Quy định 29-QĐ/TW

Bạn đang xem: Quy định 29-QĐ/TW Trong bangtuanhoan.edu.vn

Quy định 29-QĐ/TW

Ngày 25/7/2016, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 29-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung quy định cũng nêu rõ nguyên tắc, yêu cầu, điều kiện cũng như thủ tục cần thiết để được kết nạp Đảng. Vui lòng xem bên dưới để biết thông tin cụ thể:

Đơn xin vào Đảng

Phương án kết nạp Đảng viên mới

Bạn đang xem: Quy định 29-QĐ/TW

Nội dung Quy định 29-QĐ/TW – Thi hành Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
——-

Số: 29-QĐ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

QUY ĐỊNH
THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐẢNG

– Căn cứ Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII;

– Xét Tờ trình và Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình các ý kiến ​​thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII,

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐẢNG

1. Điều 1 (khoản 2): Độ tuổi, trình độ học vấn của người vào Đảng

1.1. về tuổi tác

a) Tại thời điểm xét kết nạp, tuổi vào Đảng phải từ 18 tuổi đến 60 tuổi (hàng tháng).

b) Việc kết nạp Đảng của những người trên 60 tuổi do cấp ủy đảng trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

1.2. Về trình độ học vấn

a) Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

b) Giáo dục đảng viên sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và các trường hợp đặc biệt khác do yêu cầu phát triển. Nếu tăng trưởng Đảng không bảo đảm quy định chung thì thực hiện theo chỉ đạo của Ban Bí thư.

2. Điều 3: Về quyền của đảng viên

2.1. (Khoản 1): Quyền được thông tin của đảng viên

  • Định kỳ hàng tháng, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy đơn vị quản lý thông báo cho đảng viên về tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin thời sự trong nước và quốc tế phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, tạo điều kiện để vào Đảng. thuận lợi để đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2.2. (Khoản 2): Quyền ứng cử, đề cử, bầu cử của Đảng viên vào các cơ quan lãnh đạo thuộc Đảng bộ đơn vị quản lý.

  • Thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

2.3. (Khoản 3): Đảng viên có quyền phê bình, chất vấn tổ chức đảng và đảng viên; báo cáo, kiến ​​nghị với cơ quan có trách nhiệm.

  • Đảng viên có quyền phê bình, chất vấn, báo cáo, kiến ​​nghị trực tiếp hoặc bằng văn bản trong nội bộ tổ chức Đảng về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên thuộc đơn vị quản lý; về những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đảng hoặc chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức của đảng viên đó; chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng về ý kiến ​​của mình.
  • Khi nhận được phê bình, chất vấn, báo cáo, kiến ​​nghị, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có trách nhiệm trả lời theo thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày làm việc đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. . , 60 ngày làm việc đối với cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương, 90 ngày làm việc đối với cấp trung ương. Trường hợp phức tạp cần kéo dài quá thời hạn trên thì phải thông báo rõ lý do cho tổ chức đảng và đảng viên biết.

2.4. Đảng viên được biết ý kiến, nhận xét của cấp ủy nơi công tác, nơi sinh hoạt khi xem xét bổ nhiệm, đề cử và được trình bày ý kiến ​​trước tổ chức đảng, cấp ủy khi xem xét, quyết định. xác định công việc. hoặc áp dụng biện pháp kỷ luật đối với bạn.

3. Điều 4: Giới thiệu và kết nạp Đảng

3.1. (Khoản 1): Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xem xét, ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng.

3.2. (Khoản 2): Đảng viên giới thiệu quần chúng vào Đảng.

  • Là Đảng viên chính thức, cùng công tác, lao động, học tập ít nhất 12 tháng với người được giới thiệu vào Đảng trong cùng đơn vị dưới sự lãnh đạo của chi bộ cơ sở hoặc chi bộ.
  • Trường hợp đảng viên giới thiệu người vào Đảng chuyển đi chi bộ, chi bộ khác bị kỷ luật hoặc vì lý do khác không thể tiếp tục theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng thì chi bộ phân công đảng viên chính thức khác theo quy định. . theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng (không nhất thiết Đảng viên đó phải cùng công tác, lao động, học tập với người vào Đảng ít nhất 12 tháng).
Xem thêm bài viết hay:  Luyện thi tiếng Anh bằng IOE cực đơn giản

3.3. (Khoản 3): Lý lịch chính trị và lý lịch chính trị hiện nay của người vào Đảng thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.

3.4. (Khoản 4): Việc kết nạp quần chúng vào Đảng ở những nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ.

a) Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ủy quyền cho chi bộ nơi có điều kiện thuận lợi nhất phân công đảng viên chính thức tuyên truyền vận động quần chúng vào Đảng. Khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn, chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt có trách nhiệm giúp đỡ đảng viên đang sinh hoạt làm thủ tục đề nghị kết nạp theo quy định.

b) Việc kết nạp đảng viên trong một số trường hợp đặc biệt thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.

Tải file PDF hoặc Word để tham khảo cụ thể

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

Bạn xem bài Quy định 29-QĐ/TW Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Quy định 29-QĐ/TW bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Văn học
#Quy định #29QĐTW

Xem thêm chi tiết về Quy định 29-QĐ/TW ở đây:

Bạn thấy bài viết Quy định 29-QĐ/TW có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Quy định 29-QĐ/TW bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Quy định 29-QĐ/TW tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận