Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1

Hình Ảnh về:
Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1

Video về:
Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1

Wiki về
Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1


Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1 -

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1 là tài liệu hay nhằm góp phần tăng lên hiệu quả công việc giảng.

Tài liệu tạo điều kiện cho các thầy cô có thêm nhiều tài liệu tham khảo, hướng dẫn các em vừa học vừa thực hành bằng trò chơi dành cho bộ môn Toán lớp 1 giúp các em học trò tiếp thu bài một cách nhanh chóng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu sáng kiến kinh nghiệm tại đây

Sáng kiến kinh nghiệmTổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1

I. Nhỏ làm quen với Toán học

1. Trò chơi: “Nhiều hơn, ít hơn”

* Mục tiêu:

– Học trò biết so sánh số lượng của các nhóm đồ vật;

– Biết sử dụng từ “nhiều hơn”, “ít hơn” trong lúc chơi;

– Rèn tính nhanh nhẹn, chín xác trong lúc làm bài tập.

* Sẵn sàng: Thầy cô giáo sẵn sàng sẵn các tấm bìa, mỗi tấm bìa vẽ sẵn một số hình, số lượng hình ở mỗi tấm bìa không giống nhau.

* Hình thức tổ chức: Thầy cô giáo chia lớp thành 3 nhóm.

* Cách thực hiện: Thầy cô giáo đưa hai nhóm nhân vật có số lượng không giống nhau, các nhóm nhìn nhanh và nêu nhanh nhóm đồ vật nào có số lượng nhiều hơn, nhóm đồ vật nào có số lượng ít hơn.

Ví dụ: Thầy cô giáo đưa tấm bìa vẽ: một bên có 4 bông hoa, một bên có 2 cái lá (cách vẽ tương ứng 1 – 1. Minh họa bằng hình vẽ dưới đây), Học trò nhìn nhanh, nêu nhanh xem hoa nhiều hơn lá hay lá nhiều hơn hoa, …

* Tổng kết cuộc chơi: Nhóm nào có số người nêu nhanh và đúng nhiều thì nhóm đó thắng cuộc.

.u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e:active, .u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Bàn tay dịu dàng trang 98 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời thông minh Tập 1 – Tuần 12

Nhóm thắng cuộc được cả lớp thưởng cho một tràng pháo tay tung hô.

II. Các số tới 10: Ở phần này, tôi phân thành hai thời kỳ như sau:

a) Các số 1, 2, 3, 4, 5:

1. Trò chơi: “Em tên gì?”

* Mục tiêu: Củng cố về nhận diện số lượng các nhóm ko quá 5 đồ vật, đồng thời bước đầu rèn luyện sự ghi nhớ và khả năng suy luận logic cho học trò.

* Sẵn sàng: 5 dải ruy băng trên đó có vẽ 1, 2, 3, 4, 5 hình quả dâu tây.

* Hình thức tổ chức:

– Chọn ra một đội 5 học trò theo ý thức xung phong, nên lấy ở một tổ đại diện để thi đua giữa các tổ.

* Cách thực hiện:

– Lúc mở đầu trò chơi, thầy cô giáo buộc quanh đầu mỗi em một dải ruy băng. Trong thời kì ngắn nhất, các em phải đếm số dâu tây trên mũ của 4 bạn kia và nhanh chóng đoán ra trên mũ của mình có mấy quả dâu tây. Nếu đoán được trên mũ của mình có 3 quả dâu tây, thì em đó nói: “Tôi là quả dâu tây thứ 3”.

* Tổng kết trò chơi:

– Người đoán trước nhất được 3 điểm

– Người đoán thứ hai được 2 điểm

– Người đoán ba được 1 điểm

– Hai người còn lại sẽ ko được tính điểm

Sau lần chơi thứ nhất, thầy cô giáo đổi mũ và các em chơi tiếp. Chơi tới khoảng 3 lần thì tổng kết xem tổ nào thắng.

² Chú ý: Thầy cô giáo có thể để mỗi em chỉ chơi 1 lần, sau 5 lần chơi thì được 3 em có số điểm cao nhất để chơi với nhau và chọn ra nhà vô địch luôn giới thiệu đúng tên của mình.

2. Trò chơi: “Xây nhà”

* Mục tiêu: Củng cố thực hành so sánh các số trong phạm vi 5, đồng thời rèn luyện tính nhanh nhẹn, đồng chí cho học trò.

.u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2:active, .u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đoạn văn tiếng Anh viết về dự đoán thời tiết (4 mẫu)

* Sẵn sàng:

– Vẽ 3 ngôi nhà trên 3 tờ giấy hình bên:

* Hình thức tổ chức:

– Bút dạ màu (3 chiếc)

– Chia lớp thành 3 đội chơi ( số đội có thể thay

đổi cho thích hợp với số học trò của lớp)

* Cách thực hiện:

– Mỗi tổ sẽ được nhận một ngôi nhà và một chiếc

bút dạ màu. Các em sẽ chuyền tay nhau ngôi nhà từ đầu

tới cuối tổ. Mỗi em lúc cầm được ngôi nhà phải nghĩ ra một số để điền vào một ô trống ở hai bên cột có dấu >, <, =; mỗi số các em điền sẽ là một viên gạch xây nhà. Mỗi em chỉ được điền một lần. Các em có 5 phút để xây. Lúc ngôi nhà tới tay bạn cuối cùng thì em đó phải nhanh chóng mang ngôi nhà của mình dán lên bảng.

* Tổng kết trò chơi:

– Tổ nào điền đúng và nhanh nhất tổ đó thắng cuộc.

b) Các số 6, 7, 8, 9, 10:

3. Trò chơi thi vẽ đẹp:

* Mục tiêu: Củng cố trật tự các số trong phạm vi 10, đồng thời rèn luyện kỹ năng ghi nhớ, óc quan sát, ý thức đồng chí cho học trò.

* Sẵn sàng:

– ba tấm bìa trên đó có đánh số từ 1 tới 10 theo một trật tự nào đó để lúc nối các điểm lại sẽ được hình một con vật, đồ vật,…

– Hai chiếc bút dạ to.

* Hình thức tổ chức:

– Chia lớp thành các đội chơi, tùy theo số lượng tranh nhưng mà thầy cô giáo sẵn sàng được.

* Cách thực hiện:

– Phát cho mỗi tổ một hình. Sau hiệu lệnh của cô giáo các tổ sẽ thảo luận để nối các điểm với nhau theo trật tự từ 1 tới 10.

* Tổng kết trò chơi:

– Hết thời kì tổ nào hoạt thành đúng, đẹp thì dành phần thắng.

.u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5:active, .u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ngợi ca hòa bình

4. Trò chơi: “Thi vượt dốc”

* Mục tiêu: Củng cố về so sánh và sắp xếp các số trong phạm vi 10, đồng thời rèn luyện tính nhanh nhẹn, đồng chí cho học trò.

* Sẵn sàng:

– Vẽ sẵn trên giấy khổ lớn hình vẽ dưới đây:

– 10 miếng bìa nhỏ, trong 5 miếng viết dấu “>”, 1 miếng viết dấu “=”, 4 miếng viết dấu “<”.

– Chọn 2 học trò theo ý thức xung phong, các học trò còn lại khích lệ và giám sát 2 đội chơi.

* Hình thức tổ chức:

* Cách thực hiện:

– Mỗi bạn chơi phải chọn miếng bìa có dấu thích hợp (<, >, =) gắn vào các ô trống trên mỗi bậc thang của hình vẽ để lên được dốc.

* Tổng kết trò chơi:

– Bạn nào lên được đỉnh dốc trước là bạn thắng cuộc.

– Nếu bạn leo lên đỉnh dốc trước nhưng mà điền dấu ko đúng hết thì ta tính số bậc điền đúng của hai bạn để lựa chọn.

Bạn thắng cuộc được các bạn thưởng cho một tràng pháo tay. Bạn thua cuộc phải hát hoặc múa tặng cả lớp một bài.

Sau mỗi lần chơi, thầy cô giáo có thể thay đổi các số trên hình vẽ để các em được thay nhau chơi (khoảng 2 tới 3 lần).

…………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (796 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Sáng #kiến #kinh #nghiệm #Tổ #chức #một #số #trò #chơi #trong #dạy #học #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Sáng #kiến #kinh #nghiệm #Tổ #chức #một #số #trò #chơi #trong #dạy #học #Toán #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Sáng kiến kinh nghiệm Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1Related posts:

Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1 là tài liệu hay nhằm góp phần tăng lên hiệu quả công việc giảng.
Tài liệu tạo điều kiện cho các thầy cô có thêm nhiều tài liệu tham khảo, hướng dẫn các em vừa học vừa thực hành bằng trò chơi dành cho bộ môn Toán lớp 1 giúp các em học trò tiếp thu bài một cách nhanh chóng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu sáng kiến kinh nghiệm tại đây

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Sáng kiến kinh nghiệmTổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1
I. Nhỏ làm quen với Toán học
1. Trò chơi: “Nhiều hơn, ít hơn”
* Mục tiêu:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Học trò biết so sánh số lượng của các nhóm đồ vật;
– Biết sử dụng từ “nhiều hơn”, “ít hơn” trong lúc chơi;
– Rèn tính nhanh nhẹn, chín xác trong lúc làm bài tập.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Sẵn sàng: Thầy cô giáo sẵn sàng sẵn các tấm bìa, mỗi tấm bìa vẽ sẵn một số hình, số lượng hình ở mỗi tấm bìa không giống nhau.
* Hình thức tổ chức: Thầy cô giáo chia lớp thành 3 nhóm.
* Cách thực hiện: Thầy cô giáo đưa hai nhóm nhân vật có số lượng không giống nhau, các nhóm nhìn nhanh và nêu nhanh nhóm đồ vật nào có số lượng nhiều hơn, nhóm đồ vật nào có số lượng ít hơn.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ví dụ: Thầy cô giáo đưa tấm bìa vẽ: một bên có 4 bông hoa, một bên có 2 cái lá (cách vẽ tương ứng 1 – 1. Minh họa bằng hình vẽ dưới đây), Học trò nhìn nhanh, nêu nhanh xem hoa nhiều hơn lá hay lá nhiều hơn hoa, …
* Tổng kết cuộc chơi: Nhóm nào có số người nêu nhanh và đúng nhiều thì nhóm đó thắng cuộc.
.u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e:active, .u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Bàn tay dịu dàng trang 98 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời thông minh Tập 1 – Tuần 12Nhóm thắng cuộc được cả lớp thưởng cho một tràng pháo tay tung hô.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

II. Các số tới 10: Ở phần này, tôi phân thành hai thời kỳ như sau:
a) Các số 1, 2, 3, 4, 5:
1. Trò chơi: “Em tên gì?”

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Mục tiêu: Củng cố về nhận diện số lượng các nhóm ko quá 5 đồ vật, đồng thời bước đầu rèn luyện sự ghi nhớ và khả năng suy luận logic cho học trò.
* Sẵn sàng: 5 dải ruy băng trên đó có vẽ 1, 2, 3, 4, 5 hình quả dâu tây.
* Hình thức tổ chức:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Chọn ra một đội 5 học trò theo ý thức xung phong, nên lấy ở một tổ đại diện để thi đua giữa các tổ.
* Cách thực hiện:
– Lúc mở đầu trò chơi, thầy cô giáo buộc quanh đầu mỗi em một dải ruy băng. Trong thời kì ngắn nhất, các em phải đếm số dâu tây trên mũ của 4 bạn kia và nhanh chóng đoán ra trên mũ của mình có mấy quả dâu tây. Nếu đoán được trên mũ của mình có 3 quả dâu tây, thì em đó nói: “Tôi là quả dâu tây thứ 3”.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Tổng kết trò chơi:
– Người đoán trước nhất được 3 điểm
– Người đoán thứ hai được 2 điểm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Người đoán ba được 1 điểm
– Hai người còn lại sẽ ko được tính điểm
Sau lần chơi thứ nhất, thầy cô giáo đổi mũ và các em chơi tiếp. Chơi tới khoảng 3 lần thì tổng kết xem tổ nào thắng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

² Chú ý: Thầy cô giáo có thể để mỗi em chỉ chơi 1 lần, sau 5 lần chơi thì được 3 em có số điểm cao nhất để chơi với nhau và chọn ra nhà vô địch luôn giới thiệu đúng tên của mình.
2. Trò chơi: “Xây nhà”
* Mục tiêu: Củng cố thực hành so sánh các số trong phạm vi 5, đồng thời rèn luyện tính nhanh nhẹn, đồng chí cho học trò.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2:active, .u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đoạn văn tiếng Anh viết về dự đoán thời tiết (4 mẫu)* Sẵn sàng:
– Vẽ 3 ngôi nhà trên 3 tờ giấy hình bên:
* Hình thức tổ chức:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Bút dạ màu (3 chiếc)
– Chia lớp thành 3 đội chơi ( số đội có thể thay
đổi cho thích hợp với số học trò của lớp)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Cách thực hiện:
– Mỗi tổ sẽ được nhận một ngôi nhà và một chiếc
bút dạ màu. Các em sẽ chuyền tay nhau ngôi nhà từ đầu

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

tới cuối tổ. Mỗi em lúc cầm được ngôi nhà phải nghĩ ra một số để điền vào một ô trống ở hai bên cột có dấu >, <, =; mỗi số các em điền sẽ là một viên gạch xây nhà. Mỗi em chỉ được điền một lần. Các em có 5 phút để xây. Lúc ngôi nhà tới tay bạn cuối cùng thì em đó phải nhanh chóng mang ngôi nhà của mình dán lên bảng.
* Tổng kết trò chơi:
– Tổ nào điền đúng và nhanh nhất tổ đó thắng cuộc.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) Các số 6, 7, 8, 9, 10:
3. Trò chơi thi vẽ đẹp:
* Mục tiêu: Củng cố trật tự các số trong phạm vi 10, đồng thời rèn luyện kỹ năng ghi nhớ, óc quan sát, ý thức đồng chí cho học trò.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Sẵn sàng:
– ba tấm bìa trên đó có đánh số từ 1 tới 10 theo một trật tự nào đó để lúc nối các điểm lại sẽ được hình một con vật, đồ vật,…
– Hai chiếc bút dạ to.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Hình thức tổ chức:
– Chia lớp thành các đội chơi, tùy theo số lượng tranh nhưng mà thầy cô giáo sẵn sàng được.
* Cách thực hiện:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Phát cho mỗi tổ một hình. Sau hiệu lệnh của cô giáo các tổ sẽ thảo luận để nối các điểm với nhau theo trật tự từ 1 tới 10.
* Tổng kết trò chơi:
– Hết thời kì tổ nào hoạt thành đúng, đẹp thì dành phần thắng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5:active, .u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ngợi ca hòa bình4. Trò chơi: “Thi vượt dốc”
* Mục tiêu: Củng cố về so sánh và sắp xếp các số trong phạm vi 10, đồng thời rèn luyện tính nhanh nhẹn, đồng chí cho học trò.
* Sẵn sàng:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Vẽ sẵn trên giấy khổ lớn hình vẽ dưới đây:
– 10 miếng bìa nhỏ, trong 5 miếng viết dấu “>”, 1 miếng viết dấu “=”, 4 miếng viết dấu “<”.
– Chọn 2 học trò theo ý thức xung phong, các học trò còn lại khích lệ và giám sát 2 đội chơi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Hình thức tổ chức:
* Cách thực hiện:
– Mỗi bạn chơi phải chọn miếng bìa có dấu thích hợp (<, >, =) gắn vào các ô trống trên mỗi bậc thang của hình vẽ để lên được dốc.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Tổng kết trò chơi:
– Bạn nào lên được đỉnh dốc trước là bạn thắng cuộc.
– Nếu bạn leo lên đỉnh dốc trước nhưng mà điền dấu ko đúng hết thì ta tính số bậc điền đúng của hai bạn để lựa chọn.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bạn thắng cuộc được các bạn thưởng cho một tràng pháo tay. Bạn thua cuộc phải hát hoặc múa tặng cả lớp một bài.
Sau mỗi lần chơi, thầy cô giáo có thể thay đổi các số trên hình vẽ để các em được thay nhau chơi (khoảng 2 tới 3 lần).
…………

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (796 đánh giá)

Related posts:Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 5 – Tổ chức một số trò chơi toán học nhằm gây hứng thú học tập cho học trò lớp 5.
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp tăng lên chất lượng dạy học môn Toán ở lớp 1
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số phương pháp tăng lên chất lượng dạy học môn Đạo đức lớp 1
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm vận dụng trò chơi học tập môn Địa lí lớp 4

#Sáng #kiến #kinh #nghiệm #Tổ #chức #một #số #trò #chơi #trong #dạy #học #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Sáng #kiến #kinh #nghiệm #Tổ #chức #một #số #trò #chơi #trong #dạy #học #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Sáng #kiến #kinh #nghiệm #Tổ #chức #một #số #trò #chơi #trong #dạy #học #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Sáng #kiến #kinh #nghiệm #Tổ #chức #một #số #trò #chơi #trong #dạy #học #Toán #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Sáng kiến kinh nghiệm Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1Related posts:

Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1 là tài liệu hay nhằm góp phần tăng lên hiệu quả công việc giảng.
Tài liệu tạo điều kiện cho các thầy cô có thêm nhiều tài liệu tham khảo, hướng dẫn các em vừa học vừa thực hành bằng trò chơi dành cho bộ môn Toán lớp 1 giúp các em học trò tiếp thu bài một cách nhanh chóng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu sáng kiến kinh nghiệm tại đây

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Sáng kiến kinh nghiệmTổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1
I. Nhỏ làm quen với Toán học
1. Trò chơi: “Nhiều hơn, ít hơn”
* Mục tiêu:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Học trò biết so sánh số lượng của các nhóm đồ vật;
– Biết sử dụng từ “nhiều hơn”, “ít hơn” trong lúc chơi;
– Rèn tính nhanh nhẹn, chín xác trong lúc làm bài tập.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Sẵn sàng: Thầy cô giáo sẵn sàng sẵn các tấm bìa, mỗi tấm bìa vẽ sẵn một số hình, số lượng hình ở mỗi tấm bìa không giống nhau.
* Hình thức tổ chức: Thầy cô giáo chia lớp thành 3 nhóm.
* Cách thực hiện: Thầy cô giáo đưa hai nhóm nhân vật có số lượng không giống nhau, các nhóm nhìn nhanh và nêu nhanh nhóm đồ vật nào có số lượng nhiều hơn, nhóm đồ vật nào có số lượng ít hơn.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ví dụ: Thầy cô giáo đưa tấm bìa vẽ: một bên có 4 bông hoa, một bên có 2 cái lá (cách vẽ tương ứng 1 – 1. Minh họa bằng hình vẽ dưới đây), Học trò nhìn nhanh, nêu nhanh xem hoa nhiều hơn lá hay lá nhiều hơn hoa, …
* Tổng kết cuộc chơi: Nhóm nào có số người nêu nhanh và đúng nhiều thì nhóm đó thắng cuộc.
.u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e:active, .u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u2b130964e9a950e18a43bb1626b83c6e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Bàn tay dịu dàng trang 98 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời thông minh Tập 1 – Tuần 12Nhóm thắng cuộc được cả lớp thưởng cho một tràng pháo tay tung hô.

Xem thêm bài viết hay:  Bạn đã nghe 10 bản nhạc phim cổ trang Hoa Ngữ hay, dễ gây nghiện nhất chưa?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

II. Các số tới 10: Ở phần này, tôi phân thành hai thời kỳ như sau:
a) Các số 1, 2, 3, 4, 5:
1. Trò chơi: “Em tên gì?”

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Mục tiêu: Củng cố về nhận diện số lượng các nhóm ko quá 5 đồ vật, đồng thời bước đầu rèn luyện sự ghi nhớ và khả năng suy luận logic cho học trò.
* Sẵn sàng: 5 dải ruy băng trên đó có vẽ 1, 2, 3, 4, 5 hình quả dâu tây.
* Hình thức tổ chức:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Chọn ra một đội 5 học trò theo ý thức xung phong, nên lấy ở một tổ đại diện để thi đua giữa các tổ.
* Cách thực hiện:
– Lúc mở đầu trò chơi, thầy cô giáo buộc quanh đầu mỗi em một dải ruy băng. Trong thời kì ngắn nhất, các em phải đếm số dâu tây trên mũ của 4 bạn kia và nhanh chóng đoán ra trên mũ của mình có mấy quả dâu tây. Nếu đoán được trên mũ của mình có 3 quả dâu tây, thì em đó nói: “Tôi là quả dâu tây thứ 3”.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Tổng kết trò chơi:
– Người đoán trước nhất được 3 điểm
– Người đoán thứ hai được 2 điểm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Người đoán ba được 1 điểm
– Hai người còn lại sẽ ko được tính điểm
Sau lần chơi thứ nhất, thầy cô giáo đổi mũ và các em chơi tiếp. Chơi tới khoảng 3 lần thì tổng kết xem tổ nào thắng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

² Chú ý: Thầy cô giáo có thể để mỗi em chỉ chơi 1 lần, sau 5 lần chơi thì được 3 em có số điểm cao nhất để chơi với nhau và chọn ra nhà vô địch luôn giới thiệu đúng tên của mình.
2. Trò chơi: “Xây nhà”
* Mục tiêu: Củng cố thực hành so sánh các số trong phạm vi 5, đồng thời rèn luyện tính nhanh nhẹn, đồng chí cho học trò.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2:active, .u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7508c44f95cbdf1ff05487ea02ea88d2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đoạn văn tiếng Anh viết về dự đoán thời tiết (4 mẫu)* Sẵn sàng:
– Vẽ 3 ngôi nhà trên 3 tờ giấy hình bên:
* Hình thức tổ chức:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Bút dạ màu (3 chiếc)
– Chia lớp thành 3 đội chơi ( số đội có thể thay
đổi cho thích hợp với số học trò của lớp)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Cách thực hiện:
– Mỗi tổ sẽ được nhận một ngôi nhà và một chiếc
bút dạ màu. Các em sẽ chuyền tay nhau ngôi nhà từ đầu

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

tới cuối tổ. Mỗi em lúc cầm được ngôi nhà phải nghĩ ra một số để điền vào một ô trống ở hai bên cột có dấu >, <, =; mỗi số các em điền sẽ là một viên gạch xây nhà. Mỗi em chỉ được điền một lần. Các em có 5 phút để xây. Lúc ngôi nhà tới tay bạn cuối cùng thì em đó phải nhanh chóng mang ngôi nhà của mình dán lên bảng.
* Tổng kết trò chơi:
– Tổ nào điền đúng và nhanh nhất tổ đó thắng cuộc.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) Các số 6, 7, 8, 9, 10:
3. Trò chơi thi vẽ đẹp:
* Mục tiêu: Củng cố trật tự các số trong phạm vi 10, đồng thời rèn luyện kỹ năng ghi nhớ, óc quan sát, ý thức đồng chí cho học trò.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Sẵn sàng:
– ba tấm bìa trên đó có đánh số từ 1 tới 10 theo một trật tự nào đó để lúc nối các điểm lại sẽ được hình một con vật, đồ vật,…
– Hai chiếc bút dạ to.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Hình thức tổ chức:
– Chia lớp thành các đội chơi, tùy theo số lượng tranh nhưng mà thầy cô giáo sẵn sàng được.
* Cách thực hiện:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Phát cho mỗi tổ một hình. Sau hiệu lệnh của cô giáo các tổ sẽ thảo luận để nối các điểm với nhau theo trật tự từ 1 tới 10.
* Tổng kết trò chơi:
– Hết thời kì tổ nào hoạt thành đúng, đẹp thì dành phần thắng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5:active, .u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7a7fbc750f9c208be11db8654a4de8f5:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ngợi ca hòa bình4. Trò chơi: “Thi vượt dốc”
* Mục tiêu: Củng cố về so sánh và sắp xếp các số trong phạm vi 10, đồng thời rèn luyện tính nhanh nhẹn, đồng chí cho học trò.
* Sẵn sàng:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Vẽ sẵn trên giấy khổ lớn hình vẽ dưới đây:
– 10 miếng bìa nhỏ, trong 5 miếng viết dấu “>”, 1 miếng viết dấu “=”, 4 miếng viết dấu “<”.
– Chọn 2 học trò theo ý thức xung phong, các học trò còn lại khích lệ và giám sát 2 đội chơi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Hình thức tổ chức:
* Cách thực hiện:
– Mỗi bạn chơi phải chọn miếng bìa có dấu thích hợp (<, >, =) gắn vào các ô trống trên mỗi bậc thang của hình vẽ để lên được dốc.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Tổng kết trò chơi:
– Bạn nào lên được đỉnh dốc trước là bạn thắng cuộc.
– Nếu bạn leo lên đỉnh dốc trước nhưng mà điền dấu ko đúng hết thì ta tính số bậc điền đúng của hai bạn để lựa chọn.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bạn thắng cuộc được các bạn thưởng cho một tràng pháo tay. Bạn thua cuộc phải hát hoặc múa tặng cả lớp một bài.
Sau mỗi lần chơi, thầy cô giáo có thể thay đổi các số trên hình vẽ để các em được thay nhau chơi (khoảng 2 tới 3 lần).
…………

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (796 đánh giá)

Related posts:Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 5 – Tổ chức một số trò chơi toán học nhằm gây hứng thú học tập cho học trò lớp 5.
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp tăng lên chất lượng dạy học môn Toán ở lớp 1
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số phương pháp tăng lên chất lượng dạy học môn Đạo đức lớp 1
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm vận dụng trò chơi học tập môn Địa lí lớp 4

Xem thêm chi tiết về Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1 ở đây:

Bạn thấy bài viết Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1 tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận