Tên nào sau đây là tên của máy tìm kiếm?

Bạn đang xem:
Cái nào sau đây là tên của một công cụ tìm kiếm?
TRONG bangtuanhoan.edu.vn

Câu hỏi:

Cái nào sau đây là tên của một công cụ tìm kiếm?

Google.

B. Lời nói.

C. WindowsExplorer.

D. Xuất sắc.

Đáp án đúng A.

Tên của công cụ tìm kiếm là Google, Google là một công cụ tìm kiếm có thể được sử dụng để tìm nhiều loại thông tin như trang web, hình ảnh, bản đồ hoặc thậm chí tất cả các câu trả lời trên toàn cầu. Google sử dụng một chương trình máy tính được gọi là “trình thu thập dữ liệu web”.

Giải thích tại sao đáp án đúng là A

Google là một công cụ tìm kiếm có thể được sử dụng để tìm rất nhiều thông tin như trang web, hình ảnh, bản đồ hoặc thậm chí tất cả các câu trả lời trên toàn cầu. Google sử dụng một chương trình máy tính được gọi là “trình thu thập dữ liệu web”.

Google Tìm kiếm hoạt động theo ba giai đoạn cơ bản:

– Tích lũy: Google sử dụng các chương trình tự động (được gọi là trình thu thập dữ liệu) để tìm các trang mới hoặc được cập nhật gần đây trên web.

Lập chỉ mục: Google truy cập các trang đã biết bằng cách tích lũy dữ liệu và quyết tâm phân tích nội dung trên mỗi trang. Google phân tích các tệp nội dung, hình ảnh và video trên mỗi trang để hiểu nội dung của trang đó. Thông tin này được lưu trữ trong Google Index, một cơ sở dữ liệu khổng lồ được lưu trữ trên nhiều máy tính.

– Phục vụ kết quả tìm kiếm: Khi người dùng tìm kiếm trên Google, Google quyết tâm xác định kết quả chất lượng cao nhất. Kết quả “tốt nhất” phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm vị trí, giọng nói, thiết bị (máy tính hoặc điện thoại) của người dùng và cụm từ họ đã tìm kiếm.

– Các lợi ích và tính năng chính của Google

+ Hộp tìm kiếm đơn giản để người dùng có thể nhập tất cả các truy vấn của họ

+ Đáp án được hỗ trợ gần như ngay lập tức

+ Người dùng có thể chọn tìm kiếm các trang web, hình ảnh, tin tức, bản đồ và hơn thế nữa

+ Google sẽ đưa ra gợi ý cho các cụm từ tìm kiếm thay thế nếu bạn viết sai chính tả một từ hoặc tên

+ Người dùng chỉ có thể thực hiện tìm kiếm tại một địa điểm hoặc trên toàn cầu

Tài khoản Google đóng vai trò là thông tin đăng nhập chính của Google, tạo thành một địa chỉ email và mật khẩu duy nhất.

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về
Tên nào sau đây là tên của máy tìm kiếm?

” state=”close”]

Cái nào sau đây là tên của một công cụ tìm kiếm?

Hình ảnh của:
Cái nào sau đây là tên của một công cụ tìm kiếm?

Video về:
Cái nào sau đây là tên của một công cụ tìm kiếm?

Wiki về
Cái nào sau đây là tên của một công cụ tìm kiếm?


Tên nào sau đây là tên của máy tìm kiếm?

Câu hỏi:

Cái nào sau đây là tên của một công cụ tìm kiếm?

Google.

B. Lời nói.

C. WindowsExplorer.

D. Xuất sắc.

Đáp án đúng A.

Tên của công cụ tìm kiếm là Google, Google là một công cụ tìm kiếm có thể được sử dụng để tìm nhiều loại thông tin như trang web, hình ảnh, bản đồ hoặc thậm chí tất cả các câu trả lời trên toàn cầu. Google sử dụng một chương trình máy tính được gọi là “trình thu thập dữ liệu web”.

Giải thích tại sao đáp án đúng là A

Google là một công cụ tìm kiếm có thể được sử dụng để tìm rất nhiều thông tin như trang web, hình ảnh, bản đồ hoặc thậm chí tất cả các câu trả lời trên toàn cầu. Google sử dụng một chương trình máy tính được gọi là “trình thu thập dữ liệu web”.

Google Tìm kiếm hoạt động theo ba giai đoạn cơ bản:

– Tích lũy: Google sử dụng các chương trình tự động (được gọi là trình thu thập dữ liệu) để tìm các trang mới hoặc được cập nhật gần đây trên web.

Lập chỉ mục: Google truy cập các trang đã biết bằng cách tích lũy dữ liệu và quyết tâm phân tích nội dung trên mỗi trang. Google phân tích các tệp nội dung, hình ảnh và video trên mỗi trang để hiểu nội dung của trang đó. Thông tin này được lưu trữ trong Google Index, một cơ sở dữ liệu khổng lồ được lưu trữ trên nhiều máy tính.

– Phục vụ kết quả tìm kiếm: Khi người dùng tìm kiếm trên Google, Google quyết tâm xác định kết quả chất lượng cao nhất. Kết quả “tốt nhất” phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm vị trí, giọng nói, thiết bị (máy tính hoặc điện thoại) của người dùng và cụm từ họ đã tìm kiếm.

– Các lợi ích và tính năng chính của Google

+ Hộp tìm kiếm đơn giản để người dùng có thể nhập tất cả các truy vấn của họ

+ Đáp án được hỗ trợ gần như ngay lập tức

+ Người dùng có thể chọn tìm kiếm các trang web, hình ảnh, tin tức, bản đồ và hơn thế nữa

+ Google sẽ đưa ra gợi ý cho các cụm từ tìm kiếm thay thế nếu bạn viết sai chính tả một từ hoặc tên

+ Người dùng chỉ có thể thực hiện tìm kiếm tại một địa điểm hoặc trên toàn cầu

Tài khoản Google đóng vai trò là thông tin đăng nhập chính của Google, tạo thành một địa chỉ email và mật khẩu duy nhất.

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” text-align: justify;”>Câu hỏi:

Cái nào sau đây là tên của một công cụ tìm kiếm?

Google.

B. Lời nói.

C. WindowsExplorer.

D.Xuất sắc.

Đáp án đúng A.

Tên của công cụ tìm kiếm là Google, Google là một công cụ tìm kiếm có thể được sử dụng để tìm nhiều loại thông tin như trang web, hình ảnh, bản đồ hoặc thậm chí là tất cả các câu trả lời trên thế giới. Google sử dụng một chương trình máy tính được gọi là “trình thu thập dữ liệu web”.

Giải thích tại sao đáp án đúng là A

Google là một công cụ tìm kiếm có thể được sử dụng để tìm rất nhiều thông tin như trang web, hình ảnh, bản đồ hoặc thậm chí tất cả các câu trả lời trên thế giới. Google sử dụng một chương trình máy tính được gọi là “trình thu thập dữ liệu web”.

Google Tìm kiếm hoạt động theo ba giai đoạn cơ bản:

– Thu thập thông tin: Google sử dụng các chương trình tự động (được gọi là trình thu thập thông tin) để tìm các trang mới hoặc được cập nhật gần đây trên web.

Lập chỉ mục: Google truy cập các trang đã biết bằng cách thu thập dữ liệu và cố gắng phân tích nội dung trên mỗi trang. Google phân tích các tệp nội dung, hình ảnh và video trên mỗi trang để hiểu nội dung của trang đó. Thông tin này được lưu trữ trong Google Index, một cơ sở dữ liệu khổng lồ được lưu trữ trên nhiều máy tính.

Xem thêm bài viết hay:  Thân Ái Chí Ái và Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam cùng lên sóng tháng 2, Hồ Nhất Thiên bị “nghiệp quật “từ được thầm yêu sang yêu thầm ?

– Phục vụ kết quả tìm kiếm: Khi người dùng tìm kiếm trên Google, Google sẽ cố gắng xác định kết quả có chất lượng cao nhất. Kết quả “tốt nhất” phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm vị trí, ngôn ngữ, thiết bị (máy tính hoặc điện thoại) của người dùng và cụm từ họ đã tìm kiếm.

– Các lợi ích và tính năng chính của Google

+ Hộp tìm kiếm đơn giản để người dùng có thể nhập tất cả các truy vấn của họ

+ Câu trả lời được cung cấp gần như ngay lập tức

+ Người dùng có thể chọn tìm kiếm các trang web, hình ảnh, tin tức, bản đồ và hơn thế nữa

+ Google sẽ đưa ra gợi ý cho các cụm từ tìm kiếm thay thế nếu bạn viết sai chính tả một từ hoặc tên

+ Người dùng có thể thực hiện tìm kiếm chỉ tại một địa điểm hoặc trên toàn thế giới

Tài khoản Google đóng vai trò là thông tin đăng nhập chính của Google, tạo thành một địa chỉ email và mật khẩu duy nhất.

[/box]

#Cái gì #tên #sau #đây #là #tên #của #công cụ tìm kiếm #tìm kiếm

[/toggle]

Bạn xem bài
Cái nào sau đây là tên của một công cụ tìm kiếm?

Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về
Cái nào sau đây là tên của một công cụ tìm kiếm?

bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Tin học
#Cái gì #tên #sau #đây #là #tên #của #công cụ tìm kiếm #tìm kiếm

Xem thêm chi tiết về Tên nào sau đây là tên của máy tìm kiếm? ở đây:

Bạn thấy bài viết Tên nào sau đây là tên của máy tìm kiếm? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tên nào sau đây là tên của máy tìm kiếm? bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Tên nào sau đây là tên của máy tìm kiếm? tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận