Phân tích bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm

Bạn đang xem: Phân tích bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm tại bangtuanhoan.edu.vn
Bạn đang xem: Phân tích bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm tại bangtuanhoan.edu.vn

Phân tích bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm – Bài làm 1

Phân tích bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm – Bài làm 2

Ngô Thì Nhậm (1746 – 1803), hiệu là Hi Doãn, quê ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (cũ), nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông đỗ tiến sĩ năm 1775, từng làm quan dưới triều Lê – Trịnh; sau đi theo Tây Sơn và có nhiều đóng góp nên được Quang Trung trọng dụng. Nhiều văn kiện giấy tờ quan trọng của nhà Tây Sơn đều do ông biên soạn. Vâng lệnh vua Quang Trung, ông đã viết bài Chiếu cầu hiền. Đây là một văn kiện quan trọng trình bày chủ trương đúng mực của nhà Tây Sơn nhằm động viên từng lớp trí thức Bắc Hà tham gia xây dựng tổ quốc; đồng thời phản ánh tầm nhìn xa trông rộng và tấm lòng vì dân, vì nước của Quang Trung Nguyễn Huệ.

Bài Chiếu gồm ba phần:

Phần 1: Từng nghe… tới người hiền vậy: Phận sự (do Trời định) của người hiền tài là phải đem tài năng phục vụ cho vua, cho nước.

Phần 2: Trước đây… tới buổi lúc đầu của trẫm hay sao ? Phê phán nhẹ nhõm các cách xử sự có phắn tiêu cực của một số sĩ phu Bắc Hà và nêu lên nhu cầu sử dụng hiền tài rất cấp thiết của triều đình Tây Sơn.

Phần 3: Chiếu này… tới đều biết. Trục đường rộng mở để người hiền tài góp sức cho tổ quốc.

Trước tình hình chúa Trịnh ngày càng lộng quyền lấn lướt vua Lê, Nguyễn Huệ đã thần tốc kéo quân ra Bắc “phù Lê diệt Trịnh” (1786); thừa thắng đánh tan hai mươi vạn giặc Thanh, dẹp yên thù trong giặc ngoài, thống nhất tổ quốc, lập ra triều đại Tây Sơn. Trong giới sĩ phu Bắc Hà có nhiều nhà Nho sáng suốt đã ủng hộ Tây Sơn. Tuy vậy, một số người do quan niệm đạo đức thủ cựu, ko nhận thấy chính nghĩa và sứ mệnh lịch sử to lớn của phong trào Tây Sơn nên đã có thái độ bất hợp tác, thậm chí chống lại. Một nhiệm vụ chiến lược đối với vua Quang Trung là phải thuyết phục từng lớp trí thức Bắc Hà hiểu đúng vai trò và những dự kiến xây dựng tổ quốc của triều đình Tây Sơn, để từ đó tự nguyện hợp tác, đem tài đức phục vụ cho triều đại mới.

Mở đầu bài Chiếu, tác giả chi ra quy luật xuất xử của các bậc hiền tài:

Từng nghe nói rằng: Người hiền xuất hiện ở đời, thì như ngôi sao sáng trên trời cao. Sao sáng ắt chầu về ngôi Bắc Thần, người hiền ắt làm sứ thần cho thiên tử. Nếu như che mất ánh sáng, giấu đi vẻ đẹp, có tài nhưng ko được đời dùng, thì đó ko phải là ý trời sinh ra người hiền vậy.
Tác giả khẳng định, người hiền (người có đức có tài) phải phục vụ đắc lực cho nhà vua (thiên tử). Nếu ko làm tương tự là trái với ý trời. Quy luật của tự nhiên là sao sáng ắt chầu về ngôi Bắc Thần (tức sao Bắc Đẩu). Hiền tài là tinh hoa của trời đất nên lẽ đương nhiên là tài đức của họ phải được góp sức cho dân, cho nước.

Từ lúc nước ta phân thành Đàng Trong và Đàng Ngoài thì người Đàng Ngoài (Bắc) cho rằng Đàng Trong (Nam) thuộc triều đại khác. Hơn nữa, theo quan niệm chính thống của từng lớp Nho sĩ thì chi những người xuất thân từ dòng dõi đế vương hoặc quý tộc mới xứng đáng và có khả năng làm vua. Nguyễn Huệ lại xuất thân từ từng lớp bình dân, vì thế ko ít Nho sĩ Bắc Hà ko những ko phục nhưng còn tỏ vẻ khinh thường, cho rằng ông ít hiểu biết về lễ thức cũng như chữ nghĩa thánh hiền. Nắm được tâm lí này, nên lúc trình bày tư tưởng cầu hiền của Nguyễn Huệ, Ngô Thi Nhậm đã dùng nhiều điển tích rút từ các sách kinh điển Nho gia, dùng lời dạy của Khổng Tử để đặt vấn đề và đưa ra cách xử sự có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với trí thức Bắc Hà. Cách diễn tả đó đã tạo ra ấn tượng thâm thúy, đánh trúng vào tâm lí của từng lớp trí thức, cho nên có sức thuyết phục lớn, khiến họ ko thể ko mang tài đức ra giúp triều đình Tây Sơn.

Lúc Quang Trung kéo quân ra Bắc phò Lê diệt Trịnh, từng lớp sĩ phu Bắc Hà có nhiều phản ứng không giống nhau nhưng phần lớn giống nhau ở chỗ là ko tận tâm với triệu đại mới:

Trước đây thời thế suy vi, Trung châu gặp nhiều biến cố, kẻ sĩ phải ở ẩn trong ngòi khe, trốn tránh việc đời, những bậc tinh nhanh trong triều đường phải kiêng dè ko dám lên tiếng. Cũng có kẻ gõ mõ canh cửa, cũng có kẻ ra biển vào sông, chết trôi trên cạn nhưng ko biết, dường như muốn trốn tránh suốt đời.

Sau lúc dẫn lời Khổng Tử và nêu lên quy luật của đất trời là những người tài đức phải giúp vua dựng nước, tác giả nói tới tình cảnh của kẻ sĩ lúc bấy giờ: mệt số người tài đức thì đi ở ẩn trong khe núi, trốn tránh việc đời, bỏ phí tài năng. Những người ra làm quan với triều Tây Sơn thì hoặc sợ hãi yên lặng (kiêng dè ko dám lên tiếng), hoặc làm việc cầm chừng (gõ mõ canh cửa). Một số khác ở ẩn, khác chi như người bị chết trôi trên cạn. Thậm chí một số người tự tử để giữ lòng trung với vua Lê.

Tác giả ko nói thẳng nhưng dùng hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng lấy trong kinh điển Nho gia. Làm tương tự vừa tế nhị, vừa có tính chất phê phán nhẹ nhõm, lại tỏ ra người viết có tri thức sâu rộng, có tài văn học, khiến người nghe nể trọng, ko những ko tự ái nhưng còn tự cười, tự trách về thái độ xử sự chưa thoả đáng của mình.

Sau lúc chi ra mấy cách xử sự có phần tiêu cực của một số sĩ phu Bắc Hà, vua Quang Trung bộc bạch tâm tư của mình và đặt ra những câu hỏi buộc người nghe phải suy ngẫm rồi tự trả lời:

Nay trẫm đang ghé chiếu lắng tai, ngày đêm mong mỏi, nhưng những người học rộng tài cao chưa thấy có người nào tìm tới. Hay trâm ít đức ko đáng để phò tá chăng? Hay đang thời đổ nát chưa thể ra phụng sự vương hầu chăng?

Những người hiền tới lúc này nhưng vẫn chưa chịu hợp tác với triều đình mới thì hoặc là coi vua Quang Trung it đức, ko xứng để phò tá; hoặc viện cớ tình hình xã hội đang thời đổ nát cả hai điều đấy đều ko đúng với hoàn cảnh hiện nay. Vậy thì chi còn cách là phải đem tài đức ra phục vụ và phục vụ hết lòng cho triều đại mới.

Sự nghiệp đại định của tổ quốc yêu cầu các bậc hiển tài phải góp sức tài năng, tâm huyết. Thái độ chiêu hiền đãi sĩ của vua Quang Trung là rất thật tình. Nhà vua tỏ rõ sự khiêm tốn, thực lòng mong muốn có sự hợp tác của các bậc hiền tài để xây dựng một triều đại mới vững mạnh:

Kìa như, trời còn tối tăm, thì đấng quân tử phải trổ tài. Nay đương ở buổi đầu của nền đại định, công việc vừa mới mở ra. Kỉ cương nơi triều chính còn nhiều khuyết thiếu, công việc ngoài biên đương phải toan lo. Dân còn nhọc mệt chưa lại sức, nhưng đức hoá của trẫm chưa kịp nhuần thấm khắp nơi. Trẫm thom thóp lo lắng, ngày một ngày hai vạn việc phát sinh. Nghĩ cho kĩ thì thấy rằng: Một cái cột ko thể đỡ nổi một căn nhà lớn, mưu lược một người ko thể dựng nghiệp trị bình. Suy đi tính lại trong vòm trời này, cứ cái ấp mười nhà ắt phải có người trung thành tín nghĩa. Huống nay trên dải đất văn hiến rộng lớn như thế này, há trong đó lại ko có lấy một người tài danh nào ra phò tạo điều kiện cho chính quyền buổi lúc đầu của trẫm hay sao ?

Lập luận trong đoạn văn này rất chặt chẽ, hợp lí có tình. Nhà vua chi rõ tính chất của thời đại và nhu cầu trước mắt của tổ quốc, đồng thời cũng thẳng thắn tự nhận những điều bất cập của triều đại mới do mình đứng đầu như chính sách thống trị còn nhiều thiếu sót, việc biên cửa ải chưa yên, dân chưa hồi sức sau chiến tranh, đức hoá của vua chứa thấm nhuần,… Trong lúc đó, công việc ngày càng nhiều và trách nhiệm của triều đình ngày càng nặng nề, yêu cầu phải có sự trợ giúp của các bậc hiền tài. Hình ảnh: Một cái cột ko thể đỡ nổi một căn nhà lớn và mưu lược của một người ko thể dựng nghiệp trị bình là nhận xét khách quan, đúng mực, trình bày tư tưởng lấy dân làm gốc và tầm nhìn chiến lược sáng suốt của vua Quang Trung ồ thời khắc đấy.

Kết thúc đoạn văn, tác giả lại dẫn lời Khổng Tử trong sách Luận ngữ để khẳng định rằng hiện nay thiên tài ko những có, nhưng còn có nhiều. Vậy vì sao trên dải đất văn hiến rộng lớn như thế này, há trong đó lại ko có lấy một người tài danh nào ra phò tạo điều kiện cho chính quyền buổi lúc đầu của trẫm hay sao ? Câu hỏi tha thiết đó buộc giới sĩ phu Bắc Hà phải suy nghĩ và thay đổi cách xử sự.

Lời nói khiêm nhượng, thật tình và lập luận hợp lí có tình cùng chính sách sử dụng hiền tài rộng rãi của nhà vua khiến các bậc hiền tài ko thể ko đem tài đức ra giúp triều đại mới:

Chiếu này ban xuống, các bậc quan viên lớn nhỏ, cùng với thứ dân trăm họ, người nào có tài năng học thuật, mưu hay hơn đời, cho phép được dâng sớ tâu bày sự việc. Lời nói nào có thể chọn dùng được, thì đề bạt ko kể cấp bậc; chỗ nào ko dùng được thì gác lại, ko vì lời nói sơ suất vu khoát nhưng bắt tội. Còn người có nghề hay nghiệp giỏi, có thể góp sức cho đời, thì cho phép các quan văn, quan võ được tiến cử, nhưng vẫn dẫn vào đợi ra mắt, tuỳ tài lục dụng. Hoặc người nào từ trước tới nay tài năng còn bị che kín, chưa được người đời biết tới, thì cũng cho phép dâng sớ tự tiến cử, chớ hiềm vì mưu lợi nhưng phải bán rao.

Đường lối cầu hiền của vua Quang Trung đúng mực và rộng mở. Trước hết, tất cả mọi từng lớp nhân dân từ quan viên lớn nhỏ tới quần chúng trăm họ đều được phép dâng sớ bộc bạch ý kiến về việc nước, tức là người nào cũng có quyền tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng tổ quốc. Cách tiến cử cũng nhiều chủng loại, gồm hai cách: do các quan tiến cử hoặc bản thân dâng sớ tự tiến cử. Cuối cùng, nhà vua kêu gọi người có tài đức hãy cùng triều đình chung vai gánh vác việc nước để cùng nhau hưởng phúc trong khoảng thời gian dài:
… Trong vòng trời đất, hiền tài còn ẩn náu, trước đây thì nên như thế. Nay trời trong sáng, đất yên bình, chỉnh là lúc người hiền gặp hội phong vân, những người nào có tài đức hãy cùng phấn đấu lên, ghi tên tại triều đình, cùng nhau kính cẩn, cùng nhau hưởng phúc lành tôn vinh.

Chiếu cầu hiền là một bài văn nghị luận có tính mẫu mực, trình bày ở sự chặt chẽ và tính lôgíc của các luận điểm, ở tài thuyết phục khôn khéo và thái độ khiêm tốn, thật tình của người viết. Các điển cố được sử dụng trong bài Chiếu cho thấy nhận thức tinh tế của người viết về nhân vật cần thuyết phục là từng lớp trí thức. Người viết tỏ ra có trình độ hiểu biết sâu rộng, đủ khả năng thuyết phục một nhân vật như thế. Cách diễn tả của bài Chiếu tạo ấn tượng tốt về vua Quang Trung – một con người văn võ kiêm toàn; đồng thời chuyển tải được nội dung một cách súc tích, trang trọng.

Bài Chiếu cầu hiền trình bày tầm nhìn chiến lược của vua Quang Trung trong việc nhận thức vể vai trò quan trọng của hiền tài đối với tổ quốc. Hiền tài là nguyên lúc quốc gia. Cầu hiền gần như là một quy luật thế tất đối với các triều đại tiến bộ lúc mới ra đời. Ngô Thì Nhậm nắm vững chiến lược cầu hiền của vua Quang Trung và đã trình bày một cách xuất sắc tư tưởng chiến lược đó qua bài Chiếu cầu hiền ngắn gọn nhưng đầy sức thuyết phục.

Phân tích bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm – Bài làm 2

Kho tàng văn học Việt Nam ko chỉ hay bởi những bài những bài văn có nghĩa nhưng còn có những thể loại khác cũng góp phần làm nhiều chủng loại và phong phú nền văn học nước mình. Trong những thể loại đấy phải kể tới tác phẩm chiếu cầu hiền của vua Quang Trung. Tác phẩm ko chỉ đơn giản là một tác phẩm văn học nhưng còn là một bản chiếu vua ban có tác dụng tới vận mệnh của quốc gai và sự tăng trưởng của tổ quốc. Có thể nói chiếu cầu hiền là một văn bản giàu ý nghĩa và thiết thực cho lịch sử nước ta lúc bấy giờ.

Chiếu cầu hiền được viết lúc vua Lê Chiêu Thống rước quân Thanh vào xâm lược nước ta, Nguyễn Huệ lên ngôi vua lấy hiệu là Quang Trung rồi đem quân ra Bắc để quét sạch 20 vạn quân Thanh cùng bọn tay sai bán nước. Thua trận Lê Chiêu Thống cùng bọn quân Thanh đi theo Tôn Sĩ Nghị, triều Lê sụp đổ, triều Nguyễn được vua Quang Trung lập lên. Trước sự kiện trên một quan thần trong triều Lê có thể là do theo trung quân ái quốc lỗi thời với thời Lê, hai là có thể do sợ hãi triều đại mới nên tất cả đều trốn tránh ẩn núp ko ra phò tá giúp sức vua Quang Trung tăng trưởng tổ quốc. Biết tình hình tổ quốc nhà tương tự Quang Trung đã liền phái Ngô Thì Nhậm thay mình viết chiếu cầu hiền để kêu gọi những người tài giỏi ra giúp nước.

Có thể nói vua Quang Trung rất đỗi khôn ngoan lúc nghĩ ra kế sách này. Qua đó trình bày niềm khát khao cầu hiền của nhà vua trẻ tài đức. Mặt khác thấy được sự uyên bác của Ngô Thì Nhậm lúc viết ra một bức chiếu có sức thuyết phục tương tự.

Về phần Ngô Thì Nhậm, lúc triều Trịnh – Lê sụp đổ, Ngô Thì Nhậm đã đi theo phong trào Tây Sơn và được cử làm Lại Bộ Tả Thị lang. Ông trở thành một quan thần tín nhiệm của vua Quang Trung.

Trước hết ta đi tìm hiểu về thể loại chiếu, chiếu được hiểu là một thể  loại văn thư do nhà vua để công bố mệnh lệnh tới quần chúng. Công văn hành chính ngày xưa gồm hai loại đó là do cấp dưới đệ trình lên nhà vua, hai là do nhà vua công bố xuống dưới. chúng ta có thể thấy được nhiều bài chiếu trong kho tàng văn học Việt Nam. Đó là bài chiếu dời đô, hoàng lê nhất thống chí, hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Và chính những bài chiếu tiêu biểu đó đã khẳng định sức thuyết phục của thể loại chiếu. Chiếu nói chung và chiếu cầu hiền nói riêng thuộc loại văn nghị luận chính trị xã hội. Mặc dù chiếu thuộc công văn nhà nước nhưng lại viết cho những bậc hiền tài, hơn nữa đây là cầu là vua Quang Trung cầu hiền tài chứ ko phải mệnh lệnh.

Đi vào bài chiếu điều trước hết nhưng tác giả nói tới chính là vai trò và sức mạnh của hiền tài cho quốc gia. Chẳng thế nhưng ngay tên bài chiếu nọ đã nói lên tất cả những vai trò to lớn của hiền tài, đó là nhan đề hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Và chính vì thế tác giả nêu cao vai trò của hiền tài trong sự nghiệp tăng trưởng tổ quốc. Tác giả so sánh hiền tài như một “ sao sáng trên trời cao”. So sánh tương tự để thấy được tầm vóc của những hiền tài giống như những gì vĩnh hằng của tự nhiên. Đó là một sự tôn vinh khen ngợi đối với những bậc hiền tài. Nhưng mà những bậc hiền tài đấy sẽ phải theo Bắc thần đó là một quy luật hiển nhiên. Người tài so trời sinh ra và người tài đấy phải có phận sự sử dụng tài năng của mình góp sức cho tổ quốc. phải chăng đó cũng là cách nhưng tác giả muốn cho sĩ phu hiền tài thấy được vua Quang Trung biết trọng người tài và rất mực cầu hiền để cùng vua giúp nước. Từ đó góp phần xóa đi những nghi ngờ sợ hãi của những bậc hiền tài. Nó rất hợp lý lúc đã tạo ra chính tính đích danh cho chiếu cầu hiền. Hơn nữa qua những lời khen ngợi hay cũng chính là lời mời gọi của tác giả đã góp phần làm cho bài chiếu thêm phần thuyết phục người nghe.

Tiếp tới là đoạn văn tiếp theo nói về ước muốn của nhà vua lúc muốn những hiền tài của quốc gia ra mặt góp sức góp tài cho công cuộc xây dựng tổ quốc. Tác giả đi sâu vào phân tích tình hình khó khăn của tổ quốc và chính tình hình đấy phải cần tới sự giúp sức của hiền tài quốc gia. Cách trình diễn thẳng thắn cho thấy được sự trung thực thực thà cũng như quang minh chính địa của vua Quang Trung. Chính qua đó ta thấy được sự thật tình  và tình cảm của nhà vua dành cho những hiền tài. Đồng thời đó còn là tâm trạng lo lắng của Quang Trung “ trời còn tối tăm”, “ đương ở buổi đầu của nền đại định”, “ công việc vừa mới mở ra” đó là những trở ngại bức thiết của triều địa nhà Nguyễn cũng như tổ quốc đang rơi vào tình thế khó khăn. Hình ảnh tổ quốc qua những câu văn của Ngô Thì Nhậm hiện lên thật rõ nét. Đó la f một tổ quốc đời đầu mới ở buổi đại định, tương lai còn chưa sáng rõ, thiếu thiên tài thì làm sao có thể sáng được vì thế nhưng vua tha thiết cầu hay mời hiền tài về phụng sự giúp sức vua. Thế rồi “ kỉ cương còn nhiều khuyết thiếu, việc biên cửa ải chưa chưa yên, dân còn nhọc mệt, đức hóa của chúng chưa nhuần thấm” cùng với “một cái cột ko thể đỡ nỗi một căn nhà lớn”. và thực tiễn thì “mưu lược một người ko thể dựng nghiệp trị bình”. Tương tự có thể thấy vua quang trung vô cùng sáng tỏ, biết trọng người tài, biết xem thời thế ko cậy thắng nhưng ngông cuồng. Đó là điều hẳn nhiên và hiển nhiên về đức và tài của ông. Điều đó cho thấy nhà vua thiết tha đầy tâm huyết kêu gọi hiền tài vì nước vì dân nhưng cùng vua xây dựng một tổ quốc với triều đại mới. Cuối cùng tác giả để một cau hỏi: “ Huống nay trên mảnh đất văn hiến rộng lớn như thế này…buổi lúc đầu của trẫm hay sao?”. Tương tự nhà vua ko chỉ kiên quyết, thẳng thắn nhưng cũng rất tha thiết để thuyết phục những hiền tài những vị tinh tú, sáng soi lấy bầu trời tối tăm của tổ quốc thời bấy giờ.

Xem thêm bài viết hay:  Granola là gì? Lợi ích và cách làm Granola ăn kiêng giảm cân

Cuối cùng là chính sách cầu tài của vua Quang Trung, ở phần này tác giả chỉ ra những điểm nổi trội trong đường lối chính sách của vua. Đó là một chính sách công bình cho tất cả mọi người từ quan viên cho tới quần chúng. Từ đó cho thấy Nguyễn Huệ hẳn là một người con rất đỗi mến thương quần chúng, chăm lo cho cuộc sống của tất cả mọi người.

Đường lối chính sách thứ nhất của vua Quang Trung là các bậc quan viên lớn nhỏ, thứ dân trăm họ tất thảy đều có thể dâng sớ tâu bày sự việc, ko sợ lời nói sơ suất nhưng bắt tội. qua chính sách đấy ta nhận thấy được vua Quang Trung có điểm khác so với những vị vua thời trước. Ông luôn mến thương quần chúng, phải chăng chính xuất thân là một người hùng áo vải cho nên vua thấu hiếu được nỗi khốn khổ và thấp cổ nhỏ họng của nhân dân. Qua chính sách đấy thì mọi người có thể thấy sự công bình cho tất cả những bậc dưới vua. Nếu như ngày xưa quần chúng sống trong cảnh thấp cổ nhỏ họng, thường xuyên bị bắt nạt áp bức bóc lột của thăm quan một cách thậm tệ thì tới thời vua Quang Trung những thứ dân người nào người nào cũng được tâu trình những bất bình nhưng mình muốn khắc phục.

Thêm nữa là cách tiến cử hết sức rộng mở: tự mình dâng sớ tâu bày sự việc, do các quan văn quan võ tiến cử, cho phép đang sớ tự tiến cử. Qua đây ta thấy đây là một đường lối mở rộng và đúng mực. Nó có thể coi là một tính dân chủ của thời phong kiến. Vì ko chỉ có các quan nhưng chính những người nhân dân cũng có quyền bộc bạch ý kiến tư nhân cũng như mọi điều ngang tai trái mắt mình nhìn thấy. dẫu có lỡ lời thì cũng ko bị bắt tội. Đó chẳng phải là một chính sách đường lối công bình và dan chủ hay sao, người nào cũng có quyền lợi và nghĩa vụ góp sức và tài năng của mình để xây dựng tổ quốc. Một chính sách thấu tình đạt lý như thế thì làm sao ko khiến mọi người nghe theo.

Tương tự có thể thấy dường lối của vua Quang Trung rất rộng mở, dễ hiểu, đúng mực, cụ thể và dễ thực hiện. đồng thời qua chính sách đấy ta thấy được vua Quan Trung đúng là một đấng minh quân đầy khả năng, tư tưởng tiến bộ, giàu lòng thương người và có khả năng thu phục lòng người. Cuối cùng tác giả cỗ vũ những người có đức có tài hãy cùng chung tay xây dựng tổ quốc cùng nhà vua. Lời khích lệ khép lại bài chiếu như một lời kêu gọi vui vẻ, lời mời mọc đầy lôi cuốn và giàu sức thuyết phục trong thời đại mới của tác giả: “ Nay trơi trong sáng đất yên bình, chính là lúc người hiền gặp hội phong vân…”

Phân tích bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm – Bài làm 2

Tương tự với kết cấu ba phần rõ ràng cùng với những nghệ thuật so sánh cùng những hình ảnh mang đầy tính chất tượng trưng cùng với những đức tài của nhà vua đã tạo điều kiện cho bài chiếu giàu sức thuyết phục và đậm chất tư tưởng tiến bộ dân chủ. Có thể nói với chính sách và đường lối của mình vua Quang Trung xứng đáng là một bậc minh quân đời đời kiếp kiếp nhớ tới. chính lòng thiết tha, thẳng thắn, kiên quyết cầu người tài đã làm nên sức thuyết phục cho bài viết. Và tác phẩm chiếu cầu hiền cho tới ngày nay vẫn sáng mãi với thời kì, nó ko chỉ mang trị giá lịch sử nhưng còn mang giá tri văn học.

Phân mục: Hỏi đápt
#Phân #tích #bài #Chiếu #cầu #hiền #của #Ngô #Thì #Nhậm

Xem thêm:   Hạt Nhựa Pc Là Gì – Nhựa Pc Có Độc Ko

Bạn thấy bài viết Phân tích bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Phân tích bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Phân mục: Là gì?
#Phân #tích #bài #Chiếu #cầu #hiền #của #Ngô #Thì #Nhậm

Xem thêm chi tiết về Phân tích bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm ở đây:

Bạn thấy bài viết Phân tích bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Phân tích bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Phân tích bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận