Thanh Hóa sẽ thay cán bộ kém năng lực lại hay né tránh đùn đẩy

Có thể xem: Thanh Hóa thay công nhân không đá, đá tránh tại bangtuanhoan.edu.vn

‘Đừng ngần ngại, đừng ngại ngùng và đừng cản đường. Cái tâm của mọi người là phải nhất quán và kiên quyết xử lý những người thiếu trách nhiệm”, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn khẳng định.

Có sợ hãi, sợ cái ác, sợ trách nhiệm.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký công bố Chỉ thị số dịch vụ.

Theo ông Đỗ Minh Tuấn, mặc dù thời gian qua các sở, ngành, khu vực, UBND các quận, huyện, thị xã đã có nhiều nỗ lực làm công tác tham mưu. Tuy nhiên, công tác tham mưu của một số sở, ngành, đơn vị có lúc chưa đáp ứng yêu cầu.

“UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm nhiều việc, nhiều việc nhưng việc thành lập các ngành, khu vực, đơn vị còn chậm, chưa ổn định, chưa chín chắn, bộ máy tham mưu chưa được xác nhận. sửa chữa.yêu cầu.

Lãnh đạo một số sở, ngành chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, đùn đẩy trách nhiệm, sợ mắc sai lầm, sợ trách nhiệm, thiếu dũng khí tham mưu, sáng kiến, làm việc, không lựa chọn công việc thuộc thẩm quyền. sự cho phép.

Nhiều khi công việc bị đẩy lên cao hơn hoặc sang tổ chức khác, giữa các tổ chức thiếu sự hợp tác chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả. bị chấm dứt; Một số tổ chức tham mưu, kiến ​​nghị để đối phó, nội dung không rõ ràng, lợi dụng bàn bạc, phối hợp để trốn tránh trách nhiệm của tổ chức, đơn vị mình…”, chỉ đạo nêu rõ.

Chánh Văn phòng UBND huyện Thạnh Hóa cho rằng, những yếu kém nêu trên đang cản trở sự phát triển của huyện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý của huyện. gây trở ngại cho xã hội, cần được các tập thể, các ngành, các ngành điều tra thấu đáo, nghiên cứu chấn chỉnh ngay.

Làm việc nếu nó gây ra vấn đề, tra tấn

Để nhanh chóng khắc phục, khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải dốc sức, khẩn trương như lời đồng chí đã nói; lựa chọn công việc theo thẩm quyền.

“Không giao cho Ủy ban nhân dân khu vực, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân khu vực thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Ủy ban nhân dân khu vực. Căn cứ vào trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm trực tiếp, rõ ràng trước Ủy ban nhân dân vùng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân vùng và trước pháp luật về những việc thuộc thẩm quyền, công việc, sự cho phép và nhiệm vụ được phân công.

Không chuyển giao công việc thuộc thẩm quyền của tổ chức, bộ phận hoặc khu vực của bạn cho tổ chức khác. Khi làm việc, tổ chức được phân công lãnh đạo phải tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức có liên quan; không muốn đoàn kết ý tưởng của các tổ chức không liên quan hoặc không cần thiết để làm gián đoạn tiến trình bãi bỏ lao động; không lợi dụng cơ quan tư vấn để trốn tránh trách nhiệm, tăng thời gian thực hiện công việc.

Các tổ chức, đơn vị được hỏi phải thực hiện nghiêm túc Nội quy hoạt động của Ủy ban nhân dân khu vực, có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn và nêu rõ chính kiến ​​về nội dung công việc, hoạt động của mình. có nhiệm vụ giám sát, theo dõi và đảm bảo chất lượng.

Đừng trả lời nhiều quá, thiếu trách nhiệm, trốn tránh trách nhiệm. Nếu quá thời gian quy định mà không trả lời hoặc trả lời chậm thì kiên quyết tiếp thu quan điểm, ý kiến ​​của hội đồng tư vấn và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. thuộc ngành, bộ phận, lĩnh vực được phân công theo dõi, kiểm tra”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát công việc, hoạt động của tổ chức, khu vực, đơn vị mình để suy nghĩ, quyết định nhanh nhất có thể, trong thời gian quy định. của pháp luật, đặc biệt là những người bị trì hoãn hoặc kéo dài.

Xem thêm bài viết hay:  Đề nghị xử lý dứt điểm việc ‘bức tử’ đê điều tại Hưng Yên, Hải Phòng

“Khi để xảy ra tình trạng đùn đẩy, trốn tránh, thiếu công tâm, chậm trễ, không quyết định được vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên quan đến tập thể, từng cá nhân; chuyển nhượng nhanh chóng và thay đổi theo quy định; đấu tranh mạnh mẽ chống lại các vấn đề, lạm dụng, tham nhũng và tệ nạn,” nó nói.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, giám sát, thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các tổ chức, vùng, miền; Sở Nội vụ khuyến khích kiểm tra, đánh giá thủ tục hành chính, hành chính công.

Nhớ copy bài viết này: Thanh Hóa sẽ thay thế nhân viên không hoạt động hoặc tránh đẩy website bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong Thủy

Thêm đóng góp vào cuối năm 2022 tại đây: Cungtatnien.com

#Thanh #Hòa #sẽ #thay thế #cán bộ #kém cỏi #năng lực #quay về #hay #né #tránh #đuổi #đẩy

Xem thêm chi tiết về Thanh Hóa sẽ thay cán bộ kém năng lực lại hay né tránh đùn đẩy ở đây:

Nhớ để nguồn: Thanh Hóa sẽ thay cán bộ kém năng lực lại hay né tránh đùn đẩy tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy

Viết một bình luận