Phát biểu nào dưới đây là khái niệm thông tin?

Bạn đang xem:
Khái niệm nào sau đây là khái niệm về thông tin?
TRONG bangtuanhoan.edu.vn

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là khái niệm về thông tin?

A. Thông tin là thành phần quan trọng nhất của máy tính.

B. Thông tin thực tế là kiến ​​thức có thể thu được về một thực thể.

C. Thông tin là biểu diễn của dữ liệu.

D. Thông tin là văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh được thể hiện trong máy tính.

Đáp án B đúng.

Nội dung nào sau đây là khái niệm về thông tin: Thông tin thực tế là toàn bộ tri thức có thể thu nhận được về một thực thể, thông tin là sự thông báo, trao đổi hoặc giải thích của một người cụ thể. và được thể hiện thông qua các tín hiệu như âm thanh, con số, chữ cái… nhằm mang lại sự hiểu biết nhất định cho người tiếp nhận.

Giải thích tại sao phương án B đúng

Thông tin là sự thông báo, trao đổi, giải thích về một nhân vật cụ thể và được thể hiện thông qua các dạng tín hiệu như âm thanh, con số, từ ngữ… nhằm đem lại sự hiểu biết nhất định cho người nghe. . ký tự tin nhắn.

Một số người khác hiểu theo hướng Thông tin là tất cả các sự kiện, sự kiện, ý tưởng, suy đoán làm tăng hiểu biết của con người được tạo ra trong quá trình giao tiếp hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. . chúng, từ các ngân hàng dữ liệu, hoặc từ tất cả các hiện tượng có thể quan sát được trong môi trường xung quanh.

Thông tin là một nguồn tài nguyên đặc trưng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ vậy, thông tin còn có vai trò to lớn đối với mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và là cơ sở để ra quyết định của các nhà quản lý.

Trong hoạt động của mình, các nhà quản lý luôn cần thông tin để hoạch định và đưa ra những thay đổi đối với tình hình kinh doanh dựa trên những thông tin biến động để có những điều chỉnh và thích ứng với thực tế của tình hình. .

Đồng thời, thông qua các thông tin thu được, nhà quản lý góp phần đẩy nhanh việc kiểm soát mọi quá trình trong tổ chức, giúp tổ chức tồn tại và phát triển trong môi trường hoạt động của mình.

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về
Phát biểu nào dưới đây là khái niệm thông tin?

” state=”close”]

Khái niệm nào sau đây là khái niệm về thông tin?

Hình ảnh của:
Phát biểu nào sau đây là khái niệm về thông tin?

Video về:
Khái niệm nào sau đây là khái niệm về thông tin?

Wiki về
Khái niệm nào sau đây là khái niệm về thông tin?


Phát biểu nào dưới đây là khái niệm thông tin?

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là khái niệm về thông tin?

A. Thông tin là thành phần quan trọng nhất của máy tính.

B. Thông tin thực tế là kiến ​​thức có thể thu được về một thực thể.

C. Thông tin là biểu diễn của dữ liệu.

D. Thông tin là văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh được thể hiện trong máy tính.

Đáp án B đúng.

Nội dung nào sau đây là khái niệm về thông tin: Thông tin thực tế là toàn bộ tri thức có thể thu nhận được về một thực thể, thông tin là sự thông báo, trao đổi hoặc giải thích của một người cụ thể. và được thể hiện thông qua các tín hiệu như âm thanh, con số, chữ cái… nhằm mang lại sự hiểu biết nhất định cho người tiếp nhận.

Giải thích tại sao phương án B đúng

Thông tin là sự thông báo, trao đổi, giải thích về một nhân vật cụ thể và được thể hiện thông qua các dạng tín hiệu như âm thanh, con số, từ ngữ… nhằm đem lại sự hiểu biết nhất định cho người nghe. . ký tự tin nhắn.

Một số người khác hiểu theo hướng Thông tin là tất cả các sự kiện, sự kiện, ý tưởng, suy đoán làm tăng hiểu biết của con người được tạo ra trong quá trình giao tiếp hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. . chúng, từ các ngân hàng dữ liệu, hoặc từ tất cả các hiện tượng có thể quan sát được trong môi trường xung quanh.

Thông tin là một nguồn tài nguyên đặc trưng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ vậy, thông tin còn có vai trò to lớn đối với mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và là cơ sở để ra quyết định của các nhà quản lý.

Trong hoạt động của mình, các nhà quản lý luôn cần thông tin để hoạch định và đưa ra những thay đổi đối với tình hình kinh doanh dựa trên những thông tin biến động để có những điều chỉnh và thích ứng với thực tế của tình hình. .

Đồng thời, thông qua các thông tin thu được, nhà quản lý góp phần đẩy nhanh việc kiểm soát mọi quá trình trong tổ chức, giúp tổ chức tồn tại và phát triển trong môi trường hoạt động của mình.

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” text-align: justify;”>Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là khái niệm về thông tin?

A. Thông tin là thành phần quan trọng nhất của máy tính.

B. Thông tin thực tế là kiến ​​thức có thể thu được về một thực thể.

C. Thông tin là biểu diễn của dữ liệu.

D. Thông tin là văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh được biểu diễn trong máy tính.

Đáp án B đúng.

Nội dung nào sau đây là khái niệm về thông tin: Thông tin thực tế là mọi tri thức có thể thu được về một thực thể, thông tin là sự thông báo, trao đổi hoặc giải thích về một đối tượng cụ thể. và được thể hiện thông qua các tín hiệu như âm thanh, con số, chữ cái,… nhằm mang lại sự hiểu biết nhất định cho người tiếp nhận.

Giải thích tại sao lựa chọn B là đúng

Thông tin là sự thông báo, trao đổi, giải thích về một đối tượng cụ thể và được thể hiện thông qua các dạng tín hiệu như âm thanh, con số, chữ viết,… nhằm đem lại sự hiểu biết nhất định cho người nghe. đối tượng tin nhắn.

Một số người khác hiểu theo hướng Thông tin là tất cả các sự kiện, sự kiện, ý tưởng, phán đoán làm tăng sự hiểu biết của con người được hình thành trong quá trình giao tiếp hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. chúng, từ các ngân hàng dữ liệu, hoặc từ tất cả các hiện tượng có thể quan sát được trong môi trường xung quanh.

Xem thêm bài viết hay:  Những kiểu tóc xoăn ngắn cho phụ nữ trung niên đẹp nhất

Thông tin là nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ vậy, thông tin còn có vai trò to lớn đối với mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và là cơ sở để ra quyết định của các nhà quản lý.

Trong hoạt động của mình, các nhà quản lý luôn cần thông tin để hoạch định và đưa ra những thay đổi đối với tình hình kinh doanh dựa trên những thông tin biến động để có những điều chỉnh và thích ứng với thực tế của tình hình.

Đồng thời, thông qua thông tin nhận được, nhà quản lý góp phần đẩy nhanh hoạt động kiểm soát mọi quá trình trong tổ chức, giúp tổ chức tồn tại và phát triển trong môi trường hoạt động của mình.

[/box]

#state #what #below #below #là #khái niệm #thông tin #thông tin

[/toggle]

Bạn xem bài
Phát biểu nào sau đây là khái niệm về thông tin?

Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về
Phát biểu nào sau đây là khái niệm về thông tin?

bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Tin học
#state #what #below #below #là #khái niệm #thông tin #thông tin

Xem thêm chi tiết về Phát biểu nào dưới đây là khái niệm thông tin? ở đây:

Bạn thấy bài viết Phát biểu nào dưới đây là khái niệm thông tin? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Phát biểu nào dưới đây là khái niệm thông tin? bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Phát biểu nào dưới đây là khái niệm thông tin? tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận