Thống kê các hoạt động có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính ở địa phương | Địa Lý 10

>>> Xem thêm: Nguyên nhân chính của hiệu ứng nhà kính

Hiểu biết chung về khí nhà kính

1. Khí thải nhà kính

Ở Việt Nam, hiện tượng chuyển đổi khí hậu hiện đang là một trong những vấn đề nhức nhối, có thể nói đây là một thử thách lớn đối với toàn nhân loại. Nguyên nhân chính được ghi nhận là do lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ko có xu thế giảm trong những năm gần đây. Theo đó, nếu tình trạng này tiếp tục ngày càng tăng sẽ làm trầm trọng thêm những chuyển đổi của khí hậu toàn cầu cũng như gây ra những tác động tiêu cực tới tự nhiên và con người nhưng chúng ta cần có giải pháp khắc phục. cách giảm phát thải khí nhà kính.

Khí nhà kính là loại khí có khả năng hấp thụ bức xạ sóng dài (tia hồng ngoại) phản xạ từ bề mặt Trái đất lúc được ánh sáng mặt trời chiếu vào, sau đó phân tán nhiệt trở lại Trái đất, gây hiệu ứng nhà kính.

2. Các khí nhà kính chính

Điôxít cacbon (CO2), metan và nitơ oxit là những khí nhà kính chính cần quan tâm. CO2 tồn tại trong khí quyển trong 1.000 năm, mêtan trong vòng 10 năm, và oxit nitơ trong vòng 120 năm.

Trong vòng thời kì 20 năm, khí mê-tan tác động tới sự nóng lên toàn cầu gấp 80 lần so với khí CO2, trong lúc nitơ oxit mạnh hơn 280 lần.

3. Các hoạt động của con người tạo ra khí nhà kính

Than, dầu và khí đốt tự nhiên tiếp tục hỗ trợ năng lượng cho nhiều nơi trên toàn cầu. Carbon là nguyên tố chính trong các loại nhiên liệu này và lúc chúng

được đốt cháy để tạo ra điện, vận chuyển năng lượng hoặc hỗ trợ nhiệt, chúng tạo ra CO2.

Khai thác dầu khí, khai thác than và chôn lấp chất thải. Khoảng 32% lượng khí methane thải ra từ con người tới từ bò, cừu và các động vật nhai lại khác lên men thức ăn trong dạ dày của chúng. Việc phân hủy phân và trồng lúa cũng gây phát thải khí mê-tan trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phát thải nitơ oxit do con người gây ra phần lớn bắt nguồn từ các hoạt động nông nghiệp. Vi khuẩn trong đất và nước chuyển nitơ thành nitơ oxit một cách tự nhiên.

Đăng bởi: Trường bangtuanhoan.edu.vn

Phân mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

#Thống #kê #các #hoạt #động #có #thể #làm #gia #tăng #phát #thải #khí #nhà #kính #ở #địa #phương #Địa #Lý

[rule_3_plain]

#Thống #kê #các #hoạt #động #có #thể #làm #gia #tăng #phát #thải #khí #nhà #kính #ở #địa #phương #Địa #Lý

Câu hỏi: Thống kê các hoạt động có thể làm ngày càng tăng phát thải khí nhà kính ở địa phương theo mẫu sau:
STT
Các hoạt động chính
Các khí nhà kính
1
?
?

?
?

Lời giải:

>>> Xem thêm: Nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính
Tìm hiểu chung về khí nhà kính
1. Phát thải khí nhà kính
Ở Việt nam hiện nay hiện tượng chuyển đổi khí hậu đang là một trong những vấn đề nghiêm trọng, có thể nói đây là một thử thách lớn đối với toàn nhân loại. Nguyên nhân chính được ghi nhận là do lượng phát thải khí nhà kính ko có xu thế giảm trong những năm qua. Theo đó nếu trường hợp tình trạng này còn ngày càng tăng, nó sẽ làm nặng nề thêm những thay đổi của khí hậu toàn cầu cũng như gây ra những tác động tiêu cực đối với tự nhiên và con người theo đó chúng ta nên có các giải pháp để giảm phát thải nhà kính.
Khí nhà kính là những khí có khả năng hấp thụ các bức xạ sóng dài (hồng ngoại) được phản xạ từ bề mặt Trái Đất lúc được chiếu sáng bằng ánh sáng mặt trời, sau đó phân tán nhiệt lại cho Trái Đất, gây nên hiệu ứng nhà kính.

2. Các khí nhà kính chính
Carbon dioxide (CO2), metan và oxit nitơ là những khí nhà kính chính đáng lo ngại. CO2 tồn tại trong khí quyển 1.000 năm, metan tồn tại trong vòng 10 năm và oxit nitơ tồn tại trong vòng 120 năm.
Trong vòng thời kì 20 năm, metan tác động tới hiện tượng nóng lên toàn cầu gấp 80 lần so với CO2, trong lúc oxit nitơ mạnh gấp 280 lần.
3. Hoạt động của con người tạo ra các khí nhà kính 
Than, dầu và khí đốt tự nhiên tiếp tục hỗ trợ năng lượng cho nhiều nơi trên toàn cầu. Cacbon là nguyên tố chính trong các loại nhiên liệu này và lúc chúng
được đốt cháy để tạo ra điện, vận chuyển năng lượng hoặc hỗ trợ nhiệt, chúng sẽ tạo ra CO2.
Khai thác dầu khí, khai thác than và bãi chôn lấp rác thải. Khoảng 32% lượng khí thải metan do con người thải ra là do bò, cừu và các loài nhai lại khác lên men thức ăn trong dạ dày của chúng. Phân hủy phân và trồng lúa cũng gây phát thải khí metan trong ngành nông nghiệp.
Khí thải oxit nitơ do con người gây ra phần lớn phát sinh từ các hoạt động nông nghiệp. Vi khuẩn trong đất và nước chuyển đổi nitơ thành oxit nitơ một cách tự nhiên.
Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn
Phân mục: Lớp 10, Địa lý 10

#Thống #kê #các #hoạt #động #có #thể #làm #gia #tăng #phát #thải #khí #nhà #kính #ở #địa #phương #Địa #Lý

[rule_2_plain]

#Thống #kê #các #hoạt #động #có #thể #làm #gia #tăng #phát #thải #khí #nhà #kính #ở #địa #phương #Địa #Lý

[rule_2_plain]

#Thống #kê #các #hoạt #động #có #thể #làm #gia #tăng #phát #thải #khí #nhà #kính #ở #địa #phương #Địa #Lý

[rule_3_plain]

#Thống #kê #các #hoạt #động #có #thể #làm #gia #tăng #phát #thải #khí #nhà #kính #ở #địa #phương #Địa #Lý

Câu hỏi: Thống kê các hoạt động có thể làm ngày càng tăng phát thải khí nhà kính ở địa phương theo mẫu sau:
STT
Các hoạt động chính
Các khí nhà kính
1
?
?

?
?

Lời giải:

>>> Xem thêm: Nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính
Tìm hiểu chung về khí nhà kính
1. Phát thải khí nhà kính
Ở Việt nam hiện nay hiện tượng chuyển đổi khí hậu đang là một trong những vấn đề nghiêm trọng, có thể nói đây là một thử thách lớn đối với toàn nhân loại. Nguyên nhân chính được ghi nhận là do lượng phát thải khí nhà kính ko có xu thế giảm trong những năm qua. Theo đó nếu trường hợp tình trạng này còn ngày càng tăng, nó sẽ làm nặng nề thêm những thay đổi của khí hậu toàn cầu cũng như gây ra những tác động tiêu cực đối với tự nhiên và con người theo đó chúng ta nên có các giải pháp để giảm phát thải nhà kính.
Khí nhà kính là những khí có khả năng hấp thụ các bức xạ sóng dài (hồng ngoại) được phản xạ từ bề mặt Trái Đất lúc được chiếu sáng bằng ánh sáng mặt trời, sau đó phân tán nhiệt lại cho Trái Đất, gây nên hiệu ứng nhà kính.

Xem thêm bài viết hay:  Chiến dịch Thượng Lào – Một biểu tượng của liên minh chiến đấu Việt – Lào

2. Các khí nhà kính chính
Carbon dioxide (CO2), metan và oxit nitơ là những khí nhà kính chính đáng lo ngại. CO2 tồn tại trong khí quyển 1.000 năm, metan tồn tại trong vòng 10 năm và oxit nitơ tồn tại trong vòng 120 năm.
Trong vòng thời kì 20 năm, metan tác động tới hiện tượng nóng lên toàn cầu gấp 80 lần so với CO2, trong lúc oxit nitơ mạnh gấp 280 lần.
3. Hoạt động của con người tạo ra các khí nhà kính 
Than, dầu và khí đốt tự nhiên tiếp tục hỗ trợ năng lượng cho nhiều nơi trên toàn cầu. Cacbon là nguyên tố chính trong các loại nhiên liệu này và lúc chúng
được đốt cháy để tạo ra điện, vận chuyển năng lượng hoặc hỗ trợ nhiệt, chúng sẽ tạo ra CO2.
Khai thác dầu khí, khai thác than và bãi chôn lấp rác thải. Khoảng 32% lượng khí thải metan do con người thải ra là do bò, cừu và các loài nhai lại khác lên men thức ăn trong dạ dày của chúng. Phân hủy phân và trồng lúa cũng gây phát thải khí metan trong ngành nông nghiệp.
Khí thải oxit nitơ do con người gây ra phần lớn phát sinh từ các hoạt động nông nghiệp. Vi khuẩn trong đất và nước chuyển đổi nitơ thành oxit nitơ một cách tự nhiên.
Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn
Phân mục: Lớp 10, Địa lý 10

Xem thêm chi tiết về Thống kê các hoạt động có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính ở địa phương | Địa Lý 10 ở đây:

Bạn thấy bài viết Thống kê các hoạt động có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính ở địa phương | Địa Lý 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Thống kê các hoạt động có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính ở địa phương | Địa Lý 10 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Thống kê các hoạt động có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính ở địa phương | Địa Lý 10 tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận