Sáp nhập 52 huyện và 1.037 xã

Bạn có thể xem: Tổng hợp 52 tỉnh và 1.037 xã tại bangtuanhoan.edu.vn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết về hệ thống đơn vị hành chính cấp huyện, quận giai đoạn 2023-2030.

Dự kiến, chiều 10/5, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình của Chính phủ về quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp chính quyền đặc khu, khu vực. từ 2023 đến 2030.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết.

Quyết định của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định rõ lĩnh vực quản lý vùng, miền có liên quan đến quy hoạch 2023-2030.

Vùng khống chế trên địa bàn các huyện, xã theo quy hoạch 2023 – 2025 bao gồm các vùng có môi trường tự nhiên và dân số nhỏ hơn 70% so với các giá trị đã cho trong cùng thời điểm.

Theo tính toán của Bộ Nội vụ, cả nước hiện có 52 đơn vị hành chính cấp huyện (chiếm 7,38%) và 1.037 đơn vị cấp xã (chiếm 9,78%) thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm về dân số, địa bàn. môi trường chưa đạt 70%, có thể đưa vào trong 3 năm tới.

Cũng trong giai đoạn này, những đơn vị hành chính có đồng thời dưới 20% diện tích tự nhiên và dưới 200% dân số so với tiêu chuẩn quy định cũng cần được chuẩn bị.

Các đơn vị hành chính cấp xã có dưới 20% diện tích tự nhiên và dưới 300% dân số so với tiêu chuẩn quy định cũng được đưa vào.

Các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cần tổ chức trong giai đoạn 2026-2030 gồm các huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và dân số dưới 100% so với tiêu chuẩn quy định.

Các đơn vị cấp huyện quản lý có diện tích tự nhiên dưới 30%, dân số dưới 200% so với giá trị được giao; Các đô thị có dưới 30% diện tích tự nhiên và dưới 300% dân số so với tiêu chuẩn quy định cũng được đưa vào giai đoạn 2026-2030.

Ngoài ra, Chính phủ cũng thúc đẩy hệ thống quản lý các đơn vị không đáp ứng các điều kiện trên nhằm giảm số lượng đơn vị, tăng quy mô, hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao đội ngũ, tạo điều kiện tốt cho đội ngũ cán bộ. quản lý nhà nước và đời sống nhân dân.

Khoảng 10 nghìn tỷ giúp giảm lương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự kiến ​​các tỉnh, xã sẽ được tổ chức, liên kết tới đây là rất lớn.

Theo kế hoạch nâng cao năng lực quản trị cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030, Bộ Nội vụ dự kiến ​​số người làm việc tại cấp huyện là 48.951 người thất nghiệp. Số lao động tạm thời trong các ngành là 27.972 người.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp đổi mới, mạnh mẽ tại 2 luật về tinh giản biên chế; của cán bộ, công chức ở thị trấn và nhân dân thường xuyên ở các tổ dân phố, thôn, tổ dân phố sinh sống gần khu vực thông báo.

Cụ thể, trong một văn bản về tinh giảm biên chế, Bộ Nội vụ đã có những chính sách đủ mạnh để khuyến khích, hỗ trợ những cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu do hệ thống. các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tự ý giảm lương.

Ước tính nguồn kinh phí chi trả trợ cấp cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, thành phố và người lao động chuyên trách nghỉ (60 tháng trước khi nghỉ) là 9.732 tỷ đồng. đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Mơ Chơi Gái Đánh Con Gì, Quan Hệ Số Mấy ? Nằm Mơ Thấy Gái Là Điềm Gì

Ngoài ra, để thoát khỏi các vấn đề khu vực, ngoài việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho việc quản lý của chính quyền, việc quản lý của ban quản lý của ban quản lý của ban quản lý. .

Do đó, Trung ương sẽ hỗ trợ các vùng tăng và cải thiện theo mức giảm 20 tỷ đồng/đơn vị cấp huyện và 500 triệu đồng/đơn vị hành chính địa phương.

Nguồn ngân sách này được sử dụng để hỗ trợ thực hiện các kế hoạch, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản trị ở các huyện, thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức các điểm tham quan và tụ tập; tổ chức cử tri đi bầu; xây dựng nội quy, quy chế thẻ, cán bộ công chức, viên chức nhà nước, cán bộ không làm việc do hệ thống đơn vị…

Nhớ copy bài này: Gồm 52 tỉnh, 1.037 xã trên website bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong Thủy

Thêm đóng góp vào cuối năm 2022 tại đây: Cungtatnien.com

#Kết hợp #quận #và #xã

Xem thêm chi tiết về Sáp nhập 52 huyện và 1.037 xã ở đây:

Nhớ để nguồn: Sáp nhập 52 huyện và 1.037 xã tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy

Viết một bình luận