Tổng hợp toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học cho bé ôn tập hiệu quả

Bạn đang xem: Tổng hợp toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học cho bé ôn tập hiệu quả tại bangtuanhoan.edu.vn

Ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học bao gồm những tri thức nền tảng và cơ bản nhất để có thể có đủ điều kiện học tập các tri thức phát triển hơn cho những năm tiếp theo. Dưới đây là tất cả những vấn đề trọng tâm ngữ pháp nhưng bangtuanhoan.edu.vn đã tổng hợp để giúp nhỏ có thể tự mình ôn luyện ngay tại nhà.

Phân biệt từ loại

Nói về tri thức ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học, các nhỏ phải phân biệt được 5 loại từ chính với các vị trí cụ thể của nó trong câu như sau:

Danh từ 

Khái niệm: Danh từ là những từ dùng để gọi tên người, đồ vật, các sự vật, hiện tượng, vị trí.

Ví dụ cụ thể về các vị trí của danh từ trong tiếng Anh:

 • Danh từ giữ vai trò chủ ngữ của câu. Ví dụ: The pen is on the table (Cây bút mực nằm trên bàn).

 • Danh từ nằm ngay sau động từ “tobe”. Ví dụ: He is a doctor (Anh đấy là một lang y).

 • Danh từ nằm ngay sau tính từ. Ví dụ: Her sister is a beautiful girl (Chị gái cô đấy là một cô gái xinh đẹp).

 • Danh từ nằm ngay sau mạo từ “ a, an, the”, từ chỉ số lượng “some, any, much,…”, tính từ chỉ định (this, that, these, those). Ví dụ: This book is red (Quyển sách này màu đỏ).

 • Danh từ nằm ngay sau giới từ “ in, on, at, of, about, with, under,…”. Ví dụ: Vegetable is good for health (Rau củ thì tốt cho sức khỏe ).

Động từ

Khái niệm: Trong ngữ pháp tiếng Anh cho học trò Tiểu học, các nhỏ có thể hiểu động từ là loại từ dùng để chỉ về hành động xúc cảm hay tình trạng của chủ ngữ. Nó giúp chúng ta hiểu được chủ từ đang làm hay phải chịu đựng gì.

Ví dụ cụ thể về vị trí của động từ trong câu:

 • Động từ đứng ngay sau chủ ngữ. Ví dụ: She plays the guitar after school. (Cô đấy chơi đàn ghi-ta sau giờ học.) 

 • Động từ đứng ngay sau trạng từ năng diễn (Trạng từ chỉ mức độ thường xuyên). Ví dụ: I always study English in the evening. (Tôi xoành xoạch học tiếng Anh vào buổi tối.)

Tính từ

Khái niệm: Tính từ là từ dùng để chỉ tính chất của sự vật, hiện tượng để tạo điều kiện cho chủ ngữ trở thành rõ ràng và xác thực hơn.

Ví dụ cụ thể về các vị trí của tính từ trong tiếng Anh:

 • Tính từ có vị trí trước danh từ. Ví dụ: He is a good teacher. (Anh đấy là một thầy cô giáo giỏi)

 • Tính từ đứng ở ngay sau động từ To be. Ví dụ: The car is expensive. (Chiếc xe này đắt tiền.)

 • Tính từ đứng ở ngay sau các động từ chỉ xúc cảm như: Feel, get, look, become, seem, turn, sound, hear,… Ví dụ: She feels cold. (Cô đấy cảm thấy lạnh)

Trạng từ

Khái niệm: Trạng từ là loại từ ko thể bỏ qua trong ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học. Loại từ này dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hay một trang từ khác trong câu với tính năng giúp câu rõ ràng, đầy đủ hơn.

Ví dụ:

 • Trạng từ đứng ngay sau động từ thường. Ví dụ: He runs quickly. (Anh ta chạy rất nhanh)

 • Trạng từ đứng ngay sau động tân ngữ. Ví dụ: He plays football well. (Anh đấy chơi đá bóng rất giỏi)

Giới từ

Khái niệm: Giới từ là những từ đồng hành với danh từ hay đại từ để chỉ rõ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ hay trong câu đó. 

Giới từ sẽ liền sau danh từ, danh động từ hay cụm danh từ. Ví dụ : I go to school from Monday to Saturday.

Thì cơ bản trong ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học

Mặc dù trong tiếng Anh có tới 12 thì nhưng lúc nói tới ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học thì các nhỏ chỉ cần tập trung vào 4 thì theo 3 mốc thời kì cụ thể sau đây.

Trẻ học các thì cơ bản trong tiếng Anh Tiểu học. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Thì

Khái niệm

Cấu trúc

Tín hiệu nhận mặt

Hiện Tại Đơn

Là cấu trúc dùng để diễn tả hành động, sự việc lặp đi lặp lại cũng như để chỉ một sự thực hiển nhiên.

S + V (s/es) + O

S + don’t/ doesn’t + V1

Do/ Does + S + V1 ?

Always, often, rarely, sometimes, never, usually…

Every day, every morning, every evening,…

Once…/ twice…/ three times/….

Ngày nay tiếp tục

Là cấu trúc mô tả sự việc hành động đang diễn ra trong lúc nói hoặc vẫn còn diễn ra xung quanh thời khắc nói nhưng chưa kết thúc.

S + is/am/are + V_ing

S + isn’t /am not /aren’t + V_ing

Is/are + S+ V_ing?

Now, at the moment, right now, at the present,…

Quá khứ đơn

Là cấu trúc mô tả hành động, sự việc đã diễn ra và đã kết thúc tại thời khắc trong quá khứ.

S + Ved/ V2

S + didn’t + V1

Did + S+ V1 ?

Last, ago, yesterday, this morning, … 

1 thời khắc cụ thể trong quá khứ 

Tương lai đơn

Là cấu trúc mô tả hành động, sự việc sẽ diễn ra trong quá khứ nhưng chỉ bột phát trong lúc nói nhưng chưa lên kế hoạch cụ thể.

S + will + V1

S + will not/ won’t + V1

Will + S+ V1 ?

Next, tomorrow, tonight,…

Xem thêm: 

 • [Bật mí] 9+ phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ Tiểu học tại nhà hiệu quả
 • Tổng hợp các từ vựng tiếng Anh tiểu học lớp 1- 5 thông dụng nhất
 • Review top 10+ sách ngữ pháp tiếng Anh tiểu học con say mê vì vui nhộn

Động từ tobe

Động từ tobe là một trong các yếu tố nhưng các nhỏ cần quan tâm trong ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học. Trong thì ngày nay đơn có 3 động từ tobe là is/am/are và tuỳ vào từng chủ từ nhưng dùng động từ tobe cho thích hợp.

Động từ to be. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

 • Am chỉ dùng cho chủ ngữ I => I am hoặc viết tắt là I’m

 • Is dùng cho chủ ngữ ở thứ bậc 3 số ít (She/ He/ It/ danh từ số ít ) => She is hoặc viết tắt là she’s (tương tự cho các chủ ngữ còn lại).

 • Are dùng cho các chủ ngữ số nhiều (You/ We / They / danh từ số nhiều) => You are hoặc You’re (tương tự cho các chủ ngữ khác )

Lúc sử dụng động từ Tobe, chúng ta sẽ có từng cấu trúc riêng lẻ cho từng dạng thì cụ thể trong bảng sau đây:

Thì 

Cấu trúc 

Ví dụ

Hiện Tại Đơn 

Khẳng định

S + is/am/are + O

Phủ định

S + isn’t/ aren’t / am not + O

Nghi vấn

Is/ are + S + O ?

I am a teacher. (Tôi là 1 thầy cô giáo.)

She isn’t a doctor. (Cô đấy ko phải là lang y.)

Are you a nurse ? (Bạn có phải là ý tá ko?)

Quá Khứ Đơn

Khẳng định

S + was / were + O

Phủ định

S + wasn’t / weren’t + O

Nghi vấn

Was/ Were + S + O ?

She was at home yesterday. (Cô đấy đã ko ở nhà ngày hôm qua.)

He wasn’t at home last weekend. (Anh đấy đã ko ở nhà vào cuối tuần.)

Were you at school yesterday? (Bạn có ở trường ngày hôm qua ko?)

Tương Lai Đơn

Khẳng định

S + will + be + O

Phủ định

S + will not/ won’t + be + O

Nghi vấn

Will + S + be + O ?

I will be fine. (Tôi sẽ ổn thôi.)

I won’t be sad. (Tôi sẽ ko buồn đâu.)

Will you be at home tomorrow? (Bạn sẽ ở nhà vào ngày mai ko?)

Danh từ số ít và danh từ số nhiều

Theo khái niệm vừa san sẻ trên đây thì các nhỏ có thể dễ dàng hiểu khái niệm về danh từ. Tuy nhiên để có thể hiểu rõ hơn để học ngữ pháp tiếng anh Tiểu học tốt hơn thì cần phải biết về danh từ số ít và danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều đa số được thêm “s” vào cuối danh từ. 

Danh từ số ít, số nhiều. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tuy nhiên sẽ có các trường hợp ngoại lệ sau đây:

Danh từ 

Quy tắc 

Ví dụ

Danh từ có chữ cái tận cùng là o,x,z,sh, s, ss,ch

Thêm “es” và cuối danh từ

Box => boxes

Danh từ có chữ cái tận cùng là f, fe

Chuyển f hay fe thành v rồi thêm “es” vào

Wife => Wives

Danh từ có chữ cái tận cùng là y, o

Ko theo bất kỳ quy tắc nào

Baby => babies

toy => toys

Một số danh từ lúc chuyển thành danh từ số nhiều sẽ thành một từ hoàn toàn khác

Ko theo bất kỳ quy tắc nào

Child => children

Man => men

Một số danh từ có số ít số nhiều giống nhau

Ko theo bất kỳ quy tắc nào

Fish => fish 

Dear => dear

Động từ nguyên thể và V-ing

Lúc nhắc tới ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học, chúng ta cần phải đặc trưng chú ý tới động từ nguyên mẫu cũng như danh động từ để có thể sử dụng một cách xác thực nhất.

Động từ. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Nguyên mẫu được xem là hình thức nguyên bản của một động từ và nó có một dạng gọi là “ to V” với cách dùng như sau:

 • Làm chủ ngữ trong câu. Ví dụ: To do exercise is good for health.

 • Làm tân ngữ của động từ. Ví dụ: She wants to go to the movies.

 • Hỗ trợ cho tân ngữ. Ví dụ: My dream is to be become a good doctor.

Danh động từ hay còn gọi là  V_ing có tác dụng như một danh từ với các vai trò như sau:

 • Làm chủ ngữ trong câu. Ví dụ: Running is my favorite sport.

 • Làm tân ngữ cho động từ. Ví dụ: I like reading comic book.

 • Làm bổ ngữ cho tân ngữ của câu. Ví dụ: She spends time studying English everyday.

Động từ khuyết thiếu

Trong ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học, các nhỏ có thể gặp một loại động từ khuyết thiếu phổ thông nhất là “can”. Động từ này có tức là có thể, dùng để chỉ khả năng của chủ ngữ và nó có dạng phủ định là “can’t”.

Ngữ pháp về

Các nhỏ có thể xem qua bảng tổng quan sau đây:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + can + V1

I can play badminton.

Phủ định

S + can’t + V1

I can’t paint.

Nghi vấn

Can + S + V1 ?

Can you play the piano?

So sánh hơn

Trong ngữ pháp tiếng anh tiểu học, các nhỏ sẽ được học dạng so sánh cơ bản nhất là so sánh hơn để các con có tri thức nền tảng để học các cấu trúc phức tạp sau này.

So sánh hơn. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Ví dụ: 

 1. I am taller than my sister.

 2. She is more beautiful than her cousin.

Cấu trúc câu phổ thông nhất trong ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học

Ngoài những cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học trên đây thì các nhỏ có thể tham khảo một số cấu trúc phổ thông dùng trong giao tiếp sau đây:

Bé học cấu trúc câu giao tiếp trong tiếng Anh. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

 • Chào hỏi: Hello/ Good morning / Good afternoon / Good evening

 • Tạm biệt: Goodbye / Bye / See you later / Good night

 • Hỏi đáp về sức khỏe: How are you ? => I’m fine.

 • Hỏi tới từ đâu: Where are you from ? => I’m from…

 • Hỏi đáp quốc tịch: What nationality are you ? => I’m …

 • Hỏi đáp tháng ngày: What’s the day today ? => It’s …

 • Hỏi đáp sinh nhật: When is your birthday ? => It’s on ….

 • Hỏi đáp hoạt động thích thú: What’s your hobby ? => I like …

 • Hỏi môn học thích thú: What’s your favorite subject ? => I like …

Cách học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả cho nhỏ

Để có cách học ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học hiệu quả, ba mẹ cần xem xét những phương pháp sau đây:

Xem thêm bài viết hay:  Top 6 quán ăn, nhà hàng nổi tiếng tại Long An

Học ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học hiệu quả cho bé. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

 • Xúc tiếp ngữ pháp bằng cách đơn giản nhất: Ko chỉ để các nhỏ học qua sách vở nhưng nên để các nhỏ xúc tiếp qua các video, truyện tranh,…

 • Dạy trẻ theo hệ thống: Ba mẹ ko nên dạy trẻ một lúc quá nhiều nhưng nên dạy nhỏ một cấu trúc và kèm theo một ví dụ minh hoạ để có thể ghi nhớ lâu hơn.

 • Tạo động lực cho các nhỏ: Phụ huynh nên có những lời khen cũng như những món quà khuyến khích để các nhỏ có động lực học và viết nhiều hơn để tăng vốn từ vựng và cả cấu trúc ngữ pháp.

 • Học qua website và các aps học uy tín: Thời đại công nghệ 4.0, ba mẹ nên tìm hiểu về các chương trình học cho nhỏ được thiết kế một cách khoa học và sinh động thông qua apps để có thể học mọi lúc mọi nơi như mong muốn. 

Nếu ba mẹ đang tìm kiếm ứng dụng học tiếng Anh cho nhỏ Tiểu học thì bangtuanhoan.edu.vn Junior và bangtuanhoan.edu.vn Stories là những gợi ý tuyệt vời. 

Với bangtuanhoan.edu.vn Junior, trẻ sẽ được học kho từ vựng khổng lồ thuộc 56 chủ đề tiếng Anh thân thiện trong cuộc sống và phát âm chuẩn ngay từ được học nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. bangtuanhoan.edu.vn Junior có lộ trình học bài bản, vận dụng các phương pháp giáo dục sớm giúp con học nhanh, biến từ vựng thành sự ghi nhớ vĩnh cửu. 

<b>bangtuanhoan.edu.vn</b> Junior giúp nhỏ tích lũy kho từ vựng khổng lồ. (Ảnh: <b>bangtuanhoan.edu.vn</b>)” ></p><p dir=Ngoài chương trình học tiếng Anh, bangtuanhoan.edu.vn Junior còn có chương trình dạy nhiều tiếng nói khác như: Tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Việt. 

<b>bangtuanhoan.edu.vn</b> Stories có nhiều truyện tiếng Anh cho nhỏ. (Ảnh: <b>bangtuanhoan.edu.vn</b>)” ></p><p dir=Lúc trẻ đã có vốn từ vựng phong phú rồi thì bangtuanhoan.edu.vn Stories chính là người bạn đường cùng trẻ và ba mẹ giúp con giỏi tiếng Anh trước 10 tuổi. Với việc vận dụng phương pháp học thông qua trò chơi & truyện tranh, cùng với đó là tương tác cùng chương trình học đạt tiêu chuẩn quốc tế, bangtuanhoan.edu.vn Stories giúp sẽ giúp trẻ tăng trưởng toàn diện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. 

Các app giúp các nhỏ học ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học toàn diện. Mỗi app trong hệ thống đều bám sát chương trình học của các nhỏ, giúp bố mẹ đồng hành học tiếng Anh cùng trẻ mỗi ngày.

Với những thông tin trên, kỳ vọng các nhỏ được hệ thống ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học cụ thể cũng như ba mẹ có thêm phương pháp dạy con học ngữ pháp hiệu quả hơn. Ba mẹ có thể liên hệ ngay với bangtuanhoan.edu.vn để được tư vấn chương trình học thiết kế một cách khoa học giúp tăng thêm hiệu quả học tập cho các con.

Bạn thấy bài viết Tổng hợp toàn thể ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học cho nhỏ ôn tập hiệu quả có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Tổng hợp toàn thể ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học cho nhỏ ôn tập hiệu quả bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Phân mục: Giáo dục
#Tổng #hợp #toàn #bộ #ngữ #pháp #tiếng #Anh #Tiểu #học #cho #nhỏ #ôn #tập #hiệu #quả

Xem thêm chi tiết về Tổng hợp toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học cho bé ôn tập hiệu quả ở đây:

Bạn thấy bài viết Tổng hợp toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học cho bé ôn tập hiệu quả có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tổng hợp toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học cho bé ôn tập hiệu quả bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Tổng hợp toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học cho bé ôn tập hiệu quả tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận