Tân Ước là gì? Cựu Ước là gì? Phân biệt Cựu Ước – Tân Ước?

Bạn đang xem: Tân Ước là gì? Cựu Ước là gì? Cựu Ước – Tân Ước? TRONG bangtuanhoan.edu.vn

Cựu Ước (OT) và Tân Ước (NT) là hai phần của Lời thánh của Đức Chúa Trời. Bài viết dưới đây tham khảo Tân ước là gì? Cựu Ước là gì? Cựu Ước – Tân Ước?

1. Tân Ước là gì?

Cựu Ước và Tân Ước là hai phần chính của Kinh Thánh.

Tân Ước mô tả một thời đại mới nơi Đức Chúa Trời lập một thỏa thuận mới với con người dựa trên công việc cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ. Giao ước mới này đã được tiên tri Giê-rê-mi báo trước (xin xem Giê-rê-mi 31:31-34; Hê-bơ-rơ 8:6-8).

Đại cương của Cựu Ước là gì?

Cựu Ước bao gồm 39 cuốn sách riêng lẻ (một số thuộc về “phần 1” và “phần 2” của một cuốn sách dài hơn). Những cuốn sách này có thể được phân thành ba loại chính:

Sách lịch sử: bắt đầu với trí thông minh và tập trung chủ yếu vào lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên và cách Đức Chúa Trời đối xử với họ.

Sách hoặc tác phẩm văn học: ca dao, tục ngữ, thơ.

Sách tiên tri: một thông điệp từ Thiên Chúa, chủ yếu là cho người dân Israel.

Cựu Ước bắt đầu với việc Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất như thế nào (Sáng thế ký 1-2). Nó cho chúng ta biết cặp vợ chồng đầu tiên của con người đã không tuân theo một điều răn đơn giản như thế nào và sự bất tuân đó đã ảnh hưởng sâu sắc như thế nào đến toàn bộ tạo vật, nhưng trên hết là mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người (Sáng thế ký 3). Nhưng Đức Chúa Trời dần dần mở đường trở lại với Ngài bằng cách hứa về một Đấng Cứu Thế. Điều này xảy ra trong Sáng thế ký 3:15, ngay sau lần phạm tội đầu tiên. Ngài hứa rằng quyền lực của Sa-tan sẽ bị nghiền nát bởi con cháu của Ê-va. Dòng dõi này có liên quan đến Chúa Giêsu. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt Cựu Ước là niềm phấn khởi của niềm hy vọng về Đấng Mê-si-a đã hứa.

2. Cựu Ước là gì?

Cựu Ước chứa tất cả các sách được viết vào thời kỳ đầu tiên, vì vậy trong thời kỳ giao ước của Đức Chúa Trời với nhân loại nói chung (xem Sáng Thế Ký 9:8-10; 17:3-8) và đặc biệt với Y-sơ-ra-ên, nơi mà luật pháp đóng vai trò quan trọng. vai trò. vai trò. vai trò quan trọng (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 24:8; 34:10).

Đại cương của Tân Ước là gì?

Tân Ước gồm 27 cuốn.

– Nó bắt đầu với bốn sách phúc âm. Những sách này kể về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu và cuộc đời của Ngài trên đất. Chúng mô tả những lời dạy của Chúa Giê-xu và nhiều phép lạ Ngài đã thực hiện. Chúng thường tập trung vào các sự kiện xung quanh cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su, vì đây là những sự kiện quan trọng hàng đầu.

Tiếp theo là sách Công vụ, kể câu chuyện về hội thánh đầu tiên.

– Tiếp theo cuốn sách này là những lá thư hoặc thư tín của Phao-lô và các sứ đồ khác gửi cho các hội thánh đã được thành lập và gửi cho các cá nhân, bao gồm cả con người của Chúa Giê-xu lần này để thu hút sự chú ý của bạn vào lần sau.

– Tân Ước kết thúc với sách Khải Huyền, một cuốn sách chứa đầy những lời tiên tri và đỉnh cao là mô tả về trời và đất mới mà Đức Chúa Trời đã hứa tạo dựng (Khải huyền 21-22).

Tân Ước nói về Chúa Giêsu và giao ước mới. Các câu chuyện trong Cựu Ước nói rất rõ ràng rằng con người không thể tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ đã phá vỡ giao ước hết lần này đến lần khác. Vì vậy, Đức Chúa Cha đã sai Con Một của Ngài đến để giải quyết vấn đề tội lỗi một lần đủ cả. Chúa Giê-xu đến để cất tội lỗi và giao hòa con người với Đức Chúa Trời. Không quan trọng một người đến từ Israel hay không; tất cả là một trong Đức Kitô. Nhờ đức tin, một người được cứu khỏi sự chết đời đời – nhờ ân điển mà Đức Chúa Trời tuôn đổ trên chúng ta qua Chúa Giê-xu Christ (Ê-phê-sô 2:8).

Tân Ước ghi lại nhiều lời dạy của Chúa Giê-xu. Các bức thư chứa đựng nhiều lời dạy về ý nghĩa công việc cứu độ của Chúa Giêsu, cách sống như một Kitô hữu, và những gì mong đợi trong tương lai. Nó cho chúng ta biết rằng Vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến với tất cả những ai tin vào Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Rỗi và Chúa của họ, và Vương quốc sẽ được hoàn thành vào thời kỳ cuối cùng khi Chúa Giê-xu Christ sẽ kết thúc. -Đồng xu Thiên chúa giáo. Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ xóa bỏ cái ác và tạo ra những cái mới. trời và đất mới, nơi tất cả các tín đồ, từ Cựu Ước và sau khi Chúa Giê-su đến, sẽ tham gia thờ phượng.

3. Phân biệt Cựu Ước – Tân Ước:

3.1. Nội dung bất thường:

Cựu Ước được viết với vốn từ vựng 5.800 từ trong khi Tân Ước được viết với vốn từ vựng 4.800 từ.

Nội dung và thứ tự của các sách Cựu Ước không giống nhau ở các giáo hội khác nhau. Hiệp thông Chính thống có 51 cuốn và Hiệp thông Tin lành có 39 cuốn. Các cuốn sách bao gồm Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus và Peshitta. Có sách thơ, tạ ơn, tục ngữ khôn ngoan và lời tiên tri.

Tân Ước có thể chứa những cuốn sách bổ sung như Tobit, Judith, Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, Sự khôn ngoan của Chúa Giê-xu Seirach, Ba-rúc để nêu tên một số, và một số bổ sung. . cho các phần khác của Kinh Thánh. Tân Ước bao gồm các sách phúc âm, bao gồm 4 câu chuyện về cuộc đời và cái chết của Chúa Giêsu, những câu chuyện về chức vụ của các tông đồ, các thư tín bao gồm 21 bức thư đầu tiên được viết bởi các tác giả đầu tiên. Giả khoa học khác biệt và Lời tiên tri về ngày tận thế. Những cuốn sách này tập trung vào cuộc đời của Chúa Kitô, những lời dạy của ông và cũng là một cuốn sách tiên tri dự đoán ngày tận thế.

3.2. Những lời dạy của Cựu Ước so với Tân Ước:

Cựu Ước cung cấp nền tảng cho đức tin Judeo-Christian ngày nay. Nó kể câu chuyện về cách thế giới được tạo ra, sự di cư của dân Y-sơ-ra-ên và Mười điều răn được Đức Chúa Trời ban cho Môi-se, đồng thời cũng bao gồm những câu chuyện có thật. Mục đích của văn bản này là dạy mọi người thông qua kinh nghiệm của mọi người trong suốt lịch sử. Một số cuốn sách cũng dự đoán sự xuất hiện của Đấng cứu thế và ngày tận thế.

Mặt khác, Tân Ước tập trung nhiều hơn vào cuộc đời và những lời dạy của Chúa Giêsu và nhà thờ Thiên chúa giáo. Những câu chuyện được kể trong suốt các sách phúc âm và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hy sinh của Chúa Giêsu. Mục đích của Tân Ước là hướng dẫn mọi người theo sát gương Chúa Giêsu hơn. Những cuốn sách khác, được viết bởi nhiều tác giả, cũng nói về ngày tận thế và trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác.

3.3. Sự Chuộc Tội trong Cựu Ước so với Tân Ước:

Sự Chuộc Tội trong Cựu Ước

Trong Cựu Ước, chúng ta có thể thấy ngay từ đầu rằng Thiên Chúa đã đòi hỏi sự thánh thiện. Ông đặt Luật pháp làm tiêu chuẩn của mình và cho nhân loại thấy ông còn cách xa tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời biết bao. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đòi hỏi sự trong sạch. Điều này đã được thực hiện thông qua các nghi lễ thanh tẩy khác nhau. Cũng trong Cựu Ước là của lễ chuộc tội. Từ Hê Bơ Rơ cho Sự Chuộc Tội là “kaphar” có nghĩa là “che chở.” Không chỗ nào trong Cựu Ước nói rằng của lễ là để được tha tội.

Sự Chuộc Tội trong Tân Ước

Cựu Ước đã nhiều lần hướng về Tân Ước, hướng về Chúa Kitô, Đấng có thể tẩy sạch vết nhơ tội lỗi một lần đủ cả. Từ kaphar tương tự được sử dụng để mô tả tòa án bao phủ con tàu của Nô-ê. Toàn bộ con tàu, từ trong ra ngoài, phải được phủ hắc ín để giữ kín nước. Và vì vậy chúng ta cần sự bao phủ của huyết Đấng Christ để cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với loài người.

“Và anh ta sẽ làm cho con bê như anh ta đã làm cho con bê để làm của lễ chuộc tội; vì vậy anh ấy sẽ làm với nó. Sau đó thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho họ và họ sẽ được tha tội. Lê-vi Ký 4:20

“Vì huyết của bò đực và dê đực không thể xóa tội lỗi.” Hê-bơ-rơ 10:4

“Theo ý muốn đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự hy sinh thân thể của Chúa Giê Su Ky Tô một lần đủ cả. Và mỗi linh mục đứng phục vụ hàng ngày và dâng đi dâng lại những của lễ giống nhau, những của lễ không bao giờ có thể rửa sạch tội lỗi. Và người đàn ông này, người đã cung cấp một sự chuộc tội vĩnh cửu, ngồi bên tay phải của Thiên Chúa. Hê-bơ-rơ 10:10-12

3.4. Thân vị của Đấng Christ được bày tỏ trong Cựu Ước và Tân Ước:

Chúa Kitô được nhìn thấy trong Cựu Ước trong những cái nhìn thoáng qua, được gọi là Theophany. Ông được nhắc đến trong Sáng thế ký 16:7 với tư cách là Thiên thần của Chúa. Sau đó trong Sáng thế ký 18:1 và Sáng thế ký 22:8, chính Lời Đức Chúa Trời đã tiết lộ lời tiên tri cho Áp-ra-ham. Chúa Giê-xu được gọi là Ngôi Lời trong Giăng 1:1.

Xem thêm bài viết hay:  ‘Sống xanh – Vun đắp giá trị gia đình Việt’

Chúng ta cũng tìm thấy nhiều lời tiên tri về Đấng Christ nằm rải rác trong Cựu Ước, đặc biệt là trong sách Ê-sai. Chúa Giêsu được nhìn thấy trong mọi cuốn sách của Cựu Ước. Ngài là con chiên không tì vết được đề cập trong Exodus, thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta được nhắc đến trong Leviticus, người cứu chuộc họ hàng của chúng ta được tìm thấy trong lụa Nga, vị vua kiệt xuất của chúng ta trong 2 Biên niên sử, người đã bị đóng đinh nhưng không bị bỏ mặc cho đến chết như được đề cập trong Thi thiên, v.v.

Trong Tân Ước, người ta thấy rõ con người của Đấng Christ khi Ngài đến trong xác thịt để nhiều người thấy. Đấng Christ là sự ứng nghiệm của các lời tiên tri trong Cựu Ước, và của lễ trong Cựu Ước.

Ê-sai 7:14 Vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho bạn một dấu hiệu; Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một người nam, ngươi hãy đặt tên cho con trẻ là Em-ma-nu-en”.

Ê-sai 25:9 Bấy giờ chúng sẽ nói rằng: Đây là Đức Chúa Trời chúng tôi, chúng tôi tin cậy Ngài, thì Ngài sẽ cứu chúng tôi; đây là Đức Giê-hô-va; Nếu chúng ta tin cậy Ngài, chúng ta sẽ vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài. “

Ê-sai 53:3 “Người đã bị người ta khinh dể và ruồng bỏ, Là người chịu khổ và quen chịu khổ, Như kẻ có bộ mặt nhạo báng, và chúng ta khinh bỉ người.

“Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và ở giữa chúng ta. Chúng tôi đã thấy vinh quang của Người, vinh quang của Con Một của Chúa Cha, đầy tràn ân sủng và chân lý.” Ga 1:14

Ê-phê-sô 2:14-15 “Vì chính Ngài là sự bình an của chúng ta, là Đấng đã nhóm chúng ta lại với nhau, là Đấng đã phá đổ vách thành, đã diệt sự thù hận trong xác thịt mình, là luật pháp chứa đựng trong các điều răn, để biến cả hai thành một con người mới của riêng mình, do đó thiết lập hòa bình.

“Đấng Christ là cứu cánh của luật pháp để xưng công bình cho tất cả những ai tin.” Rô-ma 10:4

Bạn xem bài Tân Ước là gì? Cựu Ước là gì? Cựu Ước – Tân Ước? Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Tân Ước là gì? Cựu Ước là gì? Cựu Ước – Tân Ước? bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: bangtuanhoan.edu.vn

Xem thêm chi tiết về Tân Ước là gì? Cựu Ước là gì? Phân biệt Cựu Ước – Tân Ước? ở đây:

Bạn thấy bài viết Tân Ước là gì? Cựu Ước là gì? Phân biệt Cựu Ước – Tân Ước? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tân Ước là gì? Cựu Ước là gì? Phân biệt Cựu Ước – Tân Ước? bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Tân Ước là gì? Cựu Ước là gì? Phân biệt Cựu Ước – Tân Ước? tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận