Quốc hội thảo luận về Luật Công an nhân dân và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh

Bạn đang xem: Quốc hội thảo luận Luật Bảo vệ dân sự và Luật Xuất nhập cảnh tại bangtuanhoan.edu.vn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Theo chương trình làm việc, sáng 27-5, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Báo cáo là báo cáo nghiên cứu dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, đi lại, lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Hai luật đã được các bộ trưởng Quốc hội thảo luận chiều 27/5.

Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHXH nhằm xác lập đường lối, chính sách của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hệ thống thống nhất, chặt chẽ. pháp luật, đáp ứng yêu cầu an ninh quốc phòng, an toàn xã hội.

Tại phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Kỳ họp thứ 5 sau Điều 21. Trình tự xem xét, phê chuẩn tại kỳ họp của Quốc hội.

Theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân quy định như: Công an nhân dân xét thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải có đủ 3 năm công tác liên tục. cho các dịch vụ còn lại. công việc; trường hợp có dưới 03 năm phục vụ theo quyết định của Chủ tịch nước; bổ sung quy định 6 chức vụ có cấp hàm cao nhất là Trung tướng trong Công an nhân dân gồm 1 chức vụ có cấp hàm cao nhất là Trung tướng và 5 chức vụ có cấp hàm cao nhất là Thiếu tướng. nhà ngoại giao; Tài liệu nói rằng cảnh sát trưởng của thành phố trực thuộc chính phủ, Trung đoàn trưởng người có chức vụ cao nhất và Đại tá…

Về việc chuẩn bị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, đi lại, lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam, việc xây dựng Luật này nhằm xây dựng cơ sở pháp lý. chính sách của đảng. quy trình, đáp ứng yêu cầu quy định quản lý hành chính sự điều hành của chính quyền

Xem thêm bài viết hay:  Hơn 37ha mía bị cháy rụi, nhiều hộ dân ‘chết đứng’

Tại phiên họp về xây dựng luật (tháng 4/2023), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét. , thông qua. trình tại kỳ họp thứ năm theo phương án ứng phó và được Quốc hội thông qua.

Luật gồm 3 điều, trong đó có 13 điều đã được sửa đổi của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, xem xét nhóm nội dung về cải cách hành chính, quản lý nhà nước. . thực hiện các biện pháp quản lý sự di chuyển của người tị nạn trong lĩnh vực năng lượng; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi xin thị thực nhập cảnh, cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục đơn giản; nâng cao công tác quản lý của Chính phủ đối với việc xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam cũng như công tác điều phối, phối hợp thực thi pháp luật).

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng sửa đổi 7 điều, câu của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, đi lại, lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) trong đó tập trung vào nhóm người nước ngoài. tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch xuất, nhập cảnh Việt Nam; quản lý lưu trú du lịch tại Việt Nam, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng, an sinh, an toàn cho người dân.

Sáng cùng ngày, Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận ở hội trường về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2024.

Nhớ copy bài: Quốc hội thảo luận Luật An ninh con người và Luật Xuất nhập cảnh trên website bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong Thủy

Thêm đóng góp vào cuối năm 2022 tại đây: Cungtatnien.com

#Quốc hội #tranh luận #về #Pháp luật #Người lao động #nhân dân #và #Pháp luật #Xuất cảnh #nhập cảnh #nhập cảnh

Xem thêm chi tiết về Quốc hội thảo luận về Luật Công an nhân dân và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh ở đây:

Quốc hội thảo luận về Luật Công an nhân dân và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh

Hình Ảnh về: Quốc hội thảo luận về Luật Công an nhân dân và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh

Video về: Quốc hội thảo luận về Luật Công an nhân dân và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh

Wiki về Quốc hội thảo luận về Luật Công an nhân dân và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh

Quốc hội thảo luận về Luật Công an nhân dân và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh -

Bạn đang xem: Quốc hội thảo luận Luật Bảo vệ dân sự và Luật Xuất nhập cảnh tại bangtuanhoan.edu.vn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Theo chương trình làm việc, sáng 27-5, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Báo cáo là báo cáo nghiên cứu dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, đi lại, lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Hai luật đã được các bộ trưởng Quốc hội thảo luận chiều 27/5.

Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHXH nhằm xác lập đường lối, chính sách của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hệ thống thống nhất, chặt chẽ. pháp luật, đáp ứng yêu cầu an ninh quốc phòng, an toàn xã hội.

Tại phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Kỳ họp thứ 5 sau Điều 21. Trình tự xem xét, phê chuẩn tại kỳ họp của Quốc hội.

Theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân quy định như: Công an nhân dân xét thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải có đủ 3 năm công tác liên tục. cho các dịch vụ còn lại. công việc; trường hợp có dưới 03 năm phục vụ theo quyết định của Chủ tịch nước; bổ sung quy định 6 chức vụ có cấp hàm cao nhất là Trung tướng trong Công an nhân dân gồm 1 chức vụ có cấp hàm cao nhất là Trung tướng và 5 chức vụ có cấp hàm cao nhất là Thiếu tướng. nhà ngoại giao; Tài liệu nói rằng cảnh sát trưởng của thành phố trực thuộc chính phủ, Trung đoàn trưởng người có chức vụ cao nhất và Đại tá...

Về việc chuẩn bị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, đi lại, lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam, việc xây dựng Luật này nhằm xây dựng cơ sở pháp lý. chính sách của đảng. quy trình, đáp ứng yêu cầu quy định quản lý hành chính sự điều hành của chính quyền

Tại phiên họp về xây dựng luật (tháng 4/2023), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét. , thông qua. trình tại kỳ họp thứ năm theo phương án ứng phó và được Quốc hội thông qua.

Luật gồm 3 điều, trong đó có 13 điều đã được sửa đổi của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, xem xét nhóm nội dung về cải cách hành chính, quản lý nhà nước. . thực hiện các biện pháp quản lý sự di chuyển của người tị nạn trong lĩnh vực năng lượng; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi xin thị thực nhập cảnh, cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục đơn giản; nâng cao công tác quản lý của Chính phủ đối với việc xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam cũng như công tác điều phối, phối hợp thực thi pháp luật).

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng sửa đổi 7 điều, câu của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, đi lại, lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) trong đó tập trung vào nhóm người nước ngoài. tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch xuất, nhập cảnh Việt Nam; quản lý lưu trú du lịch tại Việt Nam, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng, an sinh, an toàn cho người dân.

Sáng cùng ngày, Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận ở hội trường về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2024.

Nhớ copy bài: Quốc hội thảo luận Luật An ninh con người và Luật Xuất nhập cảnh trên website bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong Thủy

Thêm đóng góp vào cuối năm 2022 tại đây: Cungtatnien.com

#Quốc hội #tranh luận #về #Pháp luật #Người lao động #nhân dân #và #Pháp luật #Xuất cảnh #nhập cảnh #nhập cảnh

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” “>Quốc hội thảo luận về Luật Công an nhân dân và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy

Viết một bình luận