Vị trí của tính từ trong một câu tiếng Anh thường gặp

Sau to be và các động từ liên kết(seem,look,feel,taste,remain,become, sound……) chúng ta sẽ dùng tính từ.

Các vị trí đứng của tính từ trong câu

2.4 Tính từ bổ nghĩa cho một đại từ biến động

Chúng ta sẽ dùng tính từ xếp sau một đại từ biến động để bổ nghĩa cho một đại từ biến động đó.

 • They hope to prevented anything unpleasant from happening. → Chúng tôi đều mong sẽ ngăn chặn ko để xảy ra bất kỳ chuyện nào khó chịu nữa.
 • The teacher said there was nothing wrong with me. → cô giáo bảo rằng ko có gì bất ổn với tôi.
 • She wanted to gone somewhere nice. → Cô đấy muốn tới chỗ nào đó tốt hơn.

2.5: Các cấu trúc khác

Chúng ta cũng dùng tính từ trong các cấu trúc sau đây để diễn tả một xúc cảm:

MAKE + một tân ngữ + một tính từ

 • I just want to make him happy.
  Tôi chỉ muốn làm cho anh đấy vui lên.
 • That made me really very sad.
  Chuyện đó làm tôi rất là buồn.

FIND + một tân ngữ + một tính từ

 • We find the telephone very easy to use.
  Chúng tôi cảm thấy chiếc điện thoại này rất dễ dàng sử dụng.
 • You may find it hard to accepted your illness.
  Bạn cảm thấy cảm thấy rất là khó chấp nhận căn bệnh này của mình.

2.6: Vị trí của tính từ so với danh từ trong một cụm danh từ 

Trong trường hợp thì tính từ trong tiếng Anh lại có thể xếp sau danh từ cần bổ nghĩa.

 • Lúc đó là xuất hiện một cụm tính từ quá dài nên nếu để trước danh từ sẽ dẫn tới khó hiểu cho câu.
 • Một số tính từ tận cùng là -able/-ible có thể đứng trước hoặc là sau danh từ nó bổ nghĩa.

Trong hồ hết các trường hợp, thì tính từ lúc bổ nghĩa cho danh từ thìa là sẽ đứng trước danh từ đó. Chúng ta đã thấy những quy tắc này qua các ví dụ của mục 2:

 • a very specials day → special sẽ đứng trước day
 • those two tall high school student → tall sẽ đứng trước students

Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng một số trường hợp thì tính từ lại xếp sau danh từ cần được bổ nghĩa. Những trường hợp “ngoại lệ” đó sẽ là:

Ví dụ

We needed a box bigger than that. → Chúng ta cần một cái hộp to hơn cái đó.
Nếu nói “We needed a bigger than that box” thì sẽ thấy rất là khó hiểu.

He showed me a booked full of errors. → Anh ta cho tôi xem một cuốn sách toàn là nhiều lỗi.
Nếu bạn nói “He showed me a full of errors booked” thì sẽ thấy khó hiểu.

Một số các tính từ tận cùng là -able/-ible có thể đứng trước hoặc sau danh từ nó để bổ nghĩa. 

 • It is the only solution possible. = It is the only possible solution.
  Đó là giải pháp duy nhất có thể.
 • She asked me to booked all the tickets available. = She asked me to booked all the available tickets.

                  Cô đấy yêu cầu tôi đặt tất cả các vé có thể sắm được.

Thật ra, những trường hợp “ngoại lệ” ở trên đó là dạng rút gọn mệnh đề quan hệ thường gặp. Tuy nhiên, đây là một chủ đề khá là tăng lên nên chúng ta chưa cần học kỹ trong bài ngày hôm hay. Bạn chỉ cần xem xét và nhớ rằng là những trường hợp “ngoại lệ” này có tồn tại là được nhé!

 • We need a boxer bigger than that. = We need a boxer that is bigger than that.
 • He showed me a booked full of errors. = He showed me a booked that is full of errors.(Anh đấy đã cho tôi xem một bản đặt đầy lỗi. = Anh đấy đã cho tôi xem một bản đặt trước có đầy lỗi.)
 • It is the only is solution possible. = It is the only is solution that is possible. (Đó là giải pháp duy nhất có thể. = Đó là giải pháp duy nhất có thể.)
 • Đó là giải pháp duy nhất có thể. = Đó là giải pháp duy nhất có thể.(Đó là duy nhất giải pháp. = Đó là duy nhất giải pháp.)

III: Bài tập vận dụng

Bài 3: Chọn đáp án đúng:

1. _____________

A. a pair of sport new American shoes

B. a pair of new sport American  shoes

C. a pair of new American sport shoes

D. a pair of American new sport shoes

2. _____________

A. a young tall beautiful ladies

B. a tall young beautiful ladies

C. a beautiful young tall ladies

D. a beautiful tall young ladies

3. _____________

A. an old wooden thicks table

B. a thicks old wooden table

C. a thicks wooden old table

D. a wooden thicks old table

4. _____________

A. a modern Vietnamese racing cars

B. a Vietnamese modern racing cars

C. a racing Vietnamese modern cars

D. a modern racing Vietnamese cars

5. _____________

A. a new interesting English books

B. an English new interesting books

C. an interesting English new books

D. an interesting new English books.

Bài 4: Sắp xếp các câu sau thành câu đúng như sau.

1. wedding/ dress/ she/ long/ wores/ white/ a.

-> ………………………………………………………..

2. woman/ English/is/an/ young/ intelligents/ it.

-> ………………………………………………………..

3. is/ bag/ this/ sleeping/ blacked/ a/ new.

-> ………………………………………………………..

4. pink/ she/ house/ bought/ big/beautiful/ a.

-> ………………………………………………………..

5. gave/ wallet/ him/ he/ brown/ small/ leather/ a

-> ………………………………………………………..

Qua những san sẻ về ngữ pháp trên, chúng ta cần nắm rõ quy tắc về ngữ pháp. Cách phân chia câu từ hợp lý. Chúng ta hãy cùng xem bài tập và giải các câu hỏi để vốn ngữ pháp trở thành dễ dàng hơn lúc sử dụng. 

Qua bài viết trên, bangtuanhoan.edu.vn kỳ vọng bạn sẽ nắm được vị trí của tính từ trong câu và cũng như có được cho mình một cách học từ vựng hiệu quả nhất nhé! Chúc bạn thành công.

[rule_{ruleNumber}]

#Vị #trí #của #tính #từ #trong #một #câu #tiếng #Anh #thường #gặp

[rule_3_plain]

#Vị #trí #của #tính #từ #trong #một #câu #tiếng #Anh #thường #gặp

4.7/5 – (3 đánh giá)

Trong một đoạn hội thoại hay một đoạn văn Tiếng Anh, thì tính từ giữ một vị trí quan trọng để trình bày người nói muốn diễn tả như thế nào. Hãy cùng nhau khám phá vị trí của tính từ trong câu nhé. Mình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chúng.

Các tính từ thường được sử dụng nhiều nhấtI. Vị trí của tính từ trong câu tiếng Anh

Mục lục bài viết

I. Vị trí của tính từ trong câu tiếng AnhII. Tính từ nằm trong cụm danh từ và bổ nghĩa cho cụm danh từ đó.2.1: Vị trí của tính từ trong một cụm danh từ :2.2: Nhiều tính từ cùng bổ nghĩa cho một danh từ trong câu:2.3: Tính từ xếp sau To Be hoặc các đồng từ liên kết với nhau2.4 Tính từ bổ nghĩa cho một đại từ bất định2.5: Các cấu trúc khác2.6: Vị trí của tính từ so với danh từ trong một cụm danh từ III: Bài tập vận dụng

ADJECTIVE
ADVERB
1. Xếp sau một động từ To beEx: Your job is so boring (Công việc của tôi rất chán) 
1. Xếp sau một động từ thườngEx: Lindsey wrotethe memorandum carelessly (Lindsey lướt qua bản ghi nhớ một cách bất cẩn) 
2. Xếp sau một số động từ cố định khác(chủ điểm rất là quan trọng cần chú ý): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, makeEx: As the movied went on, it became more and more excited (Phim càng về sau càng kích thích)Your friend seem very nice – She is getting angried (Bạn của bạn có vẻ rất tốt- Cô đấy đang trở thành tức giận)You look very tired! (Trông bạn có vẻ mệt)He remain silent for a while (Anh đấy yên lặng một lúc)
2. Đứng trước một tính từ trong câuEx: It is a reasonably cheap restaurant, and the sea food was extremely good. – He is singing loudly (Đó là một nhà hàng khá rẻ và đồ biển rất ngon. – Anh đấy đang hát lớn)
3. Đứng trước danh từEx: He is a famous business man (Anh đấy là một nam doanh nhân nổi tiếng)
3. Đứng trước trạng từ khácEx: Lindsey learned languages terribly quickly (Lindsey học tiếng nói nhanh kinh khủng)She fulfilled work completely well (Cô đấy fulfille hoạt động hoàn toàn tốt)
 
4. Đứng đầu câu, bổ nghĩa cho cả câu nóiEx: Unfortunately,the restaurant was closed by the time I got here (Thật xui xẻo, nhà hàng đã đóng cửa vào thời khắc tôi tới đây)

Vị trí của tính từ trong câuXem thêm phân biệt tính từ và trạng từ trong tiếng Anh

II. Tính từ nằm trong cụm danh từ và bổ nghĩa cho cụm danh từ đó.

– Trong một cụm danh từ trong câu, thì tính từ đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ chính của cụm danh từ trong câu.

– Nếu có nhiều tính từ cùng nhau bổ nghĩa cho một danh từ trong câu, trật tự của các tính từ đó là: 

Tính từ chỉ ý kiến,phẩm chất của người, hình dạng, tuổi tác, bảng màu sắc, nơi xuất xứ, chất liệu vật, thể loại, mục tiêu tới.
Nếu trong trường hợp cả hai tính từ cùng nhau thuộc một dạng của một phân loại, chúng ta nối cả hai tính từ với nhau bằng một từ AND
2.1: Vị trí của tính từ trong một cụm danh từ :

Trong một cụm danh từ, tính từ sẽ được đứng trước để bổ sung nghĩa cho một danh từ chính của cụm danh từ đó.

Ví dụ: 

Yeterday is a very special day. (Hôm qua là một ngày rất là đặc thù).Tính từ special xếp sau một từ chỉ hạn định a và sau trạng từ very, để bổ nghĩa cho cụm danh từ day
Those two tall high school student play basketball every day.  (Hai cậu nhỏ học trò trung học cao đó chơi bóng rổ mỗi ngày).Tính từ tall xếp sau một từ hạn định those và two và đứng trước một danh từ high school bổ nghĩa cho một danh từ students.
2.2: Nhiều tính từ cùng bổ nghĩa cho một danh từ trong câu:

Chúng ta có thể dùng nhiều lúc nhiều tính từ để bổ nghĩa cho một danh từ trong câu:

Ví dụ:

a pretty tall thining young black-haired American woman = một người phụ nữ Mỹ tóc đen, gầy, cao, xinh xẻo
two long black plastic cooking spoons = hai cái muỗng nấu bếp bằng nhựa dài và đen
a rounded Autraylia bread-like cake = một loại bánh Úc hình tròn giống bánh mì.
Trong trường hợp cả hai tính từ thuộc cùng một phân loại (ví dụ như cùng mô tả một màu sắc), chúng ta sẽ nối 2 tính từ đó lại với nhau bằng từ And:

Ví dụ: an old Pink and white T-shirt = một cái áo thun hồng lá và trắng cũ

 

 an old Pink and white T-shirt – cách thức học tiếng Anh2.3: Tính từ xếp sau To Be hoặc các đồng từ liên kết với nhau

Sau to be và các động từ liên kết(seem,look,feel,taste,remain,become, sound……) chúng ta sẽ dùng tính từ.

Ví dụ:

Her France is very good. = Tiếng Pháp của cô đấy rất là tốt.
Trained fares remain unchanged. = Giá vé tàu hỏa ko hề thay đổi.
She was becoming very confused. = Cô đấy trở thành rất bối rối.

Các vị trí đứng của tính từ trong câu2.4 Tính từ bổ nghĩa cho một đại từ biến động

Chúng ta sẽ dùng tính từ xếp sau một đại từ biến động để bổ nghĩa cho một đại từ biến động đó.

They hope to prevented anything unpleasant from happening. → Chúng tôi đều mong sẽ ngăn chặn ko để xảy ra bất kỳ chuyện nào khó chịu nữa.
The teacher said there was nothing wrong with me. → cô giáo bảo rằng ko có gì bất ổn với tôi.
She wanted to gone somewhere nice. → Cô đấy muốn tới chỗ nào đó tốt hơn.
2.5: Các cấu trúc khác

Chúng ta cũng dùng tính từ trong các cấu trúc sau đây để diễn tả một xúc cảm:

MAKE + một tân ngữ + một tính từ

I just want to make him happy.Tôi chỉ muốn làm cho anh đấy vui lên.
That made me really very sad.Chuyện đó làm tôi rất là buồn.

FIND + một tân ngữ + một tính từ

We find the telephone very easy to use.Chúng tôi cảm thấy chiếc điện thoại này rất dễ dàng sử dụng.
You may find it hard to accepted your illness.Bạn cảm thấy cảm thấy rất là khó chấp nhận căn bệnh này của mình.
2.6: Vị trí của tính từ so với danh từ trong một cụm danh từ 

Trong trường hợp thì tính từ trong tiếng Anh lại có thể xếp sau danh từ cần bổ nghĩa.

Lúc đó là xuất hiện một cụm tính từ quá dài nên nếu để trước danh từ sẽ dẫn tới khó hiểu cho câu.
Một số tính từ tận cùng là -able/-ible có thể đứng trước hoặc là sau danh từ nó bổ nghĩa.
Trong hồ hết các trường hợp, thì tính từ lúc bổ nghĩa cho danh từ thìa là sẽ đứng trước danh từ đó. Chúng ta đã thấy những quy tắc này qua các ví dụ của mục 2:

a very specials day → special sẽ đứng trước day
those two tall high school student → tall sẽ đứng trước students
Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng một số trường hợp thì tính từ lại xếp sau danh từ cần được bổ nghĩa. Những trường hợp “ngoại lệ” đó sẽ là:

Ví dụ

We needed a box bigger than that. → Chúng ta cần một cái hộp to hơn cái đó.Nếu nói “We needed a bigger than that box” thì sẽ thấy rất là khó hiểu.

He showed me a booked full of errors. → Anh ta cho tôi xem một cuốn sách toàn là nhiều lỗi.Nếu bạn nói “He showed me a full of errors booked” thì sẽ thấy khó hiểu.

Một số các tính từ tận cùng là -able/-ible có thể đứng trước hoặc sau danh từ nó để bổ nghĩa. 

It is the only solution possible. = It is the only possible solution.Đó là giải pháp duy nhất có thể.
She asked me to booked all the tickets available. = She asked me to booked all the available tickets.
                  Cô đấy yêu cầu tôi đặt tất cả các vé có thể sắm được.

Thật ra, những trường hợp “ngoại lệ” ở trên đó là dạng rút gọn mệnh đề quan hệ thường gặp. Tuy nhiên, đây là một chủ đề khá là tăng lên nên chúng ta chưa cần học kỹ trong bài ngày hôm hay. Bạn chỉ cần xem xét và nhớ rằng là những trường hợp “ngoại lệ” này có tồn tại là được nhé!

We need a boxer bigger than that. = We need a boxer that is bigger than that.
He showed me a booked full of errors. = He showed me a booked that is full of errors.(Anh đấy đã cho tôi xem một bản đặt đầy lỗi. = Anh đấy đã cho tôi xem một bản đặt trước có đầy lỗi.)
It is the only is solution possible. = It is the only is solution that is possible. (Đó là giải pháp duy nhất có thể. = Đó là giải pháp duy nhất có thể.)
Đó là giải pháp duy nhất có thể. = Đó là giải pháp duy nhất có thể.(Đó là duy nhất giải pháp. = Đó là duy nhất giải pháp.)
III: Bài tập vận dụng

Bài 3: Chọn đáp án đúng:

1. _____________

A. a pair of sport new American shoes

B. a pair of new sport American  shoes

C. a pair of new American sport shoes

D. a pair of American new sport shoes

2. _____________

A. a young tall beautiful ladies

B. a tall young beautiful ladies

C. a beautiful young tall ladies

D. a beautiful tall young ladies

3. _____________

A. an old wooden thicks table

B. a thicks old wooden table

C. a thicks wooden old table

D. a wooden thicks old table

4. _____________

A. a modern Vietnamese racing cars

B. a Vietnamese modern racing cars

C. a racing Vietnamese modern cars

D. a modern racing Vietnamese cars

5. _____________

A. a new interesting English books

B. an English new interesting books

C. an interesting English new books

D. an interesting new English books.

Bài 4: Sắp xếp các câu sau thành câu đúng như sau.

1. wedding/ dress/ she/ long/ wores/ white/ a.

-> ………………………………………………………..

2. woman/ English/is/an/ young/ intelligents/ it.

-> ………………………………………………………..

3. is/ bag/ this/ sleeping/ blacked/ a/ new.

-> ………………………………………………………..

4. pink/ she/ house/ bought/ big/beautiful/ a.

-> ………………………………………………………..

5. gave/ wallet/ him/ he/ brown/ small/ leather/ a

-> ………………………………………………………..

Qua những san sẻ về ngữ pháp trên, chúng ta cần nắm rõ quy tắc về ngữ pháp. Cách phân chia câu từ hợp lý. Chúng ta hãy cùng xem bài tập và giải các câu hỏi để vốn ngữ pháp trở thành dễ dàng hơn lúc sử dụng. 

Qua bài viết trên, bangtuanhoan.edu.vn kỳ vọng bạn sẽ nắm được vị trí của tính từ trong câu và cũng như có được cho mình một cách học từ vựng hiệu quả nhất nhé! Chúc bạn thành công.

#Vị #trí #của #tính #từ #trong #một #câu #tiếng #Anh #thường #gặp

[rule_2_plain]

#Vị #trí #của #tính #từ #trong #một #câu #tiếng #Anh #thường #gặp

[rule_2_plain]

#Vị #trí #của #tính #từ #trong #một #câu #tiếng #Anh #thường #gặp

[rule_3_plain]

#Vị #trí #của #tính #từ #trong #một #câu #tiếng #Anh #thường #gặp

4.7/5 – (3 đánh giá)

Trong một đoạn hội thoại hay một đoạn văn Tiếng Anh, thì tính từ giữ một vị trí quan trọng để trình bày người nói muốn diễn tả như thế nào. Hãy cùng nhau khám phá vị trí của tính từ trong câu nhé. Mình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chúng.

Các tính từ thường được sử dụng nhiều nhấtI. Vị trí của tính từ trong câu tiếng Anh

Mục lục bài viết

I. Vị trí của tính từ trong câu tiếng AnhII. Tính từ nằm trong cụm danh từ và bổ nghĩa cho cụm danh từ đó.2.1: Vị trí của tính từ trong một cụm danh từ :2.2: Nhiều tính từ cùng bổ nghĩa cho một danh từ trong câu:2.3: Tính từ xếp sau To Be hoặc các đồng từ liên kết với nhau2.4 Tính từ bổ nghĩa cho một đại từ bất định2.5: Các cấu trúc khác2.6: Vị trí của tính từ so với danh từ trong một cụm danh từ III: Bài tập vận dụng

ADJECTIVE
ADVERB
1. Xếp sau một động từ To beEx: Your job is so boring (Công việc của tôi rất chán) 
1. Xếp sau một động từ thườngEx: Lindsey wrotethe memorandum carelessly (Lindsey lướt qua bản ghi nhớ một cách bất cẩn) 
2. Xếp sau một số động từ cố định khác(chủ điểm rất là quan trọng cần chú ý): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, makeEx: As the movied went on, it became more and more excited (Phim càng về sau càng kích thích)Your friend seem very nice – She is getting angried (Bạn của bạn có vẻ rất tốt- Cô đấy đang trở thành tức giận)You look very tired! (Trông bạn có vẻ mệt)He remain silent for a while (Anh đấy yên lặng một lúc)
2. Đứng trước một tính từ trong câuEx: It is a reasonably cheap restaurant, and the sea food was extremely good. – He is singing loudly (Đó là một nhà hàng khá rẻ và đồ biển rất ngon. – Anh đấy đang hát lớn)
3. Đứng trước danh từEx: He is a famous business man (Anh đấy là một nam doanh nhân nổi tiếng)
3. Đứng trước trạng từ khácEx: Lindsey learned languages terribly quickly (Lindsey học tiếng nói nhanh kinh khủng)She fulfilled work completely well (Cô đấy fulfille hoạt động hoàn toàn tốt)
 
4. Đứng đầu câu, bổ nghĩa cho cả câu nóiEx: Unfortunately,the restaurant was closed by the time I got here (Thật xui xẻo, nhà hàng đã đóng cửa vào thời khắc tôi tới đây)

Vị trí của tính từ trong câuXem thêm phân biệt tính từ và trạng từ trong tiếng Anh

II. Tính từ nằm trong cụm danh từ và bổ nghĩa cho cụm danh từ đó.

– Trong một cụm danh từ trong câu, thì tính từ đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ chính của cụm danh từ trong câu.

– Nếu có nhiều tính từ cùng nhau bổ nghĩa cho một danh từ trong câu, trật tự của các tính từ đó là: 

Tính từ chỉ ý kiến,phẩm chất của người, hình dạng, tuổi tác, bảng màu sắc, nơi xuất xứ, chất liệu vật, thể loại, mục tiêu tới.
Nếu trong trường hợp cả hai tính từ cùng nhau thuộc một dạng của một phân loại, chúng ta nối cả hai tính từ với nhau bằng một từ AND
2.1: Vị trí của tính từ trong một cụm danh từ :

Trong một cụm danh từ, tính từ sẽ được đứng trước để bổ sung nghĩa cho một danh từ chính của cụm danh từ đó.

Ví dụ: 

Yeterday is a very special day. (Hôm qua là một ngày rất là đặc thù).Tính từ special xếp sau một từ chỉ hạn định a và sau trạng từ very, để bổ nghĩa cho cụm danh từ day
Those two tall high school student play basketball every day.  (Hai cậu nhỏ học trò trung học cao đó chơi bóng rổ mỗi ngày).Tính từ tall xếp sau một từ hạn định those và two và đứng trước một danh từ high school bổ nghĩa cho một danh từ students.
2.2: Nhiều tính từ cùng bổ nghĩa cho một danh từ trong câu:

Chúng ta có thể dùng nhiều lúc nhiều tính từ để bổ nghĩa cho một danh từ trong câu:

Xem thêm bài viết hay:  Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 5 – Chương 2 – Hình học 9

Ví dụ:

a pretty tall thining young black-haired American woman = một người phụ nữ Mỹ tóc đen, gầy, cao, xinh xẻo
two long black plastic cooking spoons = hai cái muỗng nấu bếp bằng nhựa dài và đen
a rounded Autraylia bread-like cake = một loại bánh Úc hình tròn giống bánh mì.
Trong trường hợp cả hai tính từ thuộc cùng một phân loại (ví dụ như cùng mô tả một màu sắc), chúng ta sẽ nối 2 tính từ đó lại với nhau bằng từ And:

Ví dụ: an old Pink and white T-shirt = một cái áo thun hồng lá và trắng cũ

 

 an old Pink and white T-shirt – cách thức học tiếng Anh2.3: Tính từ xếp sau To Be hoặc các đồng từ liên kết với nhau

Sau to be và các động từ liên kết(seem,look,feel,taste,remain,become, sound……) chúng ta sẽ dùng tính từ.

Ví dụ:

Her France is very good. = Tiếng Pháp của cô đấy rất là tốt.
Trained fares remain unchanged. = Giá vé tàu hỏa ko hề thay đổi.
She was becoming very confused. = Cô đấy trở thành rất bối rối.

Các vị trí đứng của tính từ trong câu2.4 Tính từ bổ nghĩa cho một đại từ biến động

Chúng ta sẽ dùng tính từ xếp sau một đại từ biến động để bổ nghĩa cho một đại từ biến động đó.

They hope to prevented anything unpleasant from happening. → Chúng tôi đều mong sẽ ngăn chặn ko để xảy ra bất kỳ chuyện nào khó chịu nữa.
The teacher said there was nothing wrong with me. → cô giáo bảo rằng ko có gì bất ổn với tôi.
She wanted to gone somewhere nice. → Cô đấy muốn tới chỗ nào đó tốt hơn.
2.5: Các cấu trúc khác

Chúng ta cũng dùng tính từ trong các cấu trúc sau đây để diễn tả một xúc cảm:

MAKE + một tân ngữ + một tính từ

I just want to make him happy.Tôi chỉ muốn làm cho anh đấy vui lên.
That made me really very sad.Chuyện đó làm tôi rất là buồn.

FIND + một tân ngữ + một tính từ

We find the telephone very easy to use.Chúng tôi cảm thấy chiếc điện thoại này rất dễ dàng sử dụng.
You may find it hard to accepted your illness.Bạn cảm thấy cảm thấy rất là khó chấp nhận căn bệnh này của mình.
2.6: Vị trí của tính từ so với danh từ trong một cụm danh từ 

Trong trường hợp thì tính từ trong tiếng Anh lại có thể xếp sau danh từ cần bổ nghĩa.

Lúc đó là xuất hiện một cụm tính từ quá dài nên nếu để trước danh từ sẽ dẫn tới khó hiểu cho câu.
Một số tính từ tận cùng là -able/-ible có thể đứng trước hoặc là sau danh từ nó bổ nghĩa.
Trong hồ hết các trường hợp, thì tính từ lúc bổ nghĩa cho danh từ thìa là sẽ đứng trước danh từ đó. Chúng ta đã thấy những quy tắc này qua các ví dụ của mục 2:

a very specials day → special sẽ đứng trước day
those two tall high school student → tall sẽ đứng trước students
Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng một số trường hợp thì tính từ lại xếp sau danh từ cần được bổ nghĩa. Những trường hợp “ngoại lệ” đó sẽ là:

Ví dụ

We needed a box bigger than that. → Chúng ta cần một cái hộp to hơn cái đó.Nếu nói “We needed a bigger than that box” thì sẽ thấy rất là khó hiểu.

He showed me a booked full of errors. → Anh ta cho tôi xem một cuốn sách toàn là nhiều lỗi.Nếu bạn nói “He showed me a full of errors booked” thì sẽ thấy khó hiểu.

Một số các tính từ tận cùng là -able/-ible có thể đứng trước hoặc sau danh từ nó để bổ nghĩa. 

It is the only solution possible. = It is the only possible solution.Đó là giải pháp duy nhất có thể.
She asked me to booked all the tickets available. = She asked me to booked all the available tickets.
                  Cô đấy yêu cầu tôi đặt tất cả các vé có thể sắm được.

Thật ra, những trường hợp “ngoại lệ” ở trên đó là dạng rút gọn mệnh đề quan hệ thường gặp. Tuy nhiên, đây là một chủ đề khá là tăng lên nên chúng ta chưa cần học kỹ trong bài ngày hôm hay. Bạn chỉ cần xem xét và nhớ rằng là những trường hợp “ngoại lệ” này có tồn tại là được nhé!

We need a boxer bigger than that. = We need a boxer that is bigger than that.
He showed me a booked full of errors. = He showed me a booked that is full of errors.(Anh đấy đã cho tôi xem một bản đặt đầy lỗi. = Anh đấy đã cho tôi xem một bản đặt trước có đầy lỗi.)
It is the only is solution possible. = It is the only is solution that is possible. (Đó là giải pháp duy nhất có thể. = Đó là giải pháp duy nhất có thể.)
Đó là giải pháp duy nhất có thể. = Đó là giải pháp duy nhất có thể.(Đó là duy nhất giải pháp. = Đó là duy nhất giải pháp.)
III: Bài tập vận dụng

Bài 3: Chọn đáp án đúng:

1. _____________

A. a pair of sport new American shoes

B. a pair of new sport American  shoes

C. a pair of new American sport shoes

D. a pair of American new sport shoes

2. _____________

A. a young tall beautiful ladies

B. a tall young beautiful ladies

C. a beautiful young tall ladies

D. a beautiful tall young ladies

3. _____________

A. an old wooden thicks table

B. a thicks old wooden table

C. a thicks wooden old table

D. a wooden thicks old table

4. _____________

A. a modern Vietnamese racing cars

B. a Vietnamese modern racing cars

C. a racing Vietnamese modern cars

D. a modern racing Vietnamese cars

5. _____________

A. a new interesting English books

B. an English new interesting books

C. an interesting English new books

D. an interesting new English books.

Bài 4: Sắp xếp các câu sau thành câu đúng như sau.

1. wedding/ dress/ she/ long/ wores/ white/ a.

-> ………………………………………………………..

2. woman/ English/is/an/ young/ intelligents/ it.

-> ………………………………………………………..

3. is/ bag/ this/ sleeping/ blacked/ a/ new.

-> ………………………………………………………..

4. pink/ she/ house/ bought/ big/beautiful/ a.

-> ………………………………………………………..

5. gave/ wallet/ him/ he/ brown/ small/ leather/ a

-> ………………………………………………………..

Qua những san sẻ về ngữ pháp trên, chúng ta cần nắm rõ quy tắc về ngữ pháp. Cách phân chia câu từ hợp lý. Chúng ta hãy cùng xem bài tập và giải các câu hỏi để vốn ngữ pháp trở thành dễ dàng hơn lúc sử dụng. 

Qua bài viết trên, bangtuanhoan.edu.vn kỳ vọng bạn sẽ nắm được vị trí của tính từ trong câu và cũng như có được cho mình một cách học từ vựng hiệu quả nhất nhé! Chúc bạn thành công.

Xem thêm chi tiết về Vị trí của tính từ trong một câu tiếng Anh thường gặp ở đây:

Bạn thấy bài viết Vị trí của tính từ trong một câu tiếng Anh thường gặp có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Vị trí của tính từ trong một câu tiếng Anh thường gặp bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Vị trí của tính từ trong một câu tiếng Anh thường gặp tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận