Phương án nào sau đây không đúng về khí quyển?

Bạn đang xem:
Điều nào sau đây không đúng về khí quyển?
TRONG bangtuanhoan.edu.vn

Câu hỏi:

Điều nào sau đây không đúng về áp suất khí quyển?

A. Khí áp do áp suất của các lớp không khí bao quanh trái đất tạo nên.

B. Trái Đất và mọi vật trên nó chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi hướng.

C. Áp suất khí quyển chỉ có trên trái đất, không có ở các thiên thể khác trong vũ trụ.

D. Càng lên cao, áp suất khí quyển càng giảm.

Câu trả lời đúngC.

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về áp suất khí quyển, là áp suất khí quyển chỉ có ở trái đất, không có ở các thiên thể khác trong vũ trụ, vì ngoài Trái đất, một số thiên thể khác cũng có áp suất.

Giải thích tại sao đáp án đúng là C

Do không khí cũng có trọng lượng nên Trái đất và mọi vật trên đó đều chịu áp suất của lớp không khí bao quanh Trái đất. Áp suất này tác động theo mọi hướng và được gọi là áp suất khí quyển. Càng lên cao, áp suất không khí càng giảm. Ngoài Trái đất, một số thiên thể khác cũng có áp suất khí quyển.

Trái đất được bao bọc bởi một lớp không khí dày hàng nghìn km gọi là bầu khí quyển.

Con người và tất cả các sinh vật khác trên trái đất đang sống “dưới đáy” của “đại dương không khí” khổng lồ này.

Do không khí cũng có trọng lượng nên Trái đất và mọi vật trên đó đều chịu áp suất của lớp không khí bao quanh Trái đất. Áp suất này tác động theo mọi hướng và được gọi là áp suất khí quyển.

Để đo áp suất khí quyển, người ta dùng ống Toricelli:

+ Lấy một ống thủy tinh bịt kín một đầu dài khoảng 1m, đổ đầy thủy ngân vào đó.

+ Dùng ngón tay bịt miệng ống rồi dốc ngược ống.

+ Nhúng miệng ống vào chậu thủy ngân rồi dùng ngón tay bịt miệng ống lại, thủy ngân trong ống tụt xuống, để thủy ngân trong chậu ít nhất một giờ.

Độ lớn của áp suất khí quyển bằng độ lớn của cột thủy ngân trong ống Toryllium.

Đơn vị thường dùng của áp suất khí quyển là mmHg.

1mmHg = 136N/m2

1atm=76cmHg=101300Pa.

Vì áp suất khí quyển bằng với áp suất do cột thủy ngân gây ra trong thí nghiệm Toryllium, chiều cao của cột thủy ngân này cũng được sử dụng để biểu thị độ lớn của áp suất khí quyển.

Ví dụ, áp suất khí quyển tại bãi biển Sầm Sơn là khoảng 76 cmHg (760 mmHg).

Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất khí quyển giảm

+ Sụt áp phi tuyến tính theo độ cao

Áp suất khí quyển trung bình ở mực nước biển là: p = 101300Pa.

Cứ lên cao 12 m, áp suất khí quyển giảm đi khoảng 1 mmHg

– Áp suất khí quyển tại một nơi thay đổi theo thời gian và những thay đổi này ảnh hưởng đến thời tiết của nơi đó.

– Dụng cụ đo áp suất: “máy đo độ cao”.

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về
Phương án nào sau đây không đúng về khí quyển?

” state=”close”]

Điều nào sau đây không đúng về khí quyển?

Hình ảnh của:
Điều nào sau đây không đúng về khí quyển?

Video về:
Điều nào sau đây không đúng về khí quyển?

Wiki về
Điều nào sau đây không đúng về khí quyển?


Phương án nào sau đây ko đúng về khí quyển?

Câu hỏi:

Điều nào sau đây không đúng về áp suất khí quyển?

A. Khí áp do áp suất của các lớp không khí bao quanh trái đất tạo nên.

B. Trái Đất và mọi vật trên nó chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi hướng.

C. Áp suất khí quyển chỉ có trên trái đất, không có ở các thiên thể khác trong vũ trụ.

D. Càng lên cao, áp suất khí quyển càng giảm.

Câu trả lời đúngC.

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về áp suất khí quyển, là áp suất khí quyển chỉ có ở trái đất, không có ở các thiên thể khác trong vũ trụ, vì ngoài Trái đất, một số thiên thể khác cũng có áp suất.

Giải thích tại sao đáp án đúng là C

Do không khí cũng có trọng lượng nên Trái đất và mọi vật trên đó đều chịu áp suất của lớp không khí bao quanh Trái đất. Áp suất này tác động theo mọi hướng và được gọi là áp suất khí quyển. Càng lên cao, áp suất không khí càng giảm. Ngoài Trái đất, một số thiên thể khác cũng có áp suất khí quyển.

Trái đất được bao bọc bởi một lớp không khí dày hàng nghìn km gọi là bầu khí quyển.

Con người và tất cả các sinh vật khác trên trái đất đang sống “dưới đáy” của “đại dương không khí” khổng lồ này.

Do không khí cũng có trọng lượng nên Trái đất và mọi vật trên đó đều chịu áp suất của lớp không khí bao quanh Trái đất. Áp suất này tác động theo mọi hướng và được gọi là áp suất khí quyển.

Ống Toricelli được sử dụng để đo áp suất khí quyển.

+ Lấy một ống thủy tinh bịt kín một đầu dài khoảng 1m, đổ đầy thủy ngân vào đó.

+ Dùng ngón tay bịt miệng ống rồi dốc ngược ống.

+ Nhúng miệng ống vào chậu thủy ngân rồi dùng ngón tay bịt miệng ống lại, thủy ngân trong ống tụt xuống, để thủy ngân trong chậu ít nhất một giờ.

– Độ lớn của áp suất khí quyển bằng áp suất của cột thủy ngân trong ống Toryllium.

Đơn vị thường dùng của áp suất khí quyển là mmHg.

1mmHg = 136N/m2

1atm=76cmHg=101300Pa.

Vì áp suất khí quyển bằng với áp suất do cột thủy ngân gây ra trong thí nghiệm Toryllium, chiều cao của cột thủy ngân này cũng được sử dụng để biểu thị độ lớn của áp suất khí quyển.

Ví dụ, áp suất khí quyển tại bãi biển Sầm Sơn là khoảng 76 cmHg (760 mmHg).

Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất khí quyển giảm

+ Sụt áp phi tuyến tính theo độ cao

Áp suất khí quyển trung bình ở mực nước biển là: p = 101300Pa.

Cứ lên cao 12 m, áp suất khí quyển giảm đi khoảng 1 mmHg

– Áp suất khí quyển tại một nơi thay đổi theo thời gian và những thay đổi này ảnh hưởng đến thời tiết của nơi đó.

– Dụng cụ đo áp suất: “máy đo độ cao”.

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” text-align: justify”>Câu hỏi:

Điều nào sau đây không đúng về áp suất khí quyển?

A. Khí áp do áp suất của các lớp không khí bao quanh trái đất tạo nên.

B. Trái đất và mọi vật trên đó đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi hướng.

C. Áp suất khí quyển chỉ có trên trái đất, các thiên thể khác trong vũ trụ thì không có.

D. Càng lên cao, áp suất khí quyển càng giảm.

Đáp án đúngC.

Phát biểu nào sau đây không đúng về áp suất khí quyển, đó là áp suất khí quyển chỉ có ở trái đất, các thiên thể khác trong vũ trụ thì không, vì ngoài Trái đất, một số thiên thể khác cũng có áp suất.

Giải thích tại sao đáp án đúng là C

Do không khí cũng có trọng lượng nên Trái đất và mọi vật trên Trái đất đều chịu áp suất của lớp không khí bao quanh Trái đất. Áp suất này tác động theo mọi hướng và được gọi là áp suất khí quyển. Càng lên cao, áp suất không khí càng giảm. Ngoài Trái đất, trên một số thiên thể khác cũng có khí áp.

– Trái đất được bao bọc bởi một lớp không khí dày tới hàng nghìn km gọi là khí quyển.

Con người và tất cả các sinh vật khác trên trái đất đang sống “dưới đáy” của “đại dương không khí” khổng lồ này.

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn tạo tài khoản Violympic để giải toán trên mạng

Do không khí cũng có trọng lượng nên Trái đất và mọi vật trên Trái đất đều chịu áp suất của lớp không khí bao quanh Trái đất. Áp suất này tác động theo mọi hướng và được gọi là áp suất khí quyển.

– Để đo áp suất khí quyển người ta dùng ống Toricelli:

+ Lấy một ống thủy tinh bịt kín một đầu dài khoảng 1m, đổ đầy thủy ngân vào đó.

+ Dùng ngón tay bịt miệng ống rồi dốc ngược ống.

+ Nhúng miệng ống vào chậu thủy ngân rồi lấy ngón tay bịt miệng ống, thủy ngân trong ống tụt xuống, để cách mặt thoáng thủy ngân trong chậu một giờ nhất định.

– Độ lớn của áp suất khí quyển bằng áp suất của cột thủy ngân trong ống Toryllium.

Đơn vị thường dùng của áp suất khí quyển là mmHg.

1mmHg = 136N/m2

1atm=76cmHg=101300Pa.

Vì áp suất khí quyển bằng với áp suất do cột thủy ngân gây ra trong thí nghiệm Toryllium, chiều cao của cột thủy ngân này cũng được sử dụng để biểu thị độ lớn của áp suất khí quyển.

Ví dụ, áp suất khí quyển tại bãi biển Sầm Sơn là khoảng 76 cmHg (760 mmHg).

Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất khí quyển giảm

+ Sụt áp phi tuyến tính theo độ cao

+ Áp suất khí quyển trung bình ở mực nước biển là: p = 101300Pa.

Cứ lên cao 12 m, áp suất khí quyển giảm đi khoảng 1 mmHg

– Áp suất khí quyển tại một nơi thay đổi theo thời gian và những thay đổi này ảnh hưởng đến thời tiết của nơi đó.

– Dụng cụ đo áp suất: “máy đo độ cao”.

[/box]

#Cái nào #tùy chọn #tiếp theo #ở đây #không #đúng #về #bầu không khí

[/toggle]

Bạn xem bài
Điều nào sau đây không đúng về khí quyển?

Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về
Điều nào sau đây không đúng về khí quyển?

bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Giáo dục
#Cái nào #tùy chọn #tiếp theo #ở đây #không #đúng #về #bầu không khí

Xem thêm chi tiết về Phương án nào sau đây không đúng về khí quyển? ở đây:

Bạn thấy bài viết Phương án nào sau đây không đúng về khí quyển? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Phương án nào sau đây không đúng về khí quyển? bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Phương án nào sau đây không đúng về khí quyển? tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận