoa.

10. Napoleon; general; France

Napoleon là tên riêng của một người, France là tên riêng của một nước nên cần được viết hoa, còn danh từ chung là tướng ko cần viết hoa.

Bài tập 6:

1. Danh từ riêng: Nile

Danh từ chung: river, world

Sông Nin là một danh từ riêng chỉ một con sông ở Người nào Cập còn những danh từ như con sông và toàn cầu chỉ những vật thể nói chung.

2. Danh từ riêng: James

Danh từ chung: friend

James là tên của một người cụ thể nên là danh từ riêng, còn friend là một danh từ chỉ bạn hữu nói chung.

3. Danh từ riêng: America

Danh từ chung: countries, world

America là tên của một non sông nên nó phải là danh từ riêng. Những từ như countries và world chỉ những vật thể nói chung nên là danh từ chung.

4. Danh từ riêng: Hanoi, Vietnam 

Danh từ chung: capital

Hà Nội là tên thủ đô của Việt Nam nên là danh từ riêng Việt Nam là tên của một non sông nên cũng là danh từ riêng. Danh từ Capital là danh từ chung chỉ bất kì một thủ đô nào.

5. Danh từ riêng: English 

Danh từ chung: language, people 

Tiếng Anh chỉ một tiếng nói cụ thể nên là một danh từ riêng, còn những từ như tiếng nói và con người Ià danh từ chung chỉ các sự vật.

6. Danh từ riêng: ko có

Danh từ chung: tigers, animals

Cọp là tên của một loài động vật nên là danh từ chung. Tương tự, động vật cũng là một danh từ chung.

7. Danh từ riêng: Mars

Danh từ chung: planets, solar system

Sao Hỏa là tên của một hành tinh, do đó nó là một danh từ riêng còn những từ như hành tinh và hệ mặt trời là danh từ chung vì chúng chỉ những sự vật nói chung.

8. Danh từ riêng: ko có

Danh từ chung: class, students

Lớp học và học trò là những danh từ chung chỉ những sự vật, ko phải tên riêng của một vật cụ thể.

9. Danh từ riêng: ko có

Danh từ chung: trees, forest

Cây và rừng là những danh từ chung, ko phải tên riêng của bất kỳ sự vật nào.

10. Danh từ riêng: ko có

Danh từ chung: books, knowledge

Sách và tri thức là những danh từ chung chứ ko phải là tên riêng của bất kỳ sự vật nào. 

Bài tổng hợp tri thức về danh từ chung và danh từ riêng tiếng anh trên đây đã giúp bạn phân biệt được hai loại thì này cũng như có thể vận dụng chúng vào các dạng bài tập. Kỳ vọng với những thông tin nhưng mà bangtuanhoan.edu.vn san sẻ, các bạn sẽ có thêm kinh nghiệm và tri thức trong hành trình đoạt được tiếng nói Tiếng Anh.

Chúc các bạn học tốt!

[rule_{ruleNumber}]

#Phân #biệt #Danh #từ #chung #và #danh #từ #riêng #trong #tiếng #Anh

”Xem

Bạn thấy bài viết [Phân biệt] Danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về [Phân biệt] Danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: [Phân biệt] Danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận