Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4 – Bài tập môn Toán lớp 4

Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4 – Bài tập môn Toán lớp 4

Hình Ảnh về:
Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4 – Bài tập môn Toán lớp 4

Video về:
Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4 – Bài tập môn Toán lớp 4

Wiki về
Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4 – Bài tập môn Toán lớp 4


Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4 – Bài tập môn Toán lớp 4 -

1 tháng trước 1 tháng trước 1 tháng trước 1 tháng trước 1 tháng trước 1 tháng trước 1 tháng trước 1 tháng trước 1 tháng trước 1 tháng trước 1 tháng trước 1 tháng trước

chiase24.com xin gửi tới quý thầy cô và các em bộ tài liệu tổng hợp các dạng toán cơ bản lớp 4. Đây là tài liệu tham khảo phục vụ cho quá trình giảng dạy môn toán lớp 4 của quý thầy cô. Ngoài ta, với bộ tài liệu này, các em học trò cũng có thể tự ôn tập, củng cố các dạng bài tập Toán lớp 4. Sau đây, mời quý thầy cô và các em tải về trọn bộ tài liệu học Toán cơ bản. Phiên bản lớp 4 để tham khảo!

Tổng hợp bài tập toán lớp 4

Tổng hợp bài tập toán lớp 4Tổng hợp bài tập toán lớp 4Tổng hợp bài tập toán lớp 4

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC SỐ

Bài tập 10: Thay mỗi chữ số bằng chữ số thích hợp trong các phép tính sau:

a) 30abc ​​: abc = 241

b) abab + ab = 1326

c) abc + ab = bccb

d) abc = bố : 5

Bài 11: Tìm các chữ số sao cho phép tính thỏa: 1975abcd : abcd + 6 = 2007

Bài 12: So sánh hai biểu thức:

A = abc + bc + 1992

B = 19bc + d2 + a9c

DÒNG SỐ

Bài 1: Dãy các số lẻ từ 9 tới 1999 có bao nhiêu chữ số?

Bài 2: Viết các số chẵn liên tục kể từ số 60. Nếu viết 2590 chữ số em sẽ viết số nào?

Bài 3: Người ta viết PHÉP TOÁN TRẺ trong một dãy mỗi chữ số được viết bằng một màu theo trật tự xanh, đỏ, vàng. Chữ 2000 là chữ gì và có màu gì?

.u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f { đệm: 0px; lề: 0; đệm-top:1em!quan trọng; padding-bottom:1em!important; chiều rộng: 100%; hiển thị: khối; trọng lượng phông chữ: in đậm; màu nền: kế thừa; đường viền: 0!quan trọng; border-left:4px solid inherit!important; bóng hộp: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); trang trí văn bản: ko; } .u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f:hoạt động, .u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f:di chuột { độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; trang trí văn bản: ko; } .u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f { quá trình chuyển đổi: màu nền 250 mili giây; webkit-transition: màu nền 250ms; độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; } .u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f .ctaText { font-weight:bold; màu: kế thừa; trang trí văn bản: ko; cỡ chữ: 16px; } .u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f .postTitle { color:inherit; trang trí văn bản: gạch dưới!quan trọng; cỡ chữ: 16px; } .u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f:hover .postTitle { text-decoration: gạch chân!quan trọng; } Xem Thêm: Sơ đồ tư duy Việt Bắc – Viet Bac mind map

Bài 4: Một người viết liên tục các chữ CHẮC HỌC CHĂM VIỆC CHĂM LÀM…

a, Chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ gì?

b, Nếu đếm được trong dãy có 1200 chữ H thì có đếm được chữ A ko?

c, Một người đếm được trong dãy có 1996 chữ cái C. Hỏi người đó đếm đúng hay sai? Giảng giải vì sao?

Bài 5:

a, Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số?

b) Có bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số?

c, Có bao nhiêu số có 5 chữ số trong đó có ít nhất hai chữ số giống nhau?

Bài 6: cho dãy số tự nhiên liên tục: 1, 2, 3, 4, 5, . .., 1999 Dãy có bao nhiêu chữ số?

Bài 7: Cho dãy số tự nhiên liên tục: 1, 2, 3, 4, 5,,…, x. Tìm x biết dãy số có 1989 chữ số

Bài 8: Cho dãy số chẵn liên tục: 2, 4, 6, 8, 10,…, 2468.

a, Dãy có bao nhiêu chữ số?

b, Tìm chữ số thứ 2000 của dãy số đó.

Bài 9: Cho dãy số 1,1; 2,2; 3.3;…; 108,9; 110.0

a, Dãy này có bao nhiêu số hạng?

b, Số hạng thứ 50 của dãy là gì?

Bài 10: Cho dãy 3, 18, 48, 93, 153,…

a, Tìm số hạng thứ 100 của dãy.

b, Số thứ 11703 của dãy số là gì

TÌM TRUNG BÌNH

Bài 1: Một đoàn oto tải, hai xe đầu mỗi xe chở được 2 tấn 5 tạ gạo, ba xe sau chở được 2150 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

.u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9 { đệm: 0px; lề: 0; đệm-top:1em!quan trọng; padding-bottom:1em!important; chiều rộng: 100%; hiển thị: khối; trọng lượng phông chữ: in đậm; màu nền: kế thừa; đường viền: 0!quan trọng; border-left:4px solid inherit!important; bóng hộp: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); trang trí văn bản: ko; } .u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9:hoạt động, .u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9:di chuột { độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; trang trí văn bản: ko; } .u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9 { quá trình chuyển đổi: màu nền 250 mili giây; webkit-transition: màu nền 250ms; độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; } .u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9 .ctaText { font-weight:bold; màu: kế thừa; trang trí văn bản: ko; cỡ chữ: 16px; } .u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9 .postTitle { color:inherit; trang trí văn bản: gạch dưới!quan trọng; cỡ chữ: 16px; } .u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9:hover .postTitle { text-decoration: gạch chân!quan trọng; } Xem thêm: Văn mẫu lớp 6: Kể lại một kỉ niệm của em với người thân trong gia đình (2 mẫu)

Bài 2: Hai quán ăn cùng nhập một số gạo. Trung bình mỗi vựa nhập 325 kg gạo. Nếu quầy thứ nhất thêm 30 kg, quầy thứ hai thêm 50 kg thì số gạo ở hai quầy như nhau. Tính xem mỗi quầy nhập được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 3: Tìm 7 số chẵn liên tục, biết trung bình cộng của chúng là 18. Bài 4: Tìm 6 số chẵn liên tục, biết trung bình cộng của chúng là 2014. Bài 5: Tìm ba số lẻ liên tục, biết trung bình cộng của chúng là 253.

Bài 6: Kho A có 10500 kg thóc, kho B có 14700 kg thóc, kho C có số thóc bằng trung bình cộng của cả ba kho. Hỏi kho C có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 7: Thùng thứ nhất có 75 lít dầu, thùng thứ hai có 78 lít dầu. Thùng thứ ba có nhiều hơn trung bình cộng của cả ba thùng là 3 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu?

Bài 8: Một đội oto chở hàng, 2 xe đầu mỗi xe chở được 35 tạ hàng, 3 xe sau mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tấn hàng?

Tài liệu vẫn còn, vui lòng tải về để xem thêm

5/5 – (564 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Tổng #hợp #các #dạng #bài #tập #môn #Toán #lớp #Bài #tập #môn #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #các #dạng #bài #tập #môn #Toán #lớp #Bài #tập #môn #Toán #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4PHÂN TÍCH CẤU TẠO SỐDÃY SỐBài 5:TÌM TRUNG BÌNH CỘNGRelated posts:

chiase24.com xin gửi tới quý thầy cô giáo và các em học trò Bộ tài liệu tổng hợp các dạng Toán cơ bản lớp 4. Đây là tài liệu tham khảo cho quá trình giảng dạy môn Toán lớp 4 của các thầy cô giáo. Ngoài ta, với bộ tài liệu này các em học trò cũng có thể tự ôn luyện củng cố các dạng bài tập Toán lớp 4. Sau đây, mời quý thầy cô và các em học trò tải về trọn bộ tài liệu các dạng Toán cơ bản lớp 4 để tham khảo nhé!
Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4
Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4PHÂN TÍCH CẤU TẠO SỐ
Bài 10: Thay mỗi chữ số bằng chữ số thích hợp trong các phép tính sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) 30abc : abc = 241
b) abab + ab = 1326
c) abc + ab = bccb

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

d) abc = dad : 5
Bài 11: Tìm các chữ số sao cho phép tính thích hợp: 1975abcd : abcd + 6 = 2007
Bài 12: So sánh hai biểu thức:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A = abc + bc + 1992
B = 19bc + d2 + a9c
DÃY SỐ
Bài 1: Dãy số lẻ từ 9 tới 1999 có bao nhiêu chữ số

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Viết các số chẵn liên tục kể từ 60. Hỏi nếu viết 2590 chữ số thì viết tới số nào?
Bài 3: Người ta viết TOÁN TUỔI THƠ thành dãy mỗi chữ số viết 1 màu theo trật tự xanh, đỏ, vàng. Hỏi chữ thứ 2000 là chữ gì, màu gì?
.u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f:active, .u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Sơ đồ tư duy bài Việt Bắc – Việt Bắc sơ đồ tư duyBài 4: Một người viết liên tục nhóm chữ CHĂM HỌC CHĂM LÀM thành dãy CHĂM HỌC CHĂM LÀM CHĂM HỌC CHĂM LÀM…

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a, Chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ gì?
b, Nếu người ta đếm được trong dãy có 1200 chữ H thì đếm được chữ A?
c, Một người đếm được trong dãy có 1996 chữ C. Hỏi người đó đếm đúng hay sai? Giảng giải vì sao?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 5:
a, Có bao nhiêu số chẵn có4 chữ số?
b, Có bao nhiêu số có 3 chữ số đều lẻ?
c, Có bao nhiêu số có 5 chữ số nhưng mà trong đó có ít nhất hai chữ số giống nhau?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 6: cho dãy số tự nhiên liên tục: 1, 2, 3, 4, 5,. .., 1999 Hỏi dãy số có bao nhiêu chữ số?
Bài 7: Cho dãy số tự nhiên liên tục: 1, 2, 3, 4, 5,…, x. Tìm x biết dãy số có 1989 chữ số
Bài 8: Cho dãy số chẵn liên tục: 2, 4, 6, 8, 10,…, 2468.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a, Hỏi dãy có bao nhiêu chữ số?
b, Tìm chữ số thứ 2000 của dãy đó.
Bài 9: Cho dãy số 1,1; 2,2; 3,3;…; 108,9; 110,0

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a, Dãy số này có bao nhiêu số hạng?
b, Số hạng thứ 50 của dãy là số hạng nào?
Bài 10: Cho dãy 3, 18, 48, 93, 153,…

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a, Tìm số hạng thứ 100 của dãy.
b, Số 11703 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy
TÌM TRUNG BÌNH CỘNG
Bài 1: Một đội xe hàng, hai xe đầu mỗi xe chở được 2 tấn 5 tạ gạo, ba xe sau mỗi xe chở được 2150 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9:active, .u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Kể lại một kỉ niệm của em với một người thân trong gia đình (2 mẫu)Bài 2: Hai quầy lương thực cùng nhập về một số gạo. Trung bình mỗi quầy nhập 325 kg gạo. Nếu quầy thứ nhất nhập thêm 30 kg, quầy thứ hai nhập thêm 50 kg thì số gạo ở 2 quầy bằng nhau. Tính xem mỗi quầy nhập được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài 3: Tìm 7 số chẵn liên tục, biết trung bình cộng của chúng là 18. Bài 4: Tìm 6 số chẵn liên tục, biết trung bình cộng của chúng là 2014. Bài 5: Tìm ba số lẻ liên tục, biết trung bình cộng của chúng là 253.
Bài 6: Kho A có 10500 kg thóc, kho B có 14700 kg thóc, kho C có số thóc bằng trung bình cộng số thóc cả 3 kho. Hỏi kho C có bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 7: Thùng thứ nhất 75 lít dầu, thùng thứ hai có 78 lít dầu. Thùng thứ ba có nhiều hơn trung bình cộng số dầu của cả ba thùng là 3 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu?
Bài 8: Một đội xe chở hàng, 2 xe đầu mỗi xe chở được 35 tạ hàng, 3 xe sau mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng?
Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (564 đánh giá)

Related posts:Các dạng Toán cơ bản lớp 4 – Bài tập Toán lớp 4
Ôn tập các dạng Toán cơ bản lớp 4 – Bài tập ôn tập và hệ thống tri thức môn Toán lớp 4
Tổng hợp tri thức và bài tập Toán lớp 4 – Các bài tập môn Toán lớp 4 cơ bản và tăng lên
Tổng hợp dạng Toán cơ bản lớp 4 – Các dạng Toán cơ bản lớp 4
.u6940bf471035bb81a94a702619978f49 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6940bf471035bb81a94a702619978f49:active, .u6940bf471035bb81a94a702619978f49:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6940bf471035bb81a94a702619978f49 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6940bf471035bb81a94a702619978f49 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6940bf471035bb81a94a702619978f49 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6940bf471035bb81a94a702619978f49:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài văn mẫu lớp 12: Phân tích trị giá lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập

#Tổng #hợp #các #dạng #bài #tập #môn #Toán #lớp #Bài #tập #môn #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #các #dạng #bài #tập #môn #Toán #lớp #Bài #tập #môn #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #các #dạng #bài #tập #môn #Toán #lớp #Bài #tập #môn #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #các #dạng #bài #tập #môn #Toán #lớp #Bài #tập #môn #Toán #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4PHÂN TÍCH CẤU TẠO SỐDÃY SỐBài 5:TÌM TRUNG BÌNH CỘNGRelated posts:

chiase24.com xin gửi tới quý thầy cô giáo và các em học trò Bộ tài liệu tổng hợp các dạng Toán cơ bản lớp 4. Đây là tài liệu tham khảo cho quá trình giảng dạy môn Toán lớp 4 của các thầy cô giáo. Ngoài ta, với bộ tài liệu này các em học trò cũng có thể tự ôn luyện củng cố các dạng bài tập Toán lớp 4. Sau đây, mời quý thầy cô và các em học trò tải về trọn bộ tài liệu các dạng Toán cơ bản lớp 4 để tham khảo nhé!
Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4
Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4PHÂN TÍCH CẤU TẠO SỐ
Bài 10: Thay mỗi chữ số bằng chữ số thích hợp trong các phép tính sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) 30abc : abc = 241
b) abab + ab = 1326
c) abc + ab = bccb

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

d) abc = dad : 5
Bài 11: Tìm các chữ số sao cho phép tính thích hợp: 1975abcd : abcd + 6 = 2007
Bài 12: So sánh hai biểu thức:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A = abc + bc + 1992
B = 19bc + d2 + a9c
DÃY SỐ
Bài 1: Dãy số lẻ từ 9 tới 1999 có bao nhiêu chữ số

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Viết các số chẵn liên tục kể từ 60. Hỏi nếu viết 2590 chữ số thì viết tới số nào?
Bài 3: Người ta viết TOÁN TUỔI THƠ thành dãy mỗi chữ số viết 1 màu theo trật tự xanh, đỏ, vàng. Hỏi chữ thứ 2000 là chữ gì, màu gì?
.u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f:active, .u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u026763c01dc341d91c1d2dffe0b8ac9f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Sơ đồ tư duy bài Việt Bắc – Việt Bắc sơ đồ tư duyBài 4: Một người viết liên tục nhóm chữ CHĂM HỌC CHĂM LÀM thành dãy CHĂM HỌC CHĂM LÀM CHĂM HỌC CHĂM LÀM…

Xem thêm bài viết hay:  Viết về chương trình TV yêu thích bằng tiếng Anh: [Bố cục & Bài mẫu]

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a, Chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ gì?
b, Nếu người ta đếm được trong dãy có 1200 chữ H thì đếm được chữ A?
c, Một người đếm được trong dãy có 1996 chữ C. Hỏi người đó đếm đúng hay sai? Giảng giải vì sao?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 5:
a, Có bao nhiêu số chẵn có4 chữ số?
b, Có bao nhiêu số có 3 chữ số đều lẻ?
c, Có bao nhiêu số có 5 chữ số nhưng mà trong đó có ít nhất hai chữ số giống nhau?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 6: cho dãy số tự nhiên liên tục: 1, 2, 3, 4, 5,. .., 1999 Hỏi dãy số có bao nhiêu chữ số?
Bài 7: Cho dãy số tự nhiên liên tục: 1, 2, 3, 4, 5,…, x. Tìm x biết dãy số có 1989 chữ số
Bài 8: Cho dãy số chẵn liên tục: 2, 4, 6, 8, 10,…, 2468.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a, Hỏi dãy có bao nhiêu chữ số?
b, Tìm chữ số thứ 2000 của dãy đó.
Bài 9: Cho dãy số 1,1; 2,2; 3,3;…; 108,9; 110,0

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a, Dãy số này có bao nhiêu số hạng?
b, Số hạng thứ 50 của dãy là số hạng nào?
Bài 10: Cho dãy 3, 18, 48, 93, 153,…

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a, Tìm số hạng thứ 100 của dãy.
b, Số 11703 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy
TÌM TRUNG BÌNH CỘNG
Bài 1: Một đội xe hàng, hai xe đầu mỗi xe chở được 2 tấn 5 tạ gạo, ba xe sau mỗi xe chở được 2150 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9:active, .u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4291fb0ab3d5abcd44d8af345b85fac9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Kể lại một kỉ niệm của em với một người thân trong gia đình (2 mẫu)Bài 2: Hai quầy lương thực cùng nhập về một số gạo. Trung bình mỗi quầy nhập 325 kg gạo. Nếu quầy thứ nhất nhập thêm 30 kg, quầy thứ hai nhập thêm 50 kg thì số gạo ở 2 quầy bằng nhau. Tính xem mỗi quầy nhập được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài 3: Tìm 7 số chẵn liên tục, biết trung bình cộng của chúng là 18. Bài 4: Tìm 6 số chẵn liên tục, biết trung bình cộng của chúng là 2014. Bài 5: Tìm ba số lẻ liên tục, biết trung bình cộng của chúng là 253.
Bài 6: Kho A có 10500 kg thóc, kho B có 14700 kg thóc, kho C có số thóc bằng trung bình cộng số thóc cả 3 kho. Hỏi kho C có bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 7: Thùng thứ nhất 75 lít dầu, thùng thứ hai có 78 lít dầu. Thùng thứ ba có nhiều hơn trung bình cộng số dầu của cả ba thùng là 3 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu?
Bài 8: Một đội xe chở hàng, 2 xe đầu mỗi xe chở được 35 tạ hàng, 3 xe sau mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng?
Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (564 đánh giá)

Related posts:Các dạng Toán cơ bản lớp 4 – Bài tập Toán lớp 4
Ôn tập các dạng Toán cơ bản lớp 4 – Bài tập ôn tập và hệ thống tri thức môn Toán lớp 4
Tổng hợp tri thức và bài tập Toán lớp 4 – Các bài tập môn Toán lớp 4 cơ bản và tăng lên
Tổng hợp dạng Toán cơ bản lớp 4 – Các dạng Toán cơ bản lớp 4
.u6940bf471035bb81a94a702619978f49 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6940bf471035bb81a94a702619978f49:active, .u6940bf471035bb81a94a702619978f49:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6940bf471035bb81a94a702619978f49 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6940bf471035bb81a94a702619978f49 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6940bf471035bb81a94a702619978f49 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6940bf471035bb81a94a702619978f49:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài văn mẫu lớp 12: Phân tích trị giá lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập

Xem thêm chi tiết về Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4 – Bài tập môn Toán lớp 4 ở đây:

Bạn thấy bài viết Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4 – Bài tập môn Toán lớp 4 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4 – Bài tập môn Toán lớp 4 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4 – Bài tập môn Toán lớp 4 tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận