Tổng hợp bài tập Toán lớp 3 – Bài tập toán lớp 3 hay nhất

Tổng hợp bài tập Toán lớp 3 – Bài tập toán lớp 3 hay nhất

Hình Ảnh về:
Tổng hợp bài tập Toán lớp 3 – Bài tập toán lớp 3 hay nhất

Video về:
Tổng hợp bài tập Toán lớp 3 – Bài tập toán lớp 3 hay nhất

Wiki về
Tổng hợp bài tập Toán lớp 3 – Bài tập toán lớp 3 hay nhất


Tổng hợp bài tập Toán lớp 3 – Bài tập toán lớp 3 hay nhất -

3 tuần ago

3 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

Tổng hợp bài tập Toán lớp 3

Tổng hợp bài tập Toán lớp 3 là tài liệu tổng hợp nhiều bài tập Toán lớp 3 với các dạng câu hỏi không giống nhau nhằm giúp các em học trò củng cố lại tri thức môn Toán lớp 3. Tuy nhiên còn giúp các em tự rèn luyện để tăng lên tri thức sẵn sàng cho các kỳ thi.

Bài tập học hè môn toán lớp 3 lên lớp 4

101 bài Toán tăng lên lớp 3 – Ôn tập hè

300 bài Toán có lời văn cơ bản lớp 3

Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Bài 1: Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2: Một shop có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít. Shop đã bán hết 36 lít. Hỏi shop còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3: Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường được chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao đường bằng nhau)

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4: Một shop có 6 hộp bút chì như nhau đựng tổng cộng 144 cây bút chì, shop đã bán hết 4 hộp bút chì. Hỏi shop còn lại bao nhiêu cây bút chì?

Xem Thêm:  101 bài Toán tăng lên lớp 3 – Ôn tập hè – Bài tập Toán tăng lên lớp 3

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 5: Hùng có 56 nghìn đồng sắm đợc 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng sắm được bao nhiêu quyển truyện tranh?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 6: Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 7: Một shop nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi shop đã bán bao nhiêu bao đường?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 8: An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp, Bình có 48 viên bi cũng được chia vào các hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 9: Biết rằng cứ 5 gói kẹo như nhau thì đếm được 40 viên. Hỏi muốn chia cho 36 em thiếu nhi, mỗi em 6 viên kẹo thì phải sắm tất cả bao nhiêu gói kẹo?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 10: Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, Dũng chia ra thành các hộp bằng nhau, Dũng chia được 5 hộp bi xanh và 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 11: Một shop có một số thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 72 lít, người ta thêm vào số dầu đó 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít. Hỏi lúc đầu shop có bao nhiêu thùng dầu?

Xem Thêm:  Bài tập trắc nghiệm sinh vật học lớp 10 – Nhà băng câu hỏi trắc nghiệm môn sinh vật học lớp 10

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 12: Huệ xếp 9 chiếc thuyền mất 36 phút, Hoa xếp 6 chiếc thuyền mất 30 phút. Hỏi Huệ xếp 5 chiếc thuyền và Hoa xếp 4 chiếc thuyền thì người nào xếp xong trước? (biết 2 bạn mở màn xếp thuyền cùng một lúc).

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 13: Có hai chở hàng, xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400 kg gạo. Xe thứ nhất chở 8 bao, xe thứ hai chở 6 bao gạo. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu kg gạo?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Bài 14: Có một tổ học trò tham gia trồng rừng, người ta giao cứ 5 học trò thì trồng 25 cây, nhưng thực tiễn mỗi học trò lại trồng nhiều hơn nhiệm vụ đợc giao 2 cây nên tổng số cây trồng đợc là 238 cây. Hỏi tổ HS đó có bao nhiêu em?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 15: Cô giáo có 192 viên kẹo đựng đều trong các hộp, cô giáo lấy ra mỗi hộp 8 viên để chia cho các em, sau lúc chia xong cô còn lại 128 viên kẹo. Hỏi lúc đầu cô giáo có bao nhiêu hộp kẹo?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 16: An có một số hộp bi như nhau, An đếm thử 3 hộp thì thấy có 24 viên, An lấy ra mỗi hộp 2 viên để chia cho Bình, sau lúc cho Bình An còn lại 48 viên. Hỏi An có bao nhiêu hộp bi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 17: Một người sắm 126 kg đường dự kiến phân thành 9 bao nhưng sau đó mỗi bao lại chứa ít hơn dự kiến 8kg. Hỏi 126 kg đường được phân thành mấy bao?

Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Tả cảnh một ngôi chùa ở quê hương em

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 18: Có 7 thùng dầu, mỗi thùng có 12 lít. Nếu lấy số dầu trên chia đều vào các thùng 4 lít thì chia được bao nhiêu thùng?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 18: Có 9 hộp kẹo như nhau chứa tổng cộng 144 viên kẹo, người ta chia cho các em thiếu nhi, mỗi em 4 viên thì hết 8 hộp. Hỏi có bao nhiêu em thiếu nhi được chia kẹo?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Bài 19: Mẹ chia kẹo cho Hồng và Lan, mỗi lần chia Hồng đựơc 6 viên còn Lan được 4 viên. Sau lúc chia xong Hồng đợc nhiều hơn Lan 12 viên kẹo. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu viên kẹo?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Bài 20: Hai thùng có 58 lít dầu, nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu.

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 – (323 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Tổng #hợp #bài #tập #Toán #lớp #Bài #tập #toán #lớp #hay #nhất

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #bài #tập #Toán #lớp #Bài #tập #toán #lớp #hay #nhất

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Tổng hợp bài tập Toán lớp 3Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊRelated posts:

Tổng hợp bài tập Toán lớp 3
Tổng hợp bài tập Toán lớp 3 là tài liệu tổng hợp nhiều bài tập Toán lớp 3 với các dạng câu hỏi không giống nhau nhằm giúp các em học trò củng cố lại tri thức môn Toán lớp 3. Tuy nhiên còn giúp các em tự rèn luyện để tăng lên tri thức sẵn sàng cho các kỳ thi.
Bài tập học hè môn toán lớp 3 lên lớp 4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

101 bài Toán tăng lên lớp 3 – Ôn tập hè
300 bài Toán có lời văn cơ bản lớp 3
Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
Bài 1: Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 2: Một shop có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít. Shop đã bán hết 36 lít. Hỏi shop còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 3: Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường được chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao đường bằng nhau)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 4: Một shop có 6 hộp bút chì như nhau đựng tổng cộng 144 cây bút chì, shop đã bán hết 4 hộp bút chì. Hỏi shop còn lại bao nhiêu cây bút chì?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u3086d08a4d9faf0e3cec8619e75b0588 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3086d08a4d9faf0e3cec8619e75b0588:active, .u3086d08a4d9faf0e3cec8619e75b0588:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3086d08a4d9faf0e3cec8619e75b0588 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3086d08a4d9faf0e3cec8619e75b0588 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3086d08a4d9faf0e3cec8619e75b0588 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3086d08a4d9faf0e3cec8619e75b0588:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  101 bài Toán tăng lên lớp 3 – Ôn tập hè – Bài tập Toán tăng lên lớp 3Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 5: Hùng có 56 nghìn đồng sắm đợc 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng sắm được bao nhiêu quyển truyện tranh?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 6: Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 7: Một shop nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi shop đã bán bao nhiêu bao đường?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 8: An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp, Bình có 48 viên bi cũng được chia vào các hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 9: Biết rằng cứ 5 gói kẹo như nhau thì đếm được 40 viên. Hỏi muốn chia cho 36 em thiếu nhi, mỗi em 6 viên kẹo thì phải sắm tất cả bao nhiêu gói kẹo?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 10: Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, Dũng chia ra thành các hộp bằng nhau, Dũng chia được 5 hộp bi xanh và 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 11: Một shop có một số thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 72 lít, người ta thêm vào số dầu đó 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít. Hỏi lúc đầu shop có bao nhiêu thùng dầu?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ubc03b3ad4ccb8ffcc8e8cc9712b07d63 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ubc03b3ad4ccb8ffcc8e8cc9712b07d63:active, .ubc03b3ad4ccb8ffcc8e8cc9712b07d63:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ubc03b3ad4ccb8ffcc8e8cc9712b07d63 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ubc03b3ad4ccb8ffcc8e8cc9712b07d63 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ubc03b3ad4ccb8ffcc8e8cc9712b07d63 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ubc03b3ad4ccb8ffcc8e8cc9712b07d63:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập trắc nghiệm sinh vật học lớp 10 – Nhà băng câu hỏi trắc nghiệm môn sinh vật học lớp 10Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 12: Huệ xếp 9 chiếc thuyền mất 36 phút, Hoa xếp 6 chiếc thuyền mất 30 phút. Hỏi Huệ xếp 5 chiếc thuyền và Hoa xếp 4 chiếc thuyền thì người nào xếp xong trước? (biết 2 bạn mở màn xếp thuyền cùng một lúc).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 13: Có hai chở hàng, xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400 kg gạo. Xe thứ nhất chở 8 bao, xe thứ hai chở 6 bao gạo. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu kg gạo?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
Bài 14: Có một tổ học trò tham gia trồng rừng, người ta giao cứ 5 học trò thì trồng 25 cây, nhưng thực tiễn mỗi học trò lại trồng nhiều hơn nhiệm vụ đợc giao 2 cây nên tổng số cây trồng đợc là 238 cây. Hỏi tổ HS đó có bao nhiêu em?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 15: Cô giáo có 192 viên kẹo đựng đều trong các hộp, cô giáo lấy ra mỗi hộp 8 viên để chia cho các em, sau lúc chia xong cô còn lại 128 viên kẹo. Hỏi lúc đầu cô giáo có bao nhiêu hộp kẹo?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 16: An có một số hộp bi như nhau, An đếm thử 3 hộp thì thấy có 24 viên, An lấy ra mỗi hộp 2 viên để chia cho Bình, sau lúc cho Bình An còn lại 48 viên. Hỏi An có bao nhiêu hộp bi?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 17: Một người sắm 126 kg đường dự kiến phân thành 9 bao nhưng sau đó mỗi bao lại chứa ít hơn dự kiến 8kg. Hỏi 126 kg đường được phân thành mấy bao?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u9bccb7a61d65e91d0822d75f9feece5f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9bccb7a61d65e91d0822d75f9feece5f:active, .u9bccb7a61d65e91d0822d75f9feece5f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9bccb7a61d65e91d0822d75f9feece5f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9bccb7a61d65e91d0822d75f9feece5f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9bccb7a61d65e91d0822d75f9feece5f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9bccb7a61d65e91d0822d75f9feece5f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Tả cảnh một ngôi chùa ở quê hương emBài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 18: Có 7 thùng dầu, mỗi thùng có 12 lít. Nếu lấy số dầu trên chia đều vào các thùng 4 lít thì chia được bao nhiêu thùng?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 18: Có 9 hộp kẹo như nhau chứa tổng cộng 144 viên kẹo, người ta chia cho các em thiếu nhi, mỗi em 4 viên thì hết 8 hộp. Hỏi có bao nhiêu em thiếu nhi được chia kẹo?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
Bài 19: Mẹ chia kẹo cho Hồng và Lan, mỗi lần chia Hồng đựơc 6 viên còn Lan được 4 viên. Sau lúc chia xong Hồng đợc nhiều hơn Lan 12 viên kẹo. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu viên kẹo?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
Bài 20: Hai thùng có 58 lít dầu, nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (323 đánh giá)

Related posts:Tổng hợp bài tập môn Toán lớp 3 theo từng chủ đề
Tuyển tập những bài văn mẫu hay lớp 8 – Tổng hợp các bài văn mẫu lớp 8 hay nhất
Văn mẫu lớp 10: Tổng hợp kết bài về bài thơ Trao duyên hay nhất (52 mẫu)
Văn mẫu lớp 12: Tổng hợp những kết bài về bài thơ Tây Tiến hay nhất (78 mẫu)

#Tổng #hợp #bài #tập #Toán #lớp #Bài #tập #toán #lớp #hay #nhất

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #bài #tập #Toán #lớp #Bài #tập #toán #lớp #hay #nhất

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #bài #tập #Toán #lớp #Bài #tập #toán #lớp #hay #nhất

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #bài #tập #Toán #lớp #Bài #tập #toán #lớp #hay #nhất

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Tổng hợp bài tập Toán lớp 3Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊRelated posts:

Tổng hợp bài tập Toán lớp 3
Tổng hợp bài tập Toán lớp 3 là tài liệu tổng hợp nhiều bài tập Toán lớp 3 với các dạng câu hỏi không giống nhau nhằm giúp các em học trò củng cố lại tri thức môn Toán lớp 3. Tuy nhiên còn giúp các em tự rèn luyện để tăng lên tri thức sẵn sàng cho các kỳ thi.
Bài tập học hè môn toán lớp 3 lên lớp 4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

101 bài Toán tăng lên lớp 3 – Ôn tập hè
300 bài Toán có lời văn cơ bản lớp 3
Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
Bài 1: Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 2: Một shop có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít. Shop đã bán hết 36 lít. Hỏi shop còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 3: Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường được chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao đường bằng nhau)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 4: Một shop có 6 hộp bút chì như nhau đựng tổng cộng 144 cây bút chì, shop đã bán hết 4 hộp bút chì. Hỏi shop còn lại bao nhiêu cây bút chì?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u3086d08a4d9faf0e3cec8619e75b0588 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3086d08a4d9faf0e3cec8619e75b0588:active, .u3086d08a4d9faf0e3cec8619e75b0588:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3086d08a4d9faf0e3cec8619e75b0588 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3086d08a4d9faf0e3cec8619e75b0588 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3086d08a4d9faf0e3cec8619e75b0588 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3086d08a4d9faf0e3cec8619e75b0588:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  101 bài Toán tăng lên lớp 3 – Ôn tập hè – Bài tập Toán tăng lên lớp 3Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 5: Hùng có 56 nghìn đồng sắm đợc 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng sắm được bao nhiêu quyển truyện tranh?

Xem thêm bài viết hay:  Lý Thuyết Bất Đẳng Thức Tam Giác: Quan Hệ Giữa 3 Cạnh Trong 1 Tam Giác

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 6: Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 7: Một shop nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi shop đã bán bao nhiêu bao đường?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 8: An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp, Bình có 48 viên bi cũng được chia vào các hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 9: Biết rằng cứ 5 gói kẹo như nhau thì đếm được 40 viên. Hỏi muốn chia cho 36 em thiếu nhi, mỗi em 6 viên kẹo thì phải sắm tất cả bao nhiêu gói kẹo?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 10: Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, Dũng chia ra thành các hộp bằng nhau, Dũng chia được 5 hộp bi xanh và 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 11: Một shop có một số thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 72 lít, người ta thêm vào số dầu đó 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít. Hỏi lúc đầu shop có bao nhiêu thùng dầu?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ubc03b3ad4ccb8ffcc8e8cc9712b07d63 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ubc03b3ad4ccb8ffcc8e8cc9712b07d63:active, .ubc03b3ad4ccb8ffcc8e8cc9712b07d63:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ubc03b3ad4ccb8ffcc8e8cc9712b07d63 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ubc03b3ad4ccb8ffcc8e8cc9712b07d63 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ubc03b3ad4ccb8ffcc8e8cc9712b07d63 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ubc03b3ad4ccb8ffcc8e8cc9712b07d63:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập trắc nghiệm sinh vật học lớp 10 – Nhà băng câu hỏi trắc nghiệm môn sinh vật học lớp 10Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 12: Huệ xếp 9 chiếc thuyền mất 36 phút, Hoa xếp 6 chiếc thuyền mất 30 phút. Hỏi Huệ xếp 5 chiếc thuyền và Hoa xếp 4 chiếc thuyền thì người nào xếp xong trước? (biết 2 bạn mở màn xếp thuyền cùng một lúc).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 13: Có hai chở hàng, xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400 kg gạo. Xe thứ nhất chở 8 bao, xe thứ hai chở 6 bao gạo. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu kg gạo?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
Bài 14: Có một tổ học trò tham gia trồng rừng, người ta giao cứ 5 học trò thì trồng 25 cây, nhưng thực tiễn mỗi học trò lại trồng nhiều hơn nhiệm vụ đợc giao 2 cây nên tổng số cây trồng đợc là 238 cây. Hỏi tổ HS đó có bao nhiêu em?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 15: Cô giáo có 192 viên kẹo đựng đều trong các hộp, cô giáo lấy ra mỗi hộp 8 viên để chia cho các em, sau lúc chia xong cô còn lại 128 viên kẹo. Hỏi lúc đầu cô giáo có bao nhiêu hộp kẹo?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 16: An có một số hộp bi như nhau, An đếm thử 3 hộp thì thấy có 24 viên, An lấy ra mỗi hộp 2 viên để chia cho Bình, sau lúc cho Bình An còn lại 48 viên. Hỏi An có bao nhiêu hộp bi?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 17: Một người sắm 126 kg đường dự kiến phân thành 9 bao nhưng sau đó mỗi bao lại chứa ít hơn dự kiến 8kg. Hỏi 126 kg đường được phân thành mấy bao?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u9bccb7a61d65e91d0822d75f9feece5f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9bccb7a61d65e91d0822d75f9feece5f:active, .u9bccb7a61d65e91d0822d75f9feece5f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9bccb7a61d65e91d0822d75f9feece5f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9bccb7a61d65e91d0822d75f9feece5f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9bccb7a61d65e91d0822d75f9feece5f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9bccb7a61d65e91d0822d75f9feece5f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Tả cảnh một ngôi chùa ở quê hương emBài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 18: Có 7 thùng dầu, mỗi thùng có 12 lít. Nếu lấy số dầu trên chia đều vào các thùng 4 lít thì chia được bao nhiêu thùng?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 18: Có 9 hộp kẹo như nhau chứa tổng cộng 144 viên kẹo, người ta chia cho các em thiếu nhi, mỗi em 4 viên thì hết 8 hộp. Hỏi có bao nhiêu em thiếu nhi được chia kẹo?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
Bài 19: Mẹ chia kẹo cho Hồng và Lan, mỗi lần chia Hồng đựơc 6 viên còn Lan được 4 viên. Sau lúc chia xong Hồng đợc nhiều hơn Lan 12 viên kẹo. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu viên kẹo?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
Bài 20: Hai thùng có 58 lít dầu, nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (323 đánh giá)

Related posts:Tổng hợp bài tập môn Toán lớp 3 theo từng chủ đề
Tuyển tập những bài văn mẫu hay lớp 8 – Tổng hợp các bài văn mẫu lớp 8 hay nhất
Văn mẫu lớp 10: Tổng hợp kết bài về bài thơ Trao duyên hay nhất (52 mẫu)
Văn mẫu lớp 12: Tổng hợp những kết bài về bài thơ Tây Tiến hay nhất (78 mẫu)

Xem thêm chi tiết về Tổng hợp bài tập Toán lớp 3 – Bài tập toán lớp 3 hay nhất ở đây:

Bạn thấy bài viết Tổng hợp bài tập Toán lớp 3 – Bài tập toán lớp 3 hay nhất có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tổng hợp bài tập Toán lớp 3 – Bài tập toán lớp 3 hay nhất bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Tổng hợp bài tập Toán lớp 3 – Bài tập toán lớp 3 hay nhất tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận