Từ 6/5, Chủ tịch huyện được ủy quyền quyết định giá đất tại địa phương

Bạn xem: Bắt đầu từ 6/5, chủ tịch huyện được quyết định giá đất tại bangtuanhoan.edu.vn

Trưởng huyện là người có thẩm quyền với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quyết định giá các loại đất trên địa bàn để làm căn cứ bồi thường và sử dụng đất.

Tại Quyết định 73/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 6/5/2023: UBND các tỉnh, thành phố phụ trách các đô thị lớn sẽ thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính trị. 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị và tình hình trên địa bàn, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân khu vực quyết định giá đất trên địa bàn.

Theo đó, UBND cấp xã có quyền xác định giá trị thực của đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước giao trả lại đất; thu thuế sử dụng đất đối với việc cung cấp các phương tiện giải trí; tính thuế sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá trị đất tăng thêm khi Chính phủ xét duyệt cấp quyền sử dụng đất ở cho gia đình, cá nhân; xác định giá vốn ban đầu bán quyền sử dụng đất cho gia đình, cá nhân.

Khi quyết định thành lập Hội đồng định giá đất, các thành viên của Hội đồng gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng và người đứng đầu tổ chức kinh tế trên địa bàn cấp huyện làm Thường trực Hội đồng. ; Lãnh đạo các tổ chức tài nguyên và môi trường, các tổ chức chính quyền tư nhân, lãnh đạo các ban cộng đồng tại thôn nơi có đất; Tổ chức có nhiệm vụ hiệp thương xác định giá đất hoặc tổ chức chuyên gia về giá đất là các thành viên khác do Uỷ ban nhân dân địa phương cử. Phòng Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân địa phương định giá đất.

Quyết định này cũng yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố lớn quản lý đô thị bảo đảm nguồn lực, con người và các nội dung cần thiết khác để Uỷ ban nhân dân quận, huyện quyết định giá đất. được ủy quyền đặc biệt về mặt trên; kiểm soát, theo dõi việc thực hiện chức năng, quyền hạn được giao và chịu trách nhiệm về kết quả của chức năng, quyền hạn được ủy quyền; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, đấu tranh chống sự thiếu nhất quán, tiêu cực, tham nhũng, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Xem thêm bài viết hay:  Giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long duy trì đà tăng mạnh

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (06/5/2023) và có hiệu lực cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai 2013 và có hiệu lực thi hành.

Nhớ lưu ý bài này: Bắt đầu từ 6/5, chủ tịch huyện được quyền quyết định giá website bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong Thủy

Thêm đóng góp vào cuối năm 2022 tại đây: Cungtatnien.com

#Từ #Chủ tịch #quận #và #được ủy quyền #quyết định #quyết định #địa điểm #ở #địa phương #địa phương

Xem thêm chi tiết về Từ 6/5, Chủ tịch huyện được ủy quyền quyết định giá đất tại địa phương ở đây:

Nhớ để nguồn: Từ 6/5, Chủ tịch huyện được ủy quyền quyết định giá đất tại địa phương tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy

Viết một bình luận